Üzüm Çekirdeği Ekstresi Nedir? Faydaları ve Zararları

  Üzüm Çekirdeği Ekstresi Nedir? Faydaları ve Zararları

  Üzüm çekirdeği ekstresi (GSE), üzümün acı veren tohumlarının çıkarılması, kurutulması ve toz haline getirilmesiyle elde edilen bir besin takviyesidir.

  Üzüm çekirdeği, fenolik asitler, antosiyaninler, flavonoidler ve oligomerik proantosiyanidin kompleksleri (OPC’ler) gibi antioksidanlar açısından zengindir.

  Aslında, üzüm çekirdeği ekstresi en iyi bilinen proantosiyanidin kaynaklarından biridir.

  Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle, oksidatif strese, doku hasarına ve iltihaplanmaya karşı koruma sağlar ve hastalığı önler.

  Üzüm Çekirdeği Ekstresinin Faydaları Nelerdir?

  Kan basıncını azaltır

  Bazı çalışmalar üzüm çekirdeği ekstresinin yüksek tansiyon üzerindeki etkilerini araştırdı.

  Yüksek tansiyonlu veya yüksek tansiyon riski taşıyan 810 kişide yapılan 16 çalışmanın meta-analizi, üzüm çekirdeği ekstresinin bu duruma etkisini incelemiştir.

  Günde 100–2,000 mg almanınn, ortalama 6.08 mmHg ve diyastolik kan basıncında (alt sayı) 2.8 mmHg ile sistolik kan basıncını (üst sayı) önemli ölçüde azalttığını bulmuşlardır.

  Şişman olan veya metabolik bozukluğu olan 50 yaşın altındakiler en büyük gelişmeleri gösterdi.

  En umut verici sonuçlar, tek bir doz 800 mg veya daha fazla olmak üzere, 8–16 hafta boyunca günlük 100-800 mg’lık düşük dozlardan elde edildi.

  Yüksek tansiyonu olan 29 erişkinde yapılan bir başka çalışmada, 300 mg üzüm çekirdeği ekstresinin sistolik kan basıncını % 5,6 ve diyastolik kan basıncını altı hafta sonra % 4.7 oranında azalttığı bulunmuştur.

  Kan akışını iyileştirir

  Bazı çalışmalar üzüm çekirdeği ekstresinin kan akışını iyileştirebileceğini düşündürmektedir.

  Postmenopozal 17 sağlıklı kadına ait sekiz haftalık bir çalışmada, 400 mg almanın kanda incelme etkisi olduğu ve potansiyel olarak kan pıhtılaşma riskini azalttığı belirlendi.

  Sekiz sağlıklı genç kadında yapılan bir çalışma, üzüm çekirdeği ekstresinden tek bir 400 mg alınan proantosiyanidin dozunun etkilerini değerlendi.

  Üzüm çekirdeği ekstresi almayanlara kıyasla alanların bacak şişmesi ve ödemi % 70 oranında azalmıştır.

  Aynı çalışmada, 14 gün boyunca üzüm çekirdeği ekstresinden günlük 133 mg proantosiyanidin alan 8 sağlıklı kadın, altı saat oturma sonrasında % 40 daha az bacak şişmesi yaşadı.

  Oksidatif hasarı azaltır

  “Kötü” LDL kolesterolün kan seviyelerinin yükselmesi, kalp hastalığı için bilinen bir risk faktörüdür.

  LDL kolesterolünün oksidasyonu bu riski önemli ölçüde artırır ve aterosklerozda ya da arterlerdeki yağ plaklarının birikmesinde merkezi bir rol oynar.

  Üzüm çekirdeği ekstresi takviyesinin, çeşitli hayvan çalışmalarında yüksek yağ içeren diyetlerin tetiklediği LDL oksidasyonunu azalttığı bulunmuştur.

  Bazı araştırmalar insanlarda benzer sonuçları göstermektedir.

  Sekiz sağlıklı insan yüksek yağlı bir yemek yediğinde, 300 mg üzüm çekirdeği ekstresi, kandaki yağların oksidasyonunu inhibe etmiş, üzüm çekirdeği ekstresi almayanlarda görülen % 150’lik bir artışla karşılaştırılmıştır.

  Başka bir çalışmada, 61 sağlıklı yetişkin 400 mg aldıktan sonra oksitlenmiş LDL’de % 13.9 azalma gördü.

  Ek olarak, kalp ameliyatı geçiren 87 kişide yapılan bir çalışmada, ameliyattan önceki gün verilen 400 mg üzüm çekirdeği ekstresinin oksidatif stresi önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur.

  Kolajen ve kemik gücünü geliştirir

  Artan flavonoid tüketiminin kolajen sentezini ve kemik oluşumunu iyileştirdiği kanıtlanmıştır.

  Zengin bir flavonoid kaynağı olarak, üzüm çekirdeği ekstresi kemik yoğunluğunu ve gücünü artırmaya yardımcı olur.

  Hayvan çalışmaları, düşük kalsiyumlu, standart veya yüksek kalsiyumlu bir diyete üzüm çekirdeği ekstresi eklenmesinin, kemik yoğunluğunu, mineral içeriğini ve kemik gücünü artırabildiğini bulmuştur.

  Romatoid artrit, ciddi inflamasyon, kemik ve eklemlerin tahribatı ile sonuçlanan bir otoimmün durumdur.

  Hayvan çalışmaları, üzüm çekirdeği ekstresinin inflamatuar otoimmün artritte kemik yıkımını baskıladığını göstermiştir.

  Üzüm çekirdeği ekstresi ayrıca osteoartritik farelerde ağrıyı, kemik iliği ve eklem hasarını önemli ölçüde azaltmış, kolajeni iyileştirmiş ve kıkırdak kaybını azaltmıştır.

  Hayvan araştırmalarının umut verici sonuçlara rağmen, insan çalışmaları eksiktir.

  Beynin yaşlanma sürecini yavaşlatır

  Flavonoidlerin, Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklerin bir kombinasyonu ile geciktirdiği veya azalttığı düşünülmektedir.

  Üzüm çekirdeği ekstresinin bileşenlerinden biri, hayvan ve laboratuvar ortamlarında beta-amiloid peptitleri ile fibrillerin oluşumunu inhibe ettiği görülen gallik asittir.

  Beyindeki beta-amiloid proteinlerinin kümeleri Alzheimer hastalığının karakteristiğidir.

  Hayvan çalışmaları, üzüm çekirdeği ekstresinin beyin antioksidan ve bilişsel durumunu geliştirebileceğini, hafıza kaybını önleyebileceğini ve beyin lezyonlarını ve amiloid kümelerini azaltabileceğini bulmuştur.

  111 sağlıklı yaşlı erişkinde yapılan 12 haftalık bir çalışmada, 150 mg üzüm çekirdeği ekstresinin dikkat, dil ve hem ani hem de gecikmiş hafızayı geliştirdiği bulunmuştur.

  Böbrek fonksiyonunu iyileştirir

  Böbrekler özellikle geri dönüşümsüz olarak oksidatif hasara karşı hassastır.

  Hayvan çalışmaları, üzüm çekirdeği ekstresinin böbrek hasarını azaltabileceğini ve oksidatif stresi ve inflamatuar hasarı azaltarak işlevi iyileştirebileceğini göstermiştir.

  Bir çalışmada, kronik böbrek yetmezliği tanısı alan 23 kişiye 6 ay boyunca günde 2 gram üzüm çekirdeği ekstresi verildi ve ikinci müdahale olmayan gruba karşı değerlendirildi. İdrar proteini % 3 azaldı ve böbrek filtrasyonu % 9 arttı.

  Bu, böbreklerinin idrarı kontrol grubundan daha iyi bir şekilde filtreleyebileceği anlamına gelir.

  Enfeksiyöz büyümeyi engeller

  Üzüm çekirdeği ekstresi umut verici antibakteriyel ve antifungal özellikler gösterir.

  Çalışmalar, üzüm çekirdeği ekstresinin Campylobacter, E. coli ve Shiga toksinleri de dahil olmak üzere, yaygın gıda kaynaklı bakteriyel enfeksiyonların büyümesini engellediğini göstermiştir – bunların tümü, ağır gıda zehirlenmesi ve abdominal ağrılardan sorumludur.

  Laboratuvarda, üzüm çekirdeği ekstresinin antibiyotik dirençli Staphylococcus aureus bakterisinin 43 türünü inhibe ettiği bulunmuştur.

  Kandida aşırı büyüme veya pamukçuk ile sonuçlanan maya benzeri mantardır. Üzüm çekirdeği ekstresi, geleneksel tıpta, candida için bir çare olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

  Vajinal kandidiyaz ile enfekte olan farelere sekiz gün boyunca her iki günde bir intravajinal üzüm çekirdeği ekstresi solüsyonu verildi. Enfeksiyon beş gün sonra etkili bir şekilde inhibe edildi ve sekizinci günden sonra gitti.

  Ne yazık ki, üzüm çekirdeği ekstresinin bulaşıcı büyüme üzerindeki etkisi ile ilgili insan çalışmaları hala yetersizidir.

  Kanser riskini azaltır

  Kanserin nedenleri karmaşıktır ancak DNA hasarı merkezi bir özelliktir.

  Flavonoidler ve proantosiyanidinler gibi yüksek miktarda antioksidan alımı, çeşitli kanser risklerinin azalmasıyla ilişkilidir.

  Üzüm çekirdeği ekstresinin güçlü antioksidan aktivitesi, laboratuvar ortamında insan meme, akciğer, mide, oral skuamöz hücre, karaciğer, prostat ve pankreatik hücre çizgilerini inhibe etme potansiyeli göstermiştir.

  Hayvan çalışmalarında üzüm çekirdeği ekstresinin farklı tipte kemoterapinin etkisini arttırdığı gösterilmiştir.

  Üzüm çekirdeği ekstresi, kanserli hücreler üzerinde kemoterapi eylemini hedeflerken, oksidatif strese ve karaciğer toksisitesine karşı koruma sağladığı görülmektedir.

  Karaciğeri korur

  Karaciğer ilaçlar, viral enfeksiyonlar, kirleticiler, alkol ve daha başka yollarla vücudumuza verilen zararlı maddelerin detoksifiye edilmesinde önemli bir rol oynar.

  Üzüm çekirdeği ekstresi karaciğerde koruyucu bir etkiye sahiptir.

  Test tüpü çalışmalarında üzüm çekirdeği ekstresi, inflamasyonu, geri dönüştürülmüş antioksidanları azaltmış ve toksin maruziyeti sırasında serbest radikal hasarına karşı korumuştur.

  Karaciğer enzimi alanin aminotransferaz (ALT), karaciğer toksisitesinin önemli bir göstergesidir; bu, karaciğerin hasara uğradığında, seviyelerin yükseldiği anlamına gelir.

  Bir çalışmada, alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı ve takip eden yüksek ALT düzeylerine sahip 15 kişiye üç ay boyunca üzüm çekirdeği ekstresi verildi. Karaciğer enzimleri aylık olarak izlendi ve sonuçlar günde 2 gram C vitamini alarak karşılaştırıldı.

  Üç ay sonra üzüm çekirdeği ekstresi grubu ALT’da % 46 oranında azalırken, C vitamini grubunda çok az değişiklik oldu.

  Yaraların iyileşmesini sağlar ve izleri azaltır

  Bazı hayvan çalışmaları üzüm çekirdeği ekstresinin yara iyileşmesine yardımcı olduğunu bulmuştur. İnsan çalışmaları da bunu desteklemektedir.

  Küçük bir operasyon geçiren 35 sağlıklı yetişkine ya % 2 üzüm çekirdeği ekstresi kremi ​​veya plasebo verildi. Kremi kullananlar sekiz gün sonra tam bir yara iyileşmesi yaşarken, plasebo grubunun iyileşmesi 14 gün sürdü.

  Bu sonuç, büyük bir olasılıkla üzüm çekirdeği ekstresindeki yüksek proantosiyanidinlere bağlı olarak derideki büyüme faktörlerinin salınımını tetiklemesinden kaynaklanmaktadır.

  110 sağlıklı genç erkeğin 8 haftalık bir çalışmasında, % 2’lik bir üzüm çekirdeği ekstresi kremi , cildin görünümü, elastikiyeti ve sebum içeriğini iyileştirdi ; bu da sivilcelerin azalmasını sağladı ve cildin yaşlandıkça daha iyi görünmesine yardımcı oldu.

  Erkek üreme sağlığını korur

  Hayvan deneylerinde, üzüm çekirdeği ekstresinin, erkek deneklerde testosteron düzeylerini artırdığı, aynı zamanda kimyasalların ve ilaçların neden olduğu testislerin zarar görmesini önlediği gösterilmiştir.

  Bu muhtemelen androjenleri östrojenlere dönüştüren aromataz enzimlerini bloke etme kabiliyetinden kaynaklanmaktadır.

  Saç dökülmesini önler

  Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, ön çalışmalar üzüm çekirdeğinin antioksidanlarının saç dökülmesini azaltmada ve aslında yeni saç büyümesini desteklemede faydalı olabileceğini göstermektedir.

  Bu takviyedeki bileşikler, yeni büyümeyi teşvik eden ve sürekli saç dökülmesini önleyen saç köklerini uyarır.

  Solunumu iyileştirir

  Astım ve mevsimsel alerjiler, iyi nefes alma yeteneğini etkileyebilir.

  Bu koşulların her ikisi de iltihaplanma ve bir otoimmün tepkiden kaynaklanır.

  Üzüm çekirdeği ekstresinde bulunan bileşiklerin hava yolu iltihabını azalttığı, aynı zamanda mukus üretimini de azalttığı bilinmektedir.

  Bu astım semptomlarını hafifletebilir.

  Histamin de dahil olmak üzere inflamatuar belirteçlerin salınımını bloke ederek, mevsimsel alerjilerde görülenlere benzer alerjik reaksiyonları da azaltabilir.

  Diğer olası faydaları

  Araştırmacılar üzüm çekirdeği ekstresinin faydaları hakkında daha fazla şey öğrendikçe, gelecekteki uygulamalar için umut veren yeni sonuçlar var.

  Örneğin, erken araştırmalar, üzüm çekirdeği ekstraktında bulunan bileşiklerin diş çürümesini tedavi etmeye veya önlemeye, diyabetik retinopatiyi hafifletmeye, kronik venöz yetmezliği tedavi etmeye, ödemi iyileştirmeye ve hemokromatozun tedavisine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

  Bu koşullar hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

  Bununla birlikte, bu uygulamalardaki hücre ve hayvan denemeleri umut vericidir.

  Üzüm Çekirdeği Ekstresinin Zararları Nelerdir?

  Üzüm çekirdeği ekstresi genellikle az yan etki ile güvenli kabul edilir.

  8–16 hafta boyunca günde yaklaşık 300-800 mg’lık dozajlar, insanlarda güvenli ve iyi tolere edildi.

  Gebe veya emzirenler, bu popülasyonlardaki etkilerine ilişkin yeterli veri olmadığı için bundan kaçınmalıdır.

  Üzüm çekirdeği ekstresi kan basıncını düşürebilir ve kan akışını artırabilir, bu nedenle kan inceltici veya tansiyon ilaçları alanlara dikkat edilmesi önerilir.

  Ayrıca, karaciğer emilimini ve ilaç metabolizmasını geliştirmenin yanı sıra demir emilimini azaltabilir. Üzüm çekirdeği ekstresi takviyeleri almaya başlamadan önce doktora danışın.

  Sonuç olarak;

  Üzüm çekirdeği ekstresi (GSE), üzümün tohumlarından yapılan bir besin takviyesidir.

  Güçlü bir antioksidan kaynağıdır, özellikle proantosiyanidinler.

  Üzüm çekirdeği ekstresindeki antioksidanlar, vücudumuzdaki kronik hastalıkların yanı sıra meydana gelebilecek oksidatif stres, inflamasyon ve doku hasarını hafifletmeye yardımcı olur.

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ