Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Nedir, Neden Olur, Tedavisi Var mıdır? | diyetz

  Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Nedir, Neden Olur, Tedavisi Var mıdır?

   

   

  Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (BED), tıp dilindeki adıyla “Binge Eating Disorder” önemli olumsuz etkisi olabilen ciddi bir hastalıktır. Yeme bozukluğunun en yaygın türüdür ve dünya genelindeki insanların neredeyse % 2’sini etkiler ancak yeterince tanınmamaktadır.

   

  Bu yazıda, tıkınırcasına yeme bozukluğunun belirtileri, nedenleri ve sağlık riskleri ile bunu durdurmak için neler yapabileceğiniz anlatılmaktadır.

   

   

  Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

  Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (BED), kontrolsüz aşırı yemek yeme atakları ve aşırı utanç ve sıkıntı hissi ile karakterizedir. Genellikle her yaşta ortaya çıkabilir ancak ergenliğin son dönemlerinde yani yirmili yaşlarda başlar. Kronik bir hastalıktır ve uzun yıllar sürebilir.

   

  Diğer yeme bozukluklarında olduğu gibi , bu da erkeklere oranla kadınlarda daha yaygındır. Ancak, erkekler arasında en yaygın görülen yeme bozukluğu türüdür. Aşırı yemek yeme olayı, nispeten kısa bir sürede normal gıda miktarından daha fazla yemek demektir. BED’de bu davranışa, sıkıntı ve kontrol yetersizliği eşlik eder.

   

  Bir doktorun BED’i teşhis etmesi için aşağıdakilerden üç veya daha fazlası bulunmalıdır:

  • Normalden çok daha hızlı yemek
  • Rahatsız olana kadar yemek
  • Aç hissetmeksizin büyük miktarlar yemek
  • Utanç ve utanç hisleri yüzünden yalnız yemek
  • Kendinize karşı suçluluk duymak veya tiksinti hissetmek

   

  BED’li insanlar sıklıkla aşırı yorulmak, vücut şekli ve kilosu hakkında aşırı mutsuzluk ve sıkıntı duyarlar. Bazı durumlarda bir parti ya da özel günler gibi, bazen insanlar aşırı yemek yiyebiliyor olsa da, yukarıda listelenen bazı belirtileri yaşamış olsalar da BED’li oldukları anlamına gelmez.

   

  Teşhis konması için, en az üç ay boyunca haftada en az bir kez aşırı yemek yiyen kişi olmalıdır. Şiddet, haftalık bir ila üç şiddetli yemek yiyişi ile karakterize olan ılımlıdan, haftada 14 ya da daha fazla sayıda bölüm ile karakterize olan uç noktaya kadar değişir.

   

  Bir diğer önemli özellik ise uygunsuz telafi davranışlarının bulunmamasıdır. Bu bulimia’nın aksine, BED’li bir kişi yeme atağında kilo almamak ve yediklerini vücuttan atmaya çalışmak için müshil almak ya da kusmak gibi davranışlar içine girmiyor demektir.

   

   

   

   

  Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Neden Olur?

  BED’in nedenleri iyi anlaşılmamıştır, ancak muhtemelen çeşitli risk faktörlerinden dolayı ortaya çıkmaktadır:

   

  Genetik: BED’li insanlar ödül ve zevk duygularından sorumlu olan dopamin duyarlılığın artmasına neden olabilirler. Bozukluğun kalıtsal olduğuna dair güçlü kanıtlar da vardır.

   

  Cinsiyet: BED, kadınlarda erkeklerden daha yaygındır. Bunun nedeni biyolojik faktörlerdir.

   

  Beyindeki Değişiklikler: BED’li kişilerin beyin yapısında değişiklikler olabilir, bu da gıdaya tepkilerle ve kendinden kontrol altında kalır.

   

  Vücut boyutu: BED olan kişilerin yaklaşık % 50’si obez, kilo kaybı ameliyatı isteyen hastaların % 25-50’si BED kriterlerini karşılamaktadır. Ağırlık sorunları bozukluğu bir neden ve sonuç her ikisi de olabilir.

   

  Vücut görüntüsü: BED olanlar vücut üzerinde çok olumsuz bir görüntüye sahiptir. Vücut memnuniyetsizliği, diyet ve aşırı yeme bozukluğu gelişime katkıda bulunur.

   

  Aşırı yemek yeme: Etkilenenler çoğunlukla bu bozukluğun ilk belirtisi olarak aşırı yemek yeme öyküsü bildirirler. Buna, çocuklukta ve gençlik yıllarında şiddetli yemek yeme de dahildir.

   

  Duygusal travma: Kötüye kullanım, ölüm, bir aile bireyinden ayrılma veya araba kazası gibi stresli yaşam olaylarının risk faktörleri olduğu tespit edildi. Ağırlık nedeniyle çocukluk döneminde yaşanan akran zorbalığı da katkıda bulunabilir.

   

  Diğer psikolojik durumlar: BED’li kişilerin yaklaşık % 80’inde fobiler, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu (PSSD), bipolar bozukluk, kaygı veya madde kullanımı gibi en az bir başka psikolojik bozukluk bulunmaktadır.

   

  Aşırı yemek yeme durumu, stres, diyet, vücut ağırlığı veya vücut şekli ile ilgili olumsuz duygular, yiyeceklerin varlığı veya can sıkıntısı ile tetiklenebilir.

   

   

  Sağlık Riskleri Nelerdir?

  BED, birkaç önemli fiziksel, duygusal ve sosyal sağlık riski ile ilişkilidir. BED olan kişilerin % 50’ye kadar bir kısmı obezdir. Bununla birlikte, bozukluk aynı zamanda kilo alma ve obez olma açısından bağımsız bir risk faktörüdür. Bu, aşırı yeme dönemlerinde artan kalori alımına bağlıdır.

   

  Tek başına, obezite kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve kanser riskini arttırır. Bununla birlikte, bazı araştırmalar, BED’li kişilerin, aynı ağırlığa sahip BED’li olmayan obez insanlarla karşılaştırıldığında, bu sağlık sorunları geliştirmede daha büyük bir risk taşıdıklarını bulmuşlardır.

   

  BED ile ilişkili diğer sağlık riskleri arasında uyku sorunları, kronik ağrı koşulları, astım ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) bulunmaktadır. Kadınlarda bu durum, doğurganlık sorunları, gebelik komplikasyonları ve polikistik over sendromu (PCOS) gelişim riski ile ilişkilidir.

   

  BED’li insanlar, sosyal ortamlarda bulunmakta zorlanırlar; ciddi işlev bozukluğu, insanların % 13’ünde meydana gelmektedir. Ek olarak BED’li hastalar, sağlıklı insanlara kıyasla önemli derecede daha kötü bir yaşam kalitesi ve hastaneye kaldırma, ayakta tedavi ve acil servis ziyaretleri oranlarına sahiptir. Bu sağlık riskleri önemli olmakla birlikte, BED için çok etkili bir takım tedaviler de bulunmaktadır.

   

   

  Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

  BED için terapi, hastalığın nedenlerine ve ciddiyetine ve bireysel hedeflere bağlıdır. Tedavide aşırı yeme davranışları, fazla kilo, vücut imgesi, zihinsel sağlık sorunları veya bunların bir kombinasyonu hedef alınır.

   

  Terapi seçenekleri arasında bilişsel-davranışçı terapi, kişiler arası psikoterapi, diyalektik davranış terapisi, kilo kaybı terapisi ve ilaç bulunmaktadır. Bunlar bire bir bazda, grup halinde veya kendi kendine yardım formatında yürütülebilir.

   

  Bazı insanlarda, sadece bir terapi türü gerekebilirken, bazıları doğru uyum bulana kadar farklı kombinasyonları denemek zorunda kalabilirler. Bir tıbbi veya zihinsel sağlık uzmanı, en uygun terapiyi önerir.

   

   

  Bilişsel davranışçı terapi

  BED için bilişsel davranışçı terapi (CBT), yeme, vücut şekli ve kilo ile ilgili olumsuz düşünceler, duygular ve davranışlar arasındaki ilişkileri analiz etmeye odaklanmaktadır. Olumsuz duyguların ve kalıpların sebepleri belirlendikten sonra, insanlara onları değiştirmelerine yardımcı olmak için stratejiler geliştirilebilir.

   

  Özel müdahaleler, hedeflerin belirlenmesi, kendi kendine izleme, düzenli yemek paternleri oluşturma, kilo hakkındaki düşüncelerin değiştirilmesi ve sağlıklı kilo kontrolü alışkanlıklarının kazandırılmasıdır.

   

  Alternatif olarak, rehberli kendi kendine yardım CBT için başka bir seçenektir. Bu formatta, katılımcılara genellikle kendi başlarına çalışmak için bir el kitabı verilir ve bunlara rehberlik etmeleri ve hedefler koymaları için bir terapistle ek toplantılara katılma fırsatı da verilir. Kendi kendine yardım formunda terapi genellikle daha ucuz ve daha erişilebilir durumdadır.

   

   

  Kişilerarası Psikoterapi

  Kişilerarası Psikoterapi (IPT), aşırı yemek yemesi, keder, ilişki çatışmaları, önemli yaşam değişiklikleri ya da altında yatan sosyal problemler gibi çözülmemiş kişisel sorunlar için başa çıkma mekanizması olduğu fikrine dayanmaktadır.

   

  Amaç, olumsuz yeme davranışıyla bağlantılı spesifik sorunun belirlenmesi, bunun onaylaması ve daha sonra yapıcı değişiklikler yapılmasıdır. Terapi ya grup biçiminde olabilir ya da eğitimli bir terapistle birer birer bazda olabilir.

   

  Bu tür terapilerin aşırı yeme davranışını azaltmaya hem kısa hem de uzun vadeli olumlu etkileri olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Uzun vadeli sonuçlar CBT kadar iyi olan diğer tek tedavi yöntemidir. Daha şiddetli aşırı yemek yiyen ve benlik saygısı düşük olanlar için özellikle etkili olabilir.

   

   

  Diyalektik Davranış Terapisi

  Diyalektik davranış terapisi (DBT), kişinin başkasıyla baş etmenin başka yolu olmadığı olumsuz deneyimlerine karşı duygusal bir tepki olarak aşırı beslenmeyi düşünür.

   

  İnsanlara, duygusal tepkilerini düzenlemelerini, böylelikle günlük yaşamdaki olumsuz durumlarla baş etmelerini öğretir. DBT’deki dört temel tedavi alanı dikkati çekme, sıkıntıya tolerans, duygu düzenleme ve kişiler arası etkinliktir.

   

  DBT uygulanan 44 BED’li kadın içeren bir çalışma, altı aylık takipte % 56’ya düşse de, % 89’unun terapi sonuna kadar aşırı miktarda yeme yemeyi durdurduğu gösterildi. Bu tedavi umut verici olsa da, BED olan herkes için uygulanabilir olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma gerekmektedir.

   

   

  Kilo Kaybı Terapisi

  Davranışsal kilo verme terapisi, kişilerin kilo vermelerine yardımcı olur ; bu da benlik saygısını ve vücut imajını geliştirerek aşırı yeme davranışını azaltacaktır.

   

  Diyet ve egzersizle kademeli olarak sağlıklı bir yaşam tarzı değişikliği yapmak ve gün boyunca gıda alımı ve gıda hakkındaki düşüncelerini izlemektir. Haftada yaklaşık yarım kilo, kilo kaybı beklenir.

   

  Kilo kaybı tedavisi, vücut imajını iyileştirmeye yardımcı olabilir ve obezite ile ilişkili sağlık riskleri ve kilo verme oranını düşürmesine rağmen aşırı miktarda yemek yemeyi durdurmada CBT veya IPT kadar etkili olmadığı belirtilmiştir.

   

  Obeziteye yönelik düzenli kilo kaybı tedavisinde olduğu gibi, davranışsal kilo kaybı tedavisinin insanların kısa süreli ve orta derecede kilo vermesine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

   

  Bununla birlikte, diğer terapilerle başarılı olmayan ya da öncelikle kilo vermekle ilgilenen insanlar için iyi bir seçenek olabilir.

   

   

  İlaçlar

  Aşırı yemek yeme tedavisi için çeşitli ilaçlar bulundu ve genellikle geleneksel tedaviden daha ucuz ve daha hızlı. Ancak, mevcut ilaçlar, BED’in davranış terapileri kadar etkili olmamaktadır.

   

  Mevcut tedavilere antidepresanlar, topiramat gibi antiepileptik ilaçlar ve lisdexamfetamine gibi hiperaktif bozukluklar için geleneksel olarak kullanılan ilaçlar dahildir.

   

  Araştırma, aşırı miktarda yemek yemesi için kısa süreli ilaç azaltımı için ilaçların bir plaseboya göre avantajlı olduğunu buldu. İlaçların % 48.7 oranında etkili olduğu, plasebonların ise % 28.5 oranında etkili olduğu gösterilmiştir.

   

  Ayrıca, iştahı, takıntıları, depresyonun kompulsiyon ve semptomlarını azaltmada etkili olabilirler. Bu etkiler umut verici görünse de, çoğu çalışma kısa süreler boyunca yürütülmüştür, bu nedenle uzun dönem etkileri hakkında veriler gereklidir.

   

  Ayrıca, baş ağrısı, mide sorunları, uyku bozuklukları, artmış kan basıncı ve endişe dahil olmak üzere tedavinin yan etkileri olabilir. BED’li birçok insan, anksiyete ve depresyon gibi diğer zihinsel sağlık koşullarına sahip olduğundan, bunları tedavi etmek için ek ilaçlar alabilir.

   

   

  Aşırı Yeme Nasıl Durdurulur?

  Aşırı yemek yemeyi durdurmanın ilk adımı bir tıp uzmanıyla konuşmaktır. Bu kişi, hastalığınızın ciddiyetini belirlemenize ve en uygun tedaviyi önermeye yardımcı olabilir.

   

  Genel olarak, en etkili tedavi CBT’dir, ancak bir dizi tedavi vardır. Kişisel durumunuza bağlı olarak, yalnızca bir terapi veya kombinasyon en iyi sonucu verebilir.

   

  Hangi tedavi stratejisini kullanırsanız kullanın, mümkün olduğunca sağlıklı bir yaşam tarzı ve beslenme seçimi yapmak önemlidir. Kendiniz uygulayabileceğiniz bazı ek faydalı stratejiler şunlardır:

   

  Bir yiyecek günlüğü tutun: Kişisel tetikleyicilerinizi tanımlamak, aşırı şiddet uyarılarınızı kontrol altına almanın önemli bir adımıdır.

   

  Dikkat çekme pratiği: Bu, kendi kontrolünüzü artırmanıza ve kendini kabul etmenize yardımcı olurken aşırı yemenin tetikleyicilerinizin farkındalığını artırmanıza yardımcı olabilir .

   

  Konuşacak birini bulun: Ailenizden biri, bir arkadaşınız, aşırı yemek yiyen destek grupları veya online ortamda olsun, destek almanız önemlidir.

   

  Sağlıklı gıdalar seçin: Yüksek proteinli gıdalar ve sağlıklı yağlar, düzenli öğünlerden bir diyet ve sağlıklı işlenmemiş gıdalar. Bol meyve ve sebze tüketmek, yardımcı olacaktır ve ihtiyacınız olan besinleri sağlayacaktır.

   

  Egzersiz yapmaya başlayın:Egzersiz , kilo kaybını arttırmak, vücut imajını iyileştirmek ve ruh hali ve anksiyete belirtilerinizi iyileştirmek için yardımcı olabilir.

   

  Yeterli uyuyun: Uyku eksikliği, daha yüksek kalorili alım ve düzensiz yeme biçimiyle ilişkilidir. Gece başına en az yedi ila sekiz saat uyuyun.

   

  Sonuç olarak;

  Tıkınırcasına yeme bozukluğu, sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilen, yaygın bir yeme bozukluğudur. Büyük miktarda yemek yiyip, utanç ve suçluluk hissi eşliğinde tekrar tekrar kontrolsüz olaylarla karakterizedir.

   

  Genel sağlık, vücut ağırlığı, benlik saygısı ve zihinsel sağlığınız üzerinde çok olumsuz etkilere neden olabilir. CBT ve IPT gibi, “Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu” için çok etkili tedaviler mevcuttur. Ayrıca, günlük yaşamınızda uygulayabileceğiniz birçok sağlıklı yaşam tarzı stratejileri de bulunmaktadır.

   

  Uygun bakım ve destekle, aşırı yemeyi bırakıp mutlu, sağlıklı bir hayat yaşayabilirsiniz. Ve bugün şimdi başlayabilirsiniz.

   

   

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ