Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Tıkınırcasına yeme bozukluğu (BED), tıp dilindeki adıyla “Binge Eating Disorder” önemli derecede olumsuz etkilere neden olabilen ciddi bir hastalıktır. Yeme bozuklukları arasında en yaygın görülen türdür ve dünya genelindeki insanların neredeyse % 2’sini etkiler ancak yeterince tanınmamaktadır.

Yazıda, “tıkınırcasına yeme bozukluğu ne demek”, “tıkınırcasına yeme bozukluğu neden olur”, “tıkınırcasına yeme bozukluğu belirtileri nelerdir”, “tıkınırcasına yeme bozukluğunun vücuda zararları nelerdir” konu başlıklarına değinilecektir.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Nedir?

Çoğu insan, özellikle bayramlarda veya bayram kutlamalarında ara sıra aşırı yemek yer. Bu, aşırı yeme bozukluğunun bir işareti değildir.

Aşırı yeme, düzenli olarak ortaya çıktığında bir bozukluk haline gelir ve kişi, yeme alışkanlıkları konusunda utanç ve gizlilik arzusu hissetmeye başlar.

Zevk için yemekten farklı olarak, çözülmemiş bir duygusal veya zihinsel sağlık sorunundan veya bazen tıbbi bir durumdan kaynaklanma eğilimindedir.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Tıkınırcasına yeme bozukluğu (BED), kontrolsüz aşırı yemek yeme atakları ve aşırı utanç ve sıkıntı hissi ile karakterizedir. 

Genellikle her yaşta ortaya çıkabilir ancak ergenliğin son dönemlerinde yani yirmili yaşlarda başlar. Kronik bir hastalıktır ve uzun yıllar sürebilir.

Diğer yeme bozukluklarında olduğu gibi, bu da erkeklere oranla kadınlarda daha yaygın rastlanır. 

Ancak, erkekler arasında en yaygın görülen yeme bozukluğu türüdür. Aşırı yemek yeme olayı, nispeten kısa bir sürede normal gıda miktarından daha fazla yemek demektir. 

Tıkınırcasına yeme bozukluğunda bu davranışa, sıkıntı ve kontrol yetersizliği eşlik eder.

Doktorun bu yeme bozukluğunu teşhis edebilmesi için aşağıdakilerden üç veya daha fazla belirti bulunmalıdır:

– Normalden çok daha hızlı yemek

– Rahatsız olana kadar yemek

– Aç hissetmeksizin büyük miktarlar yemek

– Utanç ve utanç hisleri yüzünden yalnız yemek

Kendine karşı suçluluk duymak veya tiksinti hissetmek

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan insanlar sıklıkla aşırı yorulmak, vücut şekli ve kilosu hakkında aşırı mutsuzluk ve sıkıntı duyarlar. 

Bazı durumlarda bir parti ya da özel günler gibi, bazen insanlar aşırı yemek yiyebiliyor olsa da, yukarıda listelenen bazı belirtileri yaşamış olsalar da bu yeme bozukluğuna sahip oldukları anlamına gelmez.

Teşhis konması için, kişi en az üç ay boyunca haftada en az bir kez aşırı yemek yemelidir. 

Şiddet, haftalık bir ila üç şiddetli yemek yiyişi ile karakterize olan ılımlıdan, haftada 14 ya da daha fazla sayıda bölüm ile karakterize olan uç noktaya kadar değişir.

Bir diğer önemli özellik ise uygunsuz telafi davranışlarının bulunmamasıdır. Bulimia nervozanın aksine, tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişi, yeme atağında kilo almamak ve yediklerini vücuttan atmaya çalışmak için müshil almak ya da kusmak gibi davranışlar içine girmez.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Nedenleri

Tıkınırcasına yeme bozukluğunun sebepleri tam olarak bilinmemektedir ancak muhtemelen çeşitli risk faktörlerinden dolayı ortaya çıkmaktadır:

Genetik

Tıkınırcasına yeme bozukluğuna sahip insanlarda ödül ve zevk duygularından sorumlu olan dopamin duyarlılığı artmış olabilir. Bozukluğun kalıtsal olduğuna dair güçlü kanıtlar da vardır.

Cinsiyet

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, kadınlarda erkeklerden daha yaygındır. Bunun nedeni biyolojik faktörlerdir.

Beyindeki değişiklikler

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişilerin beyin yapısında değişiklikler olabilir, bu da gıdaya verdiği tepkileri kontrol altına alamamasına neden olabilir.

Vücut boyutu

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişilerin yaklaşık % 50’si obezdir. Ağırlık sorunları bozukluğun bir nedeni ve sonucu olabilir.

Vücut görüntüsü

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olanlar vücut üzerinde çok olumsuz bir görüntüye sahiptir. Vücut memnuniyetsizliği, diyet ve aşırı yeme bozukluğu gelişime katkıda bulunur.

Aşırı yemek yeme

Etkilenenler çoğunlukla bu bozukluğun ilk belirtisi olarak aşırı yemek yeme öyküsü bildirirler. Buna, çocuklukta ve gençlik yıllarında şiddetli yemek yeme de dahildir.

Duygusal travma

Kötüye kullanım, ölüm, bir aile bireyinden ayrılma veya araba kazası gibi stresli yaşam olaylarının risk faktörleri olduğu tespit edildi. Ağırlık nedeniyle çocukluk döneminde yaşanan akran zorbalığı da neden olabilir.

Diğer psikolojik durumlar

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişilerin yaklaşık % 80’inde fobiler, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu (PSSD), bipolar bozukluk, kaygı veya madde kullanımı gibi en az bir başka psikolojik bozukluk bulunmaktadır.

Aşırı yemek yeme durumu, stres, diyet, vücut ağırlığı veya vücut şekli ile ilgili olumsuz duygular, yiyeceklerin varlığı veya can sıkıntısı ile tetiklenebilir.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Sağlığa Zararları

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, birkaç önemli fiziksel, duygusal ve sosyal sağlık riski ile ilişkilidir. Bu yeme bozukluğuna sahip kişilerin % 50’ye yakını obezdir. 

Bununla birlikte, bozukluk kilo alma ve obez olma açısından bağımsız bir risk faktörüdür. Bu, aşırı yeme dönemlerinde, artan kalori alımına bağlıdır.

Tek başına, obezite kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve kanser riskini arttırır. Bununla birlikte, bazı araştırmalar, tıkınırcasına yeme bozukluğuna sahip kişilerin, aynı ağırlıkta olan bu yeme bozukluğuna sahip olmayan obez insanlarla karşılaştırıldığında, bu sağlık sorunlarını geliştirmede daha büyük bir risk taşıdıklarını bulmuşlardır.

Bu yeme bozukluğu ile ilişkili diğer sağlık riskleri arasında uyku sorunları, kronik ağrı koşulları, astım ve irritabl bağırsak sendromu bulunmaktadır.

Kadınlarda bu durum, doğurganlık sorunları, gebelik komplikasyonları ve polikistik over sendromu (PCOS) gelişim riski ile ilişkilidir.

Tıkınırcasına yeme bozukluğuna sahip insanlar, sosyal ortamlarda bulunmakta zorlanır; ciddi işlev bozukluğu, insanların % 13’ünde meydana gelmektedir.

Ek olarak bu kişiler, sağlıklı insanlara kıyasla önemli derecede daha kötü bir yaşam kalitesi ve hastaneye kaldırma, ayakta tedavi ve acil servis ziyaretleri oranlarına sahiptir.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Tedavisi

Bu yeme bozukluğunun tedavisi, hastalığın nedenlerine, ciddiyetine ve bireysel hedeflere bağlıdır. 

Tedavide aşırı yeme davranışları, fazla kilo, vücut imgesi, zihinsel sağlık sorunları veya bunların bir kombinasyonu hedef alınır.

Terapi seçenekleri arasında bilişsel-davranışçı terapi, kişilerarası psikoterapi, diyalektik davranış terapisi, kilo kaybı terapisi ve ilaç bulunmaktadır. Bunlar bire bir, grup halinde veya kendi kendine yardım formatında yürütülebilir.

Bazı insanlarda, sadece bir terapi türü etkili olurken, bazıları doğru seçeneği bulana kadar farklı kombinasyonları denemek zorunda kalabilir. Bunun için doktor, en iyi tedaviyi önerecektir.

Bilişsel davranışçı terapi

Tıkınırcasına yeme bozukluğu için bilişsel davranışçı terapi (CBT), yeme, vücut şekli ve kilo ile ilgili olumsuz düşünceler, duygular ve davranışlar arasındaki ilişkileri analiz etmeye odaklanmaktadır. 

Olumsuz duyguların ve kalıpların sebepleri belirlendikten sonra, insanlara onları değiştirmelerine yardımcı olmak için stratejiler geliştirilir.

Özel müdahaleler, hedeflerin belirlenmesi, kendi kendine izleme, düzenli yemek sistemi oluşturma, kilo hakkındaki düşüncelerin değiştirilmesi ve sağlıklı kilo kontrolü alışkanlıklarının kazandırılmasıdır.

Kişilerarası Psikoterapi

Kişilerarası Psikoterapi (IPT), aşırı yemek yeme, keder, ilişki çatışmaları, önemli yaşam değişiklikleri ya da altında yatan sosyal problemler gibi çözülmemiş kişisel sorunlar için başa çıkma mekanizması olduğu fikrine dayanmaktadır.

Amaç, olumsuz yeme davranışıyla bağlantılı spesifik sorunun belirlenmesi, bunun onaylanması ve daha sonra yapıcı değişiklikler yapılmasıdır. Terapi ya grup biçiminde olabilir ya da eğitimli bir terapistle birer birer bazda olabilir.

Bu tür terapilerin aşırı yeme davranışını azaltmaya hem kısa hem de uzun vadeli olumlu etkileri olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. 

Uzun vadeli sonuçlar CBT kadar iyi olan diğer tek tedavi yöntemidir. Daha şiddetli aşırı yemek yiyen ve benlik saygısı düşük olanlar için özellikle etkili olabilir.

Diyalektik Davranış Terapisi

Diyalektik davranış terapisi (DBT), insanlara, duygusal tepkilerini düzenlemelerini, böylelikle günlük yaşamdaki olumsuz durumlarla baş etmelerini öğretir.

DBT’deki dört temel tedavi alanı dikkati çekme, sıkıntıya tolerans, duygu düzenleme ve kişiler arası etkinliktir.

DBT uygulanan 44 tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kadını içeren bir çalışma, altı aylık takipte % 56’ya düşse de, % 89’unun terapi sonuna kadar aşırı yemeyi durdurduğu gösterildi. 

Bu tedavi umut verici olsa da, tıkınırcasına yeme bozukluğu olan herkes için uygulanabilir olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma gerekmektedir.

Kilo Kaybı Terapisi

Davranışsal kilo verme terapisi, kişilerin kilo vermelerine yardımcı olur ; bu da benlik saygısını ve vücut imajını geliştirerek aşırı yeme davranışını azaltacaktır.

Diyet ve egzersizle kademeli olarak sağlıklı bir yaşam tarzı değişikliği yapmak ve gün boyunca gıda alımı ve gıda hakkındaki düşüncelerini izlemektir. Haftada yaklaşık yarım kilo, kilo kaybı beklenir.

Kilo kaybı tedavisi, vücut imajını iyileştirmeye yardımcı olabilir ve obezite ile ilişkili sağlık riskleri ve kilo verme oranını düşürmesine rağmen aşırı miktarda yemek yemeyi durdurmada CBT veya IPT kadar etkili olmadığı belirtilmiştir.

Obeziteye yönelik düzenli kilo kaybı tedavisinde olduğu gibi, davranışsal kilo kaybı tedavisinin insanların kısa süreli ve orta derecede kilo vermesine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Bununla birlikte, diğer terapilerle başarılı olmayan ya da öncelikle kilo vermekle ilgilenen insanlar için iyi bir seçenek olabilir.

İlaçlar

Aşırı yeme tedavisi için çeşitli ilaçlar bulundu ve genellikle geleneksel tedaviden daha ucuz ve daha hızlıdır. Ancak, mevcut ilaçlar, tıkınırcasına yeme bozukluğu için davranış terapileri kadar etkili olmamaktadır.

Mevcut tedavilere antidepresanlar, topiramat gibi antiepileptik ilaçlar ve lisdexamfetamine gibi hiperaktif bozukluklar için geleneksel olarak kullanılan ilaçlar dahildir.

Ayrıca, iştahı, takıntıları, depresyonun kompulsiyon ve semptomlarını azaltmada etkili olabilirler. Bu etkiler umut verici görünse de, çoğu çalışma kısa süreler boyunca yürütülmüştür, bu nedenle uzun dönem etkileri hakkında veriler gereklidir.

Ayrıca, baş ağrısı, mide sorunları, uyku bozuklukları, artmış kan basıncı ve endişe dahil olmak üzere tedavinin yan etkileri olabilir. 

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan birçok insan, anksiyete ve depresyon gibi diğer zihinsel sağlık koşullarına sahip olduğundan, bunları tedavi etmek için ek ilaçlar kullanılabilir.

Aşırı Yeme Nasıl Önlenir?

Aşırı yemek yemeyi durdurmanın ilk adımı bir tıp uzmanıyla konuşmaktır. Hastalığın ciddiyetini belirleyecek ve en uygun tedaviyi önerecektir.

Genel olarak, en etkili tedavi CBT’dir, ancak bir dizi başka tedavi de vardır. Kişisel duruma bağlı olarak, yalnızca bir terapi veya kombinasyon en iyi sonucu verebilir.

Hangi tedavi stratejisini kullanırsanız kullanın, mümkün olduğunca sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzı seçimi yapmak önemlidir. Kendiniz uygulayabileceğiniz bazı faydalı stratejiler şunlardır:

Bir yiyecek günlüğü tutun

Kişisel tetikleyicilerinizi tanımlamak, aşırı şiddet uyarılarınızı kontrol altına almanın önemli bir adımıdır.

Dikkat çekme pratiği

Bu, kendi kontrolünü sağlamaya ve kendini kabul etmeye yardımcı olurken, aşırı yemenin tetikleyicilerinin farkındalığını artırmaya yardımcı olabilir.

Konuşacak birini bulun

Ailenizden biri, bir arkadaşınız, aşırı yemek yiyen destek grupları veya online ortamda olsun, destek almanız önemlidir.

Sağlıklı gıdalar seçin

Yüksek proteinli gıdalar ve sağlıklı yağlar, düzenli öğünlerden oluşan bir diyet ve sağlıklı işlenmemiş gıdalar yenmelidir. Bol meyve ve sebze tüketmek ihtiyacınız olan tüm besinleri sağlayacaktır.

Egzersiz yapmaya başlayın

Egzersiz, kilo kaybını artırmak, vücut imajını iyileştirmek, ruh hali ve anksiyete belirtilerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Yeterli uyuyun

Uykusuzluk, daha yüksek kalori alımı ve düzensiz yeme biçimiyle ilişkilidir. Gece en az yedi ila sekiz saat uyuyun.

Sonuç olarak;

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, sağlığı ciddi şekilde etkileyebilen, yaygın bir yeme bozukluğudur. Büyük miktarda yemek yiyip, utanç ve suçluluk hissi eşliğinde tekrar tekrar kontrolsüz yeme atakları ile karakterizedir.

Genel sağlık, vücut ağırlığı, benlik saygısı ve zihinsel sağlık üzerinde çok olumsuz etkilere neden olabilir. CBT ve IPT gibi, çok etkili tedaviler mevcuttur.

Ayrıca, günlük yaşamda uygulayabileceğiniz birçok sağlıklı yaşam tarzı stratejileri de bulunmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ