Krom Pikolinat Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları ve Zararları

  Krom Pikolinat Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları ve Zararları

  Krom pikolinat takviyelerde bulunan krom mineralinin bir şeklidir. Bu ürünlerin birçoğunun besin metabolizmasını iyileştirdiği ve zayıflamaya yardımcı olduğu iddia ediliyor. 

  Yazıda krom pikolinat ile ilgili bilinmesi gerekenler anlatılmaktadır.

  Krom Pikolinat Nedir?

  Krom çeşitli şekillerde bulunan bir mineraldir. Bir formu endüstriyel kirliliğe neden olabilirken, birçok gıdada doğal olarak güvenli bir form şeklinde de bulunur.

  Bu güvenli formu, üç değerlikli krom, tipik olarak gerekli kabul edilir, yani besinlerden alınması gerektiği anlamına gelir.

  Bazı araştırmacılar bu mineralin gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulamasına rağmen, bu mineral vücutta birkaç önemli fonksiyona sahiptir.

  Örneğin, insülin hormonunun vücuttaki etkilerini gerçekleştirmesine yardımcı olan kromodulin adlı molekülün bir parçasıdır.

  İnsülin, pankreas tarafından salınan bir moleküldür, vücutta karbonhidrat, yağ ve proteinin işlenmesinde önemli bir rol oynar.

  İlginç bir şekilde, bağırsaklardaki krom emilimi çok düşüktür, vücuda giren kromun % 2.5’inden daha azı emilir. Bununla birlikte, krom pikolinat daha iyi emilen alternatif bir krom formudur.

  Bu nedenle, bu tip genellikle besin takviyelerinde bulunur. Krom pikolinat, üç pikolinik asit molekülüne bağlı olan krom mineralidir.

  Krom Pikolinat Faydaları Nelerdir?

  Kan şekerini iyileştirebilir

  Sağlıklı insanlarda, insülin hormonu, vücudun kan hücrelerine kan şekerini getirmesi için sinyal vermede önemli bir rol oynar. Diyabetli kişilerde, vücudun insüline normal cevabı ile ilgili sorunlar vardır.

  Çeşitli çalışmalar, krom takviyelerinin alınmasının, diyabetliler için kan şekerini iyileştirebileceğini göstermiştir. 

  Bir çalışmada, 16 hafta boyunca günde 200 μg krom alınmasının, kan şekerini ve insülini düşürdüğü, bu arada vücudun insüline verdiği yanıtı iyileştirdiği bulunmuştur.

  Diğer araştırmalar, daha yüksek kan şekeri ve daha düşük insülin duyarlılığı olanların krom takviyelerine daha iyi yanıt verebildiğini göstermiştir.

  Ek olarak, 62.000’den fazla erişkin üzerinde yapılan büyük bir çalışmada, krom içeren diyet takviyeleri alanlarda diyabet olma olasılığı % 27 daha düşüktü.

  Bununla birlikte, üç ya da daha fazla ay boyunca alınan krom takviyesi ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda, tip 2 diyabeti olan erişkinlerde kan şekerinin artmadığı gösterilmiştir.

  Dahası, diyabet olmayan obez yetişkinlerde yapılan araştırmalar, 1000 μg / gün krom pikolinatın vücudun insüline verdiği yanıtı iyileştirmediğini bulmuştur. 

  425 sağlıklı kişi ile yapılan büyük bir inceleme çalışmasında krom takviyelerinin şeker veya insülin düzeylerini değiştirmediği bulunmuştur.

  Genel olarak, bu takviyeleri almanın bazı yararları diyabetli olanlarda görülmüştür fakat her durumda etkili olduğu söylenemez.

  Açlığı ve iştahı azaltabilir

  Kilo vermeye ve korumaya çalışan çoğu insan, açlık duygusu ve güçlü iştah ile mücadele eder. Bundan dolayı birçok kişi bu dürtülerle mücadele edebilecek gıdalar, takviyeler veya ilaçlara yönelmektedir.

  Bazı çalışmalar, bu durumlarda krom pikolinatın yararlı olup olmadığını incelemiştir. 8 haftalık bir çalışmada, 1000 μg / gün krom (krom pikolinat formunda) sağlıklı kilolu kadınlarda gıda alımını, açlığı ve iştahı azaltmıştır.

  Araştırmacılar, kromun beyin üzerindeki etkilerinin, açlık ve iştahı bastırma etkisini ortaya çıkarmış olabileceğini belirtmektedir. 

  Diğer araştırmalar, tıkınırcasına yeme bozukluğu veya depresyonu olan kişileri incelediler, çünkü bunlar açlık ve iştah değişimlerinden en fazla etkilenen gruplardır.

  8 haftalık bir çalışma depresyonu olan 113 kişiyi, krom pikolinat veya plasebo formunda 600 μg / gün krom almak üzere görevlendirdi. 

  Araştırmacılar, plaseboya kıyasla, açlığın ve iştahın krom pikolinat takviyesi ile azaldığını bulmuşlardır.

  Ek olarak, küçük bir çalışma, tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişilerde olası faydaları gözlemlemiştir. Spesifik olarak, 600 ila 1000 μg / gün dozları, tıkınırcasına yeme nöbetlerinin sıklığında ve depresyon belirtilerinde azalmaya neden olduğu belirlendi.

  Krom Pikolinat Kilo Vermeye Yardımcı Olur mu?

  Kromun besin metabolizmasındaki rolü ve yeme davranışı üzerindeki olası etkileri nedeniyle, birkaç çalışma etkili bir kilo kaybı takviyesi olup olmadığını incelemiştir.

  Büyük bir analiz, bu mineralin kilo kaybı için yararlı olup olmadığının tam bir resmini elde etmek için 622 aşırı kilolu veya obez insanı içeren 9 farklı araştırmaya baktı.

  Bu çalışmalarda 1,000 μg / gün krom pikolinat dozları kullanıldı. Genel olarak, bu araştırma, kilolu veya obez yetişkinlerde 12 ila 16 hafta sonra krom pikolinatın çok az miktarda kilo kaybı (1,1 kg) ürettiğini bulmuştur.

  Ancak, araştırmacılar bu kilo kaybının etkisinin sorgulanabilir olduğunu ve takviyenin etkililiğinin hala belirsiz olduğu sonucuna varmışlardır.

  Krom ve kilo kaybı ile ilgili mevcut araştırmanın bir başka derinlemesine analizi de benzer bir sonuca varmıştır.

  Araştırmacılar, 11 farklı çalışmayı analiz ettikten sonra, 8 ila 26 haftalık krom takviyesiyle sadece 0,5 kg kilo kaybı olduğunu buldular. 

  Sağlıklı yetişkinlerde yapılan diğer birçok çalışma, egzersizle kombine edildiğinde bile bu bileşimin vücut kompozisyonu (vücut yağ ve yağsız kitle) üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermiştir.

  Krom Pikolinat Nelerde Var?

  Her ne kadar krom pikolinat çoğunlukla besin takviyelerinde bulunsa da, birçok gıda, krom mineralini içerir. Ancak, tarım ve üretim süreçlerinin gıdalardaki krom miktarını etkilediğini belirtmek gerekir.

  Bu nedenle, belirli bir yiyeceğin gerçek krom içeriği değişebilir ve gıdaların krom içeriğinin güvenilir bir veri tabanı yoktur. Ayrıca, birçok farklı gıda bu minerali içerdiği halde, çoğu çok küçük miktarlarda içerir (porsiyon başına 1-2 μg).

  Krom minerali için önerilen besin referansı alımı (DRI) yetişkin erkekler için 35 μg / gün ve yetişkin kadınlar için 25 μg / gün’dür. 

  50 yaşından sonra, önerilen alım miktarı erkekler için 30 μg / gün ve kadınlar için 20 μg / gün, gibi hafif olarak daha az miktardır.

  Ancak, bu tavsiyelerin belirli popülasyonlardaki ortalama alımların tahminleri kullanılarak geliştirildiğini belirtmek gerekir.

  Bundan dolayı, oldukça kararsızlık bulunur. Çoğu gıdaların gerçek krom içeriğinin belirsizliğine ve geçici alım önerilerine rağmen, krom eksikliği çok nadir görülür.

  Genel olarak, et, tam tahıllı ürünler ve bazı meyve ve sebzeler iyi bir krom kaynağıdır. Bazı araştırmalar brokolinin krom bakımından zengin olduğunu, 1/2 fincan başına yaklaşık 11 μg içerdiğini, portakal ve elmanın ise porsiyon başına yaklaşık 6 μg içerdiğini bildirmiştir.

  Genel olarak, çeşitli işlenmiş yiyecekleri içeren dengeli bir beslenme izlemek, krom gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olacaktır.

  Krom takviyesi almak gerekir mi?

  Vücuttaki kromun önemli rolleri nedeniyle, bir çok kişi, besin takviyesi olarak ek krom tüketip tüketmemek gerektiğini merak etmektedir.

  Krom için belirli bir üst limit yoktur

  Birçok çalışma, kromun kan şekeri kontrolü ve kilo kaybı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bununla birlikte, belirli bir besinin potansiyel faydalarını incelemenin yanı sıra, çok fazla tüketmek için herhangi bir tehlike olup olmadığını da dikkate almak gerekir.

  Ulusal Tıp Akademisi genellikle belirli besinler için tolere edilebilir bir üst alım seviyesi (UL) belirler. Bu seviyenin aşılması toksisiteye veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

  Bununla birlikte, sınırlı bilgi nedeniyle, krom için hiçbir değer ayarlanmamıştır.

  Krom Pikolinatın Zararı Var mı?

  Resmi bir değer bulunmamasına rağmen, bazı araştırmacılar, takviyelerde bulunan mineral formunun yani krom pikolinatın gerçekten güvenli olup olmadığını sorgulamıştır.

  Bu krom formunun vücutta nasıl işlendiğine dayanarak hidroksil radikalleri adı verilen zararlı moleküller üretilebilir. 

  Bu moleküller, genetik materyale (DNA) zarar verebilir ve başka sorunlara neden olabilir.

  İlginç bir şekilde, pikolinat, krom takviyesinin çok popüler bir şekli olmasına rağmen, vücuttaki bu olumsuz etkiler ancak bu form yutulduğunda ortaya çıkabilir.

  Bu endişelere ek olarak, bir vaka çalışması kilo kaybı amacıyla 1,200 ila 2,400 μg / gün krom pikolinat alan bir kadında ciddi böbrek problemleri bildirmiştir.

  Olası güvenlik endişelerine ek olarak, krom takviyeleri beta-blokerleri ve non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAIDS) da dahil olmak üzere bazı ilaçlar ile etkileşime girebilir. 

  Bununla birlikte, aşırı krom ile açıkça ilişkilendirilebilecek olumsuz etkiler nadirdir.

  Bu, kısmen, krom takviyeleri ile ilgili birçok çalışmanın, herhangi bir istenmeyen olayın meydana gelip gelmediğini rapor etmemesinden kaynaklanabilir.

  Genel olarak, şüpheli faydalar ve olası sağlık sorunları nedeniyle, krom pikolinatın bir besin takviyesi olarak alınması önerilmemektedir.

  Bu besin takviyesini kullanmak istiyorsanız, istenmeyen etki veya ilaç etkileşimleri nedeniyle sağlık uzmanına danışmak en iyisidir.

  Sonuç olarak;

  Krom pikolinat, besin takviyelerinde yaygın olarak bulunan krom formudur. 

  Diyabeti olanlarda vücudun insüline verdiği yanıtı iyileştirmek veya kan şekerini düşürmek için etkili olabilir. Dahası, açlığı, iştahı ve aşırı yemek yemeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

  Bununla birlikte, anlamlı bir kilo kaybı üretmede krom pikolinat çok etkili değildir.

  Krom eksikliği nadir görülmektedir ve krom pikolinat formunun vücutta zararlı etkilere neden olabileceğine dair endişeler de vardır.

  Genel olarak, krom pikolinat muhtemelen çoğu insan için almaya değer değildir. 

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ