Lupus Nedir, Neden Olur? Belirtileri ve Bitkisel Tedavisi

  Lupus Nedir, Neden Olur? Belirtileri ve Bitkisel Tedavisi

   

  Lupus, çoğunlukla Afrikalı-Amerikalılar ve İspanyollar gibi etnik grupları etkileyen kronik bir otoimmün hastalıktır. Sistemik bir hastalık olarak vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir.

  Örneğin kalp, eklemler, beyin, böbrekler, akciğerler ve endokrin bezleri gibi vücudun hemen hemen her bölümünü olumsuz etkileyebilen yüksek düzeyde kalıcı iltihaplanmaya neden olur.

  Bu bozukluğun kadınlarda erkeklerden daha yaygın olduğu bilinmektedir. Genellikle vücuttaki iltihaplanma sonucu ciltte meydana gelen döküntülerle karakterizedir.

  Lupus hastalığının semptomları diğer birçok bozukluğun semptomlarına oldukça benzerdir bundan dolayı teşhis edilmesi son derece zordur. Hatta bazı kişiler, uygun bir teşhis konulmadan önce birçok başarısız tedavi süreci yaşayabilir. 

  Lupuslu bazı kişiler, normal hayat sürerken, diğer lupus hastaları zaman zaman yıpratıcı olan şiddetli semptomlarla uğraşır.

  Lupus, semptomların bir süre çok kötüleştiği ve ardından remisyon dönemlerinin geldiği, öngörülemeyen alevlenmeler dönemlerine neden olabilir. Lupusun yaygın belirti ve semptomları arasında yorgunluk, baş ağrısı, eklem ağrısı, uykusuzluk ve deri döküntüleri bulunur.

  Günümüzde lupus hastalığı için kullanılan geleneksel ilaçlar arasında kortikosteroid ilaçlar, NSAID ağrı kesiciler, tiroid ilaçları ve hatta sentetik hormon replasman ilaçları bulunur – bunlar iltihabı azaltmaya yardımcı olur ancak birçok istenmeyen yan etkiye ve hatta uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabilir. 

  Bundan dolayı lupus hastaları daha çok bitkisel tedavilere yönelmektedir.

  Lupus Hastalığı Nedir?

  Lupus hastalığı, vücudun bağışıklık sisteminin hiperaktif olmasına ve sağlıklı dokulara saldırmasına neden olan bir otoimmün bozukluktur.

  Bu durum, şişme, iltihaplanma ve cilt, beyin, eklemler, böbrekler, kalp, akciğerler ve kanda hasar gibi semptomlarla karakterizedir.

  Lupus hastalığının ana semptomlarından biri, her iki yanakta ortaya çıkan ve bir kelebeğin kanatlarına çok benzeyen yüzdeki kızarıklıktır. Bu belirti, hepsinde olmasa da rapor edilen birçok lupus vakasında vardır.

  Lupus Hastalığı Nedenleri ve Risk Faktörleri

  Lupusun kesin nedeni henüz keşfedilmemiştir. Esas olarak bağışıklık sisteminin vücudun sağlıklı dokularına saldırmasından kaynaklanır. 

  Lupus hastalığının genellikle hastalığa genetik yatkınlığı olan ve potansiyel çevresel tetikleyicilerle temas eden kişilerde geliştiği düşünülmektedir. Bu tür tetikleyiciler şunlardır:

  – Güneş ışığı

  – Enfeksiyonlar

  – Bazı ilaçlar

  Lupus geliştirme riskini artırabilecek bazı faktörler ise şunlardır:

  Cinsiyet

  Kadınlarda daha yaygın görülür.

  Yaş

  Her yaştan insanı etkileyebilir ancak 15 ila 45 yaşları arasında daha yaygındır.

  Irk

  Asyalı Amerikalılar, Hispanikler ve Afrikalı Amerikalılarda daha yaygın olduğu bulunmuştur.

  Lupus ile ilişkili belirti ve semptomlar diğer rahatsızlıklarınkilere oldukça benzer. Etkilenen vücut sistemine bağlı olarak değişebilir.

  Lupus Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

  Lupus belirtileri yavaş yavaş veya aniden ortaya çıkabilir, hafif veya şiddetli olabilir, ayrıca geçici veya kalıcı olabilir. 

  Lupus, hem doğrudan hem de dolaylı olarak kötüleşen stres seviyelerine neden olur. Bu nedenle, lupus tanısının doğru bir şekilde konması genellikle zaman alır.

  Lupus hastaları anksiyete, depresyon, hafıza kaybı ve uykusuzluk semptomları gösterir – kısmen omurilikte sinir hasarına ve beyinde iltihaplanmaya neden olabilir.

  Lupus ile ortaya çıkan yaygın belirti ve semptomlar şunlardır:

  – Ateş

  – Yorgunluk

  – Eklemlerde ağrı, sertlik ve şişlik

  – Her iki yanakta ve burunda kelebek kanadı şeklinde bir döküntü

  – Farklı vücut bölgelerinde döküntüler

  – Güneşe maruz kaldıktan sonra kötüleşen lezyonların ortaya çıkması

  – Nefes almada güçlük veya nefes darlığı

  – Göz kuruluğu

  – Göğüste ağrı

  – Hafıza kaybı veya kafa karışıklığı

  – Baş ağrısı

  – Stres sırasında veya soğuğa maruz kaldığında maviye dönen parmaklar veya ayak parmakları (Raynaud fenomeni olarak da adlandırılır)

  Lupus Hastalığı Komplikasyonları

  Lupus, aşağıdakiler gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir:

  – Böbrek hasarı

  – Bellek sorunları

  – Anemi

  – Kanın pıhtılaşması

  – Plörezi

  – Perikardit

  – Kalp krizi

  – Zayıf bağışıklık sistemine bağlı enfeksiyonlar

  – Kanser

  – Avasküler nekroz veya kemik dokusu ölümü

  – Düşük yapma gibi gebelik komplikasyonları

  Lupus Hastalığı Çeşitleri

  Lupus, türüne bağlı olarak vücudun farklı bölümlerini etkileyebilir:

  Sistemik Lupus Eritematozus

  Bu, deri, eklemler, böbrekler, kan, kalp veya akciğerler dahil olmak üzere organlardan herhangi birini etkileyebilecek en yaygın lupus türüdür. Bu tip aynı zamanda diğer lupus türlerine kıyasla oldukça şiddetlidir.

  Diskoid Lupus Eritematozus

  Yalnızca cildi, tipik olarak boyun, yüz ve kafa derisini etkiler. Etkilenen bireylerde günler hatta yıllar arasında herhangi bir yerde sürebilen bir döküntü görünümü ile karakterizedir.

  Subakut Kutanöz Lupus Eritematozus

  Bu tip lupus, güneşe maruz kalan vücut kısımlarında lezyonların ortaya çıkmasına neden olur.

  İlaca Bağlı Lupus

  Sistemik lupus eritematozus vakalarının yaklaşık % 10’u vücudun reçeteli ilaçlara tepkisi nedeniyle oluşur. Tiroid ilaçları, oral kontraseptifler, antifungaller ve antibiyotikler dahil olmak üzere yaklaşık 80 ilacın lupusu tetiklediği bilinmektedir.

  Yenidoğan Lupus

  Sistemik lupus eritematozuslu annelerden doğan bebeklerin çoğu sağlıklıyken, kadınların yaklaşık % 1’i neonatal lupuslu bebekler doğurur. Çoğu bebek için semptomlar genellikle birkaç hafta içinde geçer. Ancak bu hastalık bazı bebeklerde doğuştan kalp bloğuna neden olabilir.

  Lupus Hastalığı Tedavisi

  Lupus tedavisi esas olarak belirti ve semptomlarını yönetmeyi amaçlamaktadır. 

  Kişiye lupus hastalığı teşhisi konduğunda, doktor veya romatolog semptomların ciddiyetine ve yerine, yaşına, cinsiyetine, sağlığına, semptomlarına ve yaşam tarzına göre bir tedavi planı geliştirecektir.

  Lupus hastalığının birçok yüzü vardır ve bireyleri farklı şekillerde etkiler. Bu nedenle doktor, tedavi planını bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlayacaktır. Durum geliştikçe plan zamanla değişebilir.

  Bir tedavi planı geliştirirken, doktor şunları hedefleyecektir:

  – Hastalığın alevlenmelerini önlemek

  – Alevlenme meydana geldiğinde semptomları tedavi etmek

  – Organ hasarı ve diğer problemler gibi komplikasyon riskini azaltmak

  Lupus Tedavisinde Kullanılan İlaç Türleri

  Lupus genellikle romatologlar tarafından bazı ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri kombinasyonu ile tedavi edilir. Lupusu yönetmek için sıklıkla kullanılan reçeteli ilaçlar şunlardır:

  İmmünsüpresif ilaçlar

  İnflamasyonu ve aşırı aktif bağışıklık sistemini kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanılırlar. Ağrı ve iltihabı azaltabilirken, birçok ciddi yan etkiye de neden olabilirler.

  İmmünsüpresif ilaçlar vücudun enfeksiyonlar ve virüslerle savaşma yeteneğini azalttığından dolayı kanser riskini artırabilir. 

  Ayrıca böbrek sorunları, mesane sorunları, saç dökülmesi, düzensiz adet dönemleri, akciğer hasarı, pankreatit ve alerjik bir hepatit formu ve kötüleşen güneş duyarlılığı gibi yan etkilere neden olabilir.

  Anti-romatizmal ilaç

  Sıtma için kullanılan bir ilaç olan hidroksiklorokin, romatoid artrit, bazı lupus semptomları, çocukluk çağı artriti ve diğer otoimmün hastalıkları tedavi etmek için kullanılır.

  NSAID ağrı kesiciler

  Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçlar genellikle eklem ağrısı, kas ağrıları, baş ağrıları ve hassasiyet için kullanılır. NSAID’ler doğası gereği bağımlılık yapabilir, böbrek hasarı ve karaciğer hasarı gibi yan etkilere neden olabilir.

  Steroidler

  Bunlar şişliği, ağrıyı, deri döküntülerini ve iltihabı azaltmak için kullanılır. Kilo alımı, yüzde kabarıklıklar, hormonal değişiklikler, akne, yüksek kemik kaybı riski ve sinirlilik, ajitasyon, uykusuzluk veya depresyon gibi ruh hali değişiklikleri gibi birçok farklı yan etkiye neden olabilirler.

  Kan basıncı ilaçları ve antikoagülanlar

  Bunlar kan pıhtılaşması ve kan basıncı değişiklikleri ile ilgili sorunları tedavi etmek için kullanılır. Yan etkiler yaşamı tehdit edebilir ve artan kanama, düşük tansiyon, halsizlik ve kalp problemlerini içerebilir.

  Sentetik hormonlar ve doğum kontrol hapları

  Bazen hormonları düzenlemek ve diğer ilaçların yan etkileriyle savaşmak için kullanılırlar, bunlar endometriozis, kan pıhtılaşma sorunları, kilo alımı ve daha fazlası için riski artırabilir.

  Bazı araştırmacılar, östrojen seviyeleri lupus alevlenmeleriyle dalgalandığından, östrojen tedavisinin ileride bir seçenek olabileceğini öne sürmektedir. Ancak, bunun güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

  Bilim insanları, 2018’de Uygulamalı Çevresel Mikrobiyoloji’de lupus ile bağırsak mikrobiyotasının özellikleri arasındaki bağlantıya dair bulgular yayınladılar. 

  Farelerde 2017’de yayınlanan bir araştırma  bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin lupus nefritli kişilerde bağışıklık tepkisini değiştirebileceğini gösterdi.

  Lupus ve Gebelik

  Hamile olan veya hamile kalmayı planlayan lupus hastaları, mümkün olan en kısa sürede bir doktorla konuşmalıdır. Belirtiler aktifse düşük yapma veya erken doğum riski vardır.

  Nadiren, lupus ile ilgili antikorları olan bir anne, bunları doğmamış bir çocuğa aktarabilir ve bebek yenidoğan lupus ile doğabilir.

  Tıbbi tavsiye ve destek almak, hamilelik sırasında meydana gelebilecek sorunların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

  Lupus Hastalığı için Doğal Tedaviler

  Egzersiz yapın

  Lupusu tedavi etmek için düzenli egzersiz yapmak birçok nedenden dolayı önemlidir. Egzersiz stresi azaltır, uyku kalitesine yardımcı olur, kalbi ve ciğerlerinizi güçlendirir, kemikleri güçlendirir, eklem ağrısını azaltır, esnekliği ve hareket aralığını iyileştirir ve komplikasyon riskini azaltır.

  Lupus kronik yorgunluğa, elektrolit dengesizliklerine ve anemiye neden olabileceğinden, egzersize yavaş başlamanız ve kendinizi aşırı yormamanız gerekir.

  Lupus hastaları için faydalı olabilecek aktiviteler, bir seferde şu egzersizlerden yaklaşık 20-30 dakika yapmalıdır: hızlı yürüyüş, yüzme, su aerobiği, tai chi, yoga, bisiklet, pilates veya eliptik bir makine kullanma.

  Stresi azaltın

  Araştırmalar, psikolojik ve duygusal stresin, lupusu (ve diğer otoimmün hastalıkları) tetikleyebileceğini veya inflamatuar tepkileri artırarak alevlenmelere neden olabileceğini gösteriyor. 

  Stresi yönetmenin yolları arasında; doğada vakit geçirmek, nefes alma teknikleri, egzersiz yapmak, günlük tutmak, okumak, bir destek grubuna katılmak, bir terapiste başvurmak ve anksiyete için uçucu yağlar kullanmak sayılabilir.

  Yeterli uyuyun ve dinlenin

  Birçok lupus hastası için yorgunluk birincil semptomdur. Yorgunluğu önlemek için gece kaliteli uyumak ve gün içinde dinlenmek önemlidir.

  Lupusun neden olduğu yorgunluğu ve semptomları azaltmak için şu ipuçlarına dikkat edin:

  – Her gece saat 22: 00’den önce yatmaya çalışın.

  – Sirkadiyen ritmini düzenlemek ve daha kolay uykuya dalmak için düzenli bir uyku / uyanma programı oluşturun.

  – Serin, çok karanlık bir odada uyuyun ve yatmadan en az bir ila iki saat önce elektronik cihazlardan gelen yapay ışıklardan kaçının.

  – Sabahları size enerji vermek için daima doyurucu bir kahvaltı yapın.

  – Kafeinli içecekleri azaltın veya tamamen bırakın.

  Cildin korunması ve iyileştirilmesi

  Kutanöz lupus eritematozus, çok çeşitli dermatolojik semptomları kapsayan lupus türüdür. Araştırmalar, lupuslu kişilerin yüzde 90’ına yakınında yanakları ve burnu kaplayan kelebek kanadı şeklinde döküntü dahil olmak üzere deri döküntüleri ve lejyonlar geliştirdiğini göstermektedir.

  Lupus ile ilişkili deri döküntüleri, altta yatan bir inflamatuar tepkiden kaynaklanır. Cildi, tahriş edici maddelerden ve güneşten korumak önemlidir. 

  Ev veya güzellik ürünlerindeki bazı kimyasallar (losyonlar, deterjanlar, ve makyaj ürünleri gibi) cilt iltihabını kötüleştirebilir, kuruluğu ve kaşıntıyı daha da kötüleştirebilir. Lupusun neden olduğu hassas cildi iyileştirmeye ve korumaya yardımcı olacak ipuçları şöyledir:

  – Günün en yoğun saatlerinde, özellikle 09: 00-15: 00 arasında doğrudan güneş ışığından kaçının.

  – SPF değeri 50 veya daha yüksek olan toksik olmayan güneş kremi kullanın.

  – Güneş gözlüğü ve şapka kullanın.

  – Cildin nemli kalmasına yardımcı olmak için yatak odanızda bir nemlendirici bulundurun.

  – Geleneksel güzellik ve ev ürünleri olarak organik olan ve hindistan cevizi yağı, jojoba yağı, shea yağı ve uçucu yağlar gibi doğal malzemelerle yapılanlara geçin.

  – Çok sıcak duşlardan kaçının ve bunun yerine suyu ılık yapın.

  – Bol miktarda E vitamini tüketin veya bir takviye alın.

  – Ter önleyiciler, parfümler, kokulu losyonlar ve kimyasal içeren makyaj malzemeleri kullanmaktan kaçının.

  Takviyeler

  Besin eksikliklerini ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek takviyeler şunlardır:

  Omega 3 balık yağı

  Balık yağındaki EPA / DHA, iltihabı azaltmak için kritik öneme sahiptir. Dişi fareler üzerinde 2016 yılında yapılan bir araştırma, DHA tüketmenin kristal silikanın tetiklediği lupus semptomlarını yüzde doksan altı oranında durdurduğunu buldu.

  DHEA

  Semptomları iyileştirmeye yardımcı olabilir ancak tıbbi gözetimle alınmalıdır.

  D3 Vitamini 

  Bağışıklık sistemini düzenlemeye, depresyonu ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabilir. Kalsiyum ile birlikte hormonal denge ve kemik sağlığı için de önemlidir.

  Yeşil Gıda Takviyesi

  Antioksidanlar, chlorella veya spirulina bu gıda takviyelerindendir. Bu takviyeler, vücudu alkalize ederek, elektrolit sağlayarak, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını destekleyerek ve iyileştirici besinler sağlayarak çalışır.

  Zerdeçal

  İltihaplanma ve ağrı ile savaşmak için kullanılan steroid ilaçlara benzer şekilde çalışır.

  Bir bardak sıcak süte bir çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin. Zerdeçal tozu tamamen çözülene kadar iyice karıştırın. Ilık karışımı için. Bunu günde bir kez içebilirsiniz.

  Zerdeçalın aktif bileşeni curcumindir. Curcumin, lupus nefrit hastalarında periferik kan mononükleer hücrelerinin proliferasyonunu azaltır ve inflamasyona neden olan enzimin aktivasyonunu baskılar.

  Zencefil

  Bir bardak suya dilimlenmiş zencefil ekleyin. Bir tencerede kaynatın. 5 dakika pişirin ve süzün. Ilık çayı için. Günde iki kez zencefil çayı içebilirsiniz.

  Zencefilin immünomodülatör ve anti-inflamatuar yapısı, lupus hastalığının inflamatuar semptomlarını yönetmeye yardımcı olur.

  Lavanta yağı

  Bir veya iki yemek kaşığı hindistan cevizi yağına iki ila üç damla lavanta yağı ekleyin. İyice karıştırın ve karışımı etkilenen bölgeye uygulayın. Ayrıca bir difüzör kullanarak lavanta yağı aromasını soluyabilirsiniz. Bunu günde bir kez yapabilirsiniz.

  Lavanta yağının analjezik ve anti-inflamatuar özellikleri, ağrıyı giderirken aynı zamanda lupus ile ilişkili döküntüleri yatıştırmaya da yardımcı olabilir.

  Hindistan Cevizi Yağı

  Avucunuza biraz saf hindistan cevizi yağı alın. Yağ ile vücudunuzun etkilenen bölgelerine nazikçe masaj yapın. Kuruyana kadar açık bırakın. Bunu günde 1-2 kez yapabilirsiniz.

  Sızma hindistan cevizi yağı, genellikle lupusa eşlik eden iltihaplı döküntüleri yatıştırabilen önemli anti-inflamatuar ve analjezik özellikler sergiler.

  Epsom Tuzu

  Suyla dolu bir küvete bir bardak Epsom tuzu ekleyin. Tuzun tamamen çözülmesini sağlayın. Epsom banyosunda 15-20 dakika bekleyin. Bunu günde bir kez yapmalısınız.

  Epsom tuzunda bulunan magnezyum, ona anti-inflamatuar özellikler kazandırır ve bu da lupusun inflamatuar semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

  Keten tohumu

  Günlük 1 ya da 2 yemek kaşığı keten tohumu tüketebilirsiniz. Keten tohumu, anti-aterojenik özelliklere sahip zengin bir alfa-linolenik asit (alfa-LA) kaynağıdır. Ayrıca trombosit aktive edici faktör reseptörlerinin aktivasyonunu önleyen ve böylece iltihabı önleyen lignanlar içerir. 

  Keten tohumunun bu özellikleri, lupus nefriti ile ilişkili böbrek fonksiyonunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

  Yeşil Çay

  Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı yeşil çay ekleyin. 5 dakika bekleyin ve süzün. Ilık çayı için. Günde 1-2 defa yeşil çay içebilirsiniz.

  Günlük yeşil çay tüketimi, lupus semptomlarının yönetilmesine yardımcı olabilir ve ayrıca hastanın yaşam kalitesinin belirli yönlerini iyileştirebilir.

  Lupusta Beslenme

  Lupus Hastalığına İyi Gelen Yiyecekler

  Araştırmalar, sağlıklı beslenmenin lupusu yönetmek için önemli olduğunu göstermektedir çünkü kötü bağırsak sağlığından kaynaklanan iltihaplanmayı kontrol etmeye yardımcı olur, kalp hastalığı gibi komplikasyon riskini azaltır, güç ve enerji oluşturmaya yardımcı olur ve ilaçların yan etkilerini azaltır.

  Lupus hastalarının yemesi tavsiye edilen yiyecekler şöyledir:

  Organik, işlenmemiş gıdalar

  Organik olmayan gıdalardaki sentetik katkı maddelerine, toksinlere veya böcek ilaçlarına maruziyeti azaltmaya yardımcı olur.

  Çiğ sebzeler

  İltihabı azaltır ve sindirimi iyileştirir.

  Vahşi balıklar

  İltihaplanmayı, kalp hastalığı riskini ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olmak için omega 3 yağları sağlar. Kaynaklar arasında somon, sardalya, ringa balığı, uskumru, ton balığı bulunur. 

  Yüksek antioksidan içeren gıdalar (sebzeler ve meyveler)

  Yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, soğan, kuşkonmaz, avokado ve çilek gibi meyve ve sebzeler lif, C vitamini, selenyum, magnezyum ve potasyum bakımından zengindir ve serbest radikal hasarını önlemeye, eklemlerdeki olası hasarı onarmaya ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur.

  Kemik suyu

  Lupus ile ilişkili otoimmün ve inflamatuar semptomları azaltabilir.

  Bazı yiyecekler, lupus ile çok yaygın olarak ilişkilendirilen cilt tahrişini ve kuruluğu gidermeye yardımcı olabilir. Cildi içten dışa nemlendirmeye yardımcı olacak yiyecekler şunlardır:

  – Avokado

  – Chia tohumu, keten tohumu, ceviz ve badem gibi kabuklu yemişler ve tohumlar (büyük lif ve omega 3 yağ asitleri kaynakları)

  – Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı

  – Çiğ süt

  – Salatalık ve kavun

  – Bol su ve bitki çayı içmek

  Lupus Hastalarının Yememesi Gerekenler

  Lupusa katkıda bulunabilecek ve otoimmün hastalık semptomlarını daha da kötüleştirebilecek bazı yiyecekler şunlardır:

  Gluten

  Gluten, buğday, arpa, çavdar ve çoğu un içeren üründe bulunan bir protein türüdür. Gluten intoleransı yaygındır çünkü birçok insanın bunu düzgün sindirmesi zordur. Bu, sızdıran bağırsak sendromu ve iltihaplanmayı artırabilir veya lupus alevlenmesini tetikleyebilir.

  Trans yağ ve bazen doymuş yağlar

  Bu yağlar fast food, birçok kızarmış yiyecekler ve paketlenmiş / işlenmiş yiyeceklerde bulunur, iltihaplanma ve kalp problemlerine yol açabilir.

  Lupuslu bazı insanlar doymuş yağları metabolize etmekte zorlanır ve peynir, kırmızı et, kremalı yiyecekler ve paketlenmiş yiyecekleri sınırlamaları gerekir.

  Eklenen şeker

  Çok fazla şeker, bağışıklık sistemini aşırı uyarabilir ve ağrıyı artırabilir.

  Yüksek sodyum içerikli yiyecekler

  Lupus böbreklere zarar verebildiğinden sıvı tutulmasını ve elektrolit dengesizliklerini önlemek için sodyum ve tuz seviyelerini düşük tutmaya çalışmak gerekir.

  Alkol ve çok fazla kafein

  Bunlar kaygıyı artırabilir, iltihabı kötüleştirebilir, karaciğere zarar verebilir, ağrıyı artırabilir, dehidrasyona ve uyku ile ilgili sorunlara neden olabilir.

  Bazı baklagiller

  Yonca tohumları ve filizleri, yeşil fasulye, yer fıstığı, soya fasulyesi ve bezelye, bazı hastalarda (hepsinde olmasa da) lupus alevlenmelerini tetiklediği gösterilen bir madde içerir.

  Bazı hastalarda negatif reaksiyonlara, amino asit L-kanavaninin neden olduğuna inanılmaktadır.

   

  İlginizi Çekebilir  Amla Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır? Faydaları ve Zararları
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ