Hiperkloremi ve Hipokloremi Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

  Hiperkloremi ve Hipokloremi Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

  Klorür, hücrelerin dışındaki sıvıda ve kanda bulunan ana anyondur. Anyon, sofra tuzu (NaCl) gibi belirli maddelerin sıvı içinde çözüldüğünde negatif yüklü kısmıdır. Deniz suyu, insan sıvıları ile neredeyse aynı konsantrasyonda klorür iyonuna sahiptir.

  Klorür iyonu dengesi (Cl ) vücut tarafından yakından düzenlenir. Klorürdeki önemli düşüşler, zararlı ve hatta ölümcül sonuçlara neden olabilir. Klorür normalde idrar, ter ve mide salgılarında kaybolur. Aşırı terleme, kusma ve böbrek üstü bezi ve böbrek hastalığından aşırı kayıp meydana gelebilir.

  Yazıda “klor düşüklüğü nedir”, “klor yüksekliği nedir”, “kanda klor yüksekliği ve düşüklüğünün sebepleri nelerdir”, “kanda klor düşüklüğü ve yüksekliği tedavisi nasıl olur” gibi konu başlıklarına değinilecektir.

  Kanda Klor Düşüklüğü Nedir?

  Hipokloremi, vücutta düşük miktarda klorür olduğunda ortaya çıkan bir elektrolit dengesizliğidir.

  Klorür bir elektrolittir. Vücuttaki sıvı miktarını ve pH dengesini düzenlemek için sistemdeki sodyum ve potasyum gibi diğer elektrolitlerle birlikte çalışır. Klorür en çok sofra tuzu (sodyum klorür) olarak tüketilir.

  Klor Düşüklüğü Belirtileri Nelerdir?

  Hipokloremi semptomlarını genellikle fark edilmez. Bunun yerine, diğer elektrolit dengesizliklerinin veya hipokloremiye neden olan bir durumun semptomları olabilir.

  Klor düşüklüğünün belirtileri şöyledir:

  – Sıvı kaybı

  – Dehidrasyon

  – Zayıflık veya yorgunluk

  – Nefes almada zorluk

  – Sıvı kaybının neden olduğu ishal veya kusma

  Hipokloremi, kanda düşük miktarda sodyum olan hiponatremiye eşlik edebilir.

  Klor Düşüklüğünün Nedenleri

  Kandaki elektrolit seviyeleri böbrekler tarafından düzenlendiğinden, hipokloremi gibi bir elektrolit dengesizliğine böbreklerdeki bir sorun neden olabilir. 

  Hipokloremi ayrıca aşağıdaki durumlardan herhangi birinden kaynaklanabilir:

  – Konjestif kalp yetmezliği

  – Uzun süreli ishal veya kusma

  – Amfizem gibi kronik akciğer hastalığı

  – Kan pH’ı normalden yüksek olduğunda metabolik alkaloz

  Müshil, diüretikler, kortikosteroidler ve bikarbonatlar gibi belirli ilaç türleri de hipokloremiye neden olabilir.

  Hipokloremi ve Kemoterapi

  Hipokloremi, diğer elektrolit dengesizlikleriyle birlikte kemoterapi tedavisinden kaynaklanabilir. Kemoterapinin yan etkileri de şöyledir:

  – Uzun süreli kusma veya ishal

  – Terlemek

  – Ateş

  Bu yan etkiler, sıvı kaybına katkıda bulunabilir. Kusma ve ishal yoluyla sıvı kaybı, elektrolit dengesizliğine yol açabilir.

  Hipokloremi Nasıl Teşhis Edilir?

  Doktor, klorür seviyesini kontrol etmek için bir kan testi yaparak hipokloremiyi teşhis edebilir. 

  Kandaki klorür miktarı bir konsantrasyon olarak ölçülür – litre başına milieşdeğer (mEq) (L) cinsinden klorür miktarı.

  Kan klorür için normal referans aralıkları aşağıdadır. Uygun referans aralığının altındaki değerler hipokloremiyi gösterebilir:

  Yetişkinler: 98–106 mEq / L

  Çocuklar: 90-110 mEq / L

  Yenidoğan bebekler: 96-106 mEq / L

  Prematüre bebekler: 95-110 mEq / L

  Hipokloremi Tedavisi

  Doktor, elektrolit dengesizliğine neden olan altta yatan sorunu tedavi etmek için çalışacaktır.

  Hipokloremi bir ilaçtan kaynaklanıyorsa, doktor dozu ayarlayabilir. Hipokloremi böbreklerle ilgili sorunlardan veya bir endokrin bozukluğundan kaynaklanıyorsa, doktor bir uzmana yönlendirecektir.

  Elektrolitleri normal seviyelere getirmek için normal salin solüsyonu gibi intravenöz (IV) sıvılar alabilirsiniz.

  Doktor ayrıca, izleme amacıyla elektrolit seviyelerinizin düzenli olarak test edilmesini isteyebilir.

  Hipokloremi hafifse, bazen beslenme değişiklikleri ile düzeltilebilir.

  Hiperkloremi Nedir?

  Hiperkloremi, kanda çok fazla klorid olduğunda ortaya çıkan bir elektrolit dengesizliğidir.

  Klor vücutta asit-baz (pH) dengesini korumak, sıvıları düzenlemek ve sinir uyarılarını iletmekle sorumlu olan önemli bir elektrolittir.

  Böbrekler vücuttaki klor regülasyonunda önemli bir rol oynar, bu nedenle elektrolit dengesizliği, bu organlarla ilgili bir problem oluşturur.

  Ayrıca, böbreklerin klor dengesini koruma yeteneği, diyabet veya ciddi dehidratasyon gibi diğer durumlardan da etkilenebilir.

  Klor Yüksekliğinin Belirtileri Nelerdir?

  Hiperkloremiye işaret eden semptomlar genellikle yüksek klorid seviyesinin altında yatan nedene bağlı olanlardır. Çoğu zaman bu asidozdur, kanın aşırı asidik olması. Hiperkloremi belirtileri arasında şunlar olabilir:

  – Yorgunluk

  – Kas güçsüzlüğü

  – Aşırı susuzluk

  – Kuru mukoza zarları

  – Yüksek tansiyon

  Bazı insanlarda hiperkloremi semptomları belirgin değildir. Rutin bir kan tahliline kadar bu durum bazen fark edilemez.

  Kanda Klor Yüksekliğinin Sebepleri Nelerdir?

  Sodyum, potasyum ve diğer elektrolitler gibi, vücudumuzdaki klor konsantrasyonu da böbrekler tarafından dikkatle düzenlenir.

  Böbrekler, omurganın her iki tarafında göğüs kafesinin hemen altında bulunan fasulye şeklindeki iki organdır. Kanı filtrelemekten ve bileşimini sabit tutmadan sorumludurlar, bu da vücudun düzgün çalışmasını sağlar.

  Hiperkloremi, kandaki klor seviyeleri çok yükseldiğinde ortaya çıkar. Hiperkloreminin meydana gelebileceği çeşitli yollar vardır. Bunlar şunları içerir:

  – Bir ameliyat sırasında olduğu gibi hastanede iken çok fazla salin solüsyonunun alınması

  – Şiddetli ishal

  – Kronik veya akut böbrek hastalığı

  Tuzlu su yutulması

  Diyet tuzunun aşırı yüksek alımı

  Bromür içeren ilaçlardan bromür zehirlenmesi

  Böbrek ya da metabolik asidoz, böbrekler vücuttan asidi elimine etmediğinde ya da vücut aşırı miktarda asit aldığında meydana gelir.

  – Respiratuar alkaloz, kandaki karbondioksit miktarı çok düşük olduğunda meydana gelen bir durumdur (örneğin bir kişi hiperventilasyon yaptığı zaman)

  – Glokom ve diğer bozuklukların tedavisinde kullanılan karbonik anhidraz inhibitörleri olarak adlandırılan uzun süreli ilaç kullanımı

  Hiperkloremik Asidoz Nedir?

  Hiperkloremik asidoz veya hiperkloremik metabolik asidoz, bikarbonat (alkali) kaybının kandaki pH dengesini çok asidik (metabolik asidoz) hale gelmesiyle ortaya çıkar.

  Buna cevaben vücut, hiperkloremiye neden olarak klore tutunur. Hiperkloremik asidozda, ya vücut çok fazla baz kaybediyor ya da çok fazla asit tutuyor.

  Sodyum bikarbonat adı verilen bir baz kanı nötr pH’ta tutmaya yardımcı olur. Sodyum bikarbonat kaybı şunlara neden olabilir:

  – Şiddetli ishal

  – Kronik müshil kullanımı

  Böbreklerin idrardan bikarbonatı yeniden absorbe edememesi anlamına gelen proksimal renal tübüler asidoz

  – Asetazolamid gibi glokom tedavisinde karbonik anhidraz inhibitörlerinin uzun süreli kullanımı

  – Böbrek hasarı

  Kana çok fazla asit verilmesinin olası nedenleri şunlardır:

  – Amonyum klor, hidroklorik asit veya diğer asitleştirici tuzların kazara yutulması (bazen intravenöz besleme için kullanılan çözeltilerde bulunur)

  – Bazı renal tübüler asidoz türleri

  – Hastanede çok fazla tuzlu çözelti alımı

  Hiperkloremi Nasıl Teşhis Edilir?

  Hiperkloremi tipik olarak klorid kan testi olarak bilinen bir testle teşhis edilir. Bu test genellikle doktorun sipariş edebileceği daha büyük bir metabolik panelin parçasıdır.

  Bir metabolik panel, kandaki çeşitli elektrolit düzeylerini ölçer:

  – Karbondioksit veya bikarbonat

  – Klorid

  – Potasyum

  – Sodyum

  Yetişkinler için normal klor seviyeleri 98–107 mEq / L aralığındadır. Testiniz 107 mEq / L’den daha yüksek bir klor seviyesi gösteriyorsa, hiperkloremi var demektir.

  Bu durumda, doktor ayrıca diyabetiniz olup olmadığını görmek için idrarı klor ve kan şekeri seviyelerinde de test edebilir. Basit bir idrar tahlili böbreklerdeki problemleri tespit etmeye yardımcı olabilir.

  Hiperkloremi Tedavisi

  Hiperkloremi için tedavi, bu durumun nedenine bağlı olacaktır:

  – Dehidrasyon için, tedavi hidrasyon içerecektir.

  Çok fazla salin aldıysanız, iyileşene kadar salin arzı durdurulur.

  İlaçlarınız sorun yaratıyorsa, doktorunuz ilacı değiştirebilir veya durdurabilir.

  Bir böbrek problemi için, muhtemelen bir nefrolog, böbrek sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir doktora sevk edecektir. Durumunuz şiddetli ise kanı böbreklerin yerine filtrelemek için diyaliz gerekebilir.

  Hiperkloremik metabolik asidoz, sodyum bikarbonat adı verilen bir baz ile tedavi edilebilir.

  Hiperkloremi olanlar, vücudunu nemlendirmelidir. Kafein ve alkolden uzak durun, çünkü bunlar su kaybını daha da kötüleştirebilir.

  Hiperkloreminin Komplikasyonları Nelerdir?

  Vücuttaki klor fazlalığı, kandaki normal asitten daha yüksek olan bağlantı nedeniyle çok tehlikeli olabilir. Derhal tedavi edilmezse, şunlara yol açabilir:

  – Böbrek taşı

  – Böbrek yaralanmaları varsa iyileşme yeteneğini engelleme

  – Böbrek yetmezliği

  – Kalp sorunları

  – Kas problemleri

  – Kemik problemleri

  – Koma

  – Ölüm

  hipernatremi belirtileri

  Hiperkloremi Nasıl Önlenir?

  Hiperkloremi, özellikle Addison hastalığı gibi tıbbi bir durumdan kaynaklanıyorsa, önlenmesi zor olabilir. Hiperkloremi geliştirme riski taşıyan kişiler için yardımcı olabilecek bazı stratejiler şunlardır:

  Hiperkloremiye neden olabilecek ilaçlar hakkında bir doktorla konuşmak.

  Hiperkloremiye neden olabilecek ilaçların etkiler azaltılabilir. Örneğin, kişi susuz kaldığını hissettiğinde daha fazla su içebilir.

  – Dengeli beslenmek ve aşırı gıda kısıtlamalarından kaçınmak.

  – Diyabet ilaçlarını doktorun önerdiği şekilde almak.

  Sağlıklı insanlarda hiperkloremi çok nadirdir. Yeterince sıvı içmek ve aşırı tuz tüketiminden kaçınmak, bu elektrolit dengesizliğini önleyebilir.

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ