Glukozamin Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları ve Zararları

  Glukozamin Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları ve Zararları

  Glukozamin vücudumuzda doğal olarak bulunan bir moleküldür, ama aynı zamanda popüler bir besin takviyesidir.

  Çoğu zaman kemik ve eklem hastalıkları semptomlarını ve birçok başka inflamatuar hastalıkları tedavi etmek için kullanılır.  

  Glukozamin Nedir?

  Glukozamin, kimyasal olarak bir amino şeker olarak sınıflandırılan doğal bir bileşiktir.

  Vücudumuzdaki çeşitli fonksiyonel moleküller için bir yapı taşı görevi görür ancak öncelikle eklemlerde kıkırdak gelişimi ve korunması için etkilidir.

  Glukozamin, hayvan kabukları, hayvan kemikleri ve mantarlar dahil olmak üzere bazı hayvan ve diğer insan dışı dokularda da bulunur. Ek glukozamin formları genellikle bu doğal kaynaklardan yapılır.

  Glukozamin, osteoartrit gibi eklem rahatsızlıklarını tedavi etmek ve önlemek için sıklıkla kullanılır. Ağızdan alınabilir veya bir krem ​​veya topikal olarak uygulanabilir.

  Glukozamin Yararları Nelerdir?

  İnflamasyonu azaltabilir

  Glukozamin çoğunlukla çeşitli inflamatuar durumların semptomlarını tedavi etmek için tamamlayıcı olarak kullanılır. Glukozamin mekanizmaları hala iyi anlaşılmamış olsa da, inflamasyonu kolayca azalttığı görülmektedir.

  Bir test tüpü çalışmasında, glukozamin, kemik oluşumuna katılan hücrelere uygulandığında belirgin bir anti-inflamatuar etki gösterdi.

  Eklem sağlığında etkilidir

  Glukozamin vücudumuzda doğal olarak bulunur. Ana rollerinden biri, eklemlerimiz arasındaki dokuların sağlıklı gelişimini desteklemektir.

  Eklem kıkırdağı, eklemlerin oluşturulması için birleştikleri kemiklerin uçlarını kaplayan düzgün beyaz bir doku türüdür.

  Bu tür doku – sinoviyal sıvı olarak adlandırılan bir yağlama sıvısı ile birlikte – kemiğin birbirine geçmesini sağlar, sürtünmeyi en aza indirir ve eklemlerde ağrısız harekete izin verir.

  Glukozamin, eklem kıkırdağı ve sinovyal sıvının oluşturulmasına katılan çeşitli kimyasal bileşiklerin oluşturulmasına yardımcı olur.

  Bazı çalışmalar, takviye olarak alınan glukozaminin, kıkırdağın parçalanmasını önleyerek eklem dokusunu koruyabildiğini göstermektedir.

  Küçük bir çalışmada, üç aylık bir süre boyunca günde 3 gram glukozamin ile tedavi edilen futbolcuların eklem kıkırdağındaki kollajen-parçalanma kollajen-sentez belirteçleri oranını anlamlı derecede azaltmıştır.

  Bu sonuçlar glukozaminin eklem koruyucu etkisini göstermektedir.

  Kemik ve eklem bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır

  Glukozamin takviyeleri sıklıkla çeşitli kemik ve eklem durumlarını tedavi etmek için alınır.

  Bu molekül, osteoartrit, romatoid artrit ve osteoporoz ile ilişkili semptomları ve hastalık progresyonunu tedavi etme potansiyeli açısından özel olarak araştırılmıştır.

  Çoklu çalışmalar, glukozamin sülfatla günlük takviyenin, ağrıda önemli bir azalma, eklem boşluğunun korunması ve genel olarak hastalık ilerlemesinin yavaşlatılmasıyla, osteoartrit için etkili ve uzun süreli tedavi sunabileceğini göstermektedir.

  Bazı çalışmalarda, çeşitli glukozamin formlarıyla tedavi edilen farelerde romatoid artrit (RA) markörlerinin önemli ölçüde azaldığı gösterilmiştir.

  Osteoporozlu farelerde yapılan bazı erken araştırmalar, aynı zamanda, glukozaminin, kemik direncini arttırmak için ek bir kullanım potansiyeli olduğunu da gösterir.

  Sindirimi geliştirir ve iltihaplı bağırsak bozukluklarını iyileştirir

  Glukozamin bağırsak sağlığı için hayati önem taşır. Bağırsak mikrobiyomu kronik inflamasyon gibi durumların gelişiminde rol oynar.

  Avustralya’da yapılan bir araştırma, glukozamin sülfat takviyesinin bağırsaklardaki faydalı bakterilerin bileşimini değiştirebileceğini ve bunun da sağlık ve bağışıklık üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabileceğini gösterdi.

  Hayvan çalışmalarında bazen “bağırsak geçirgenliği” olarak adlandırılan bir durumla mücadele eden etkili bir sızdıran bağırsak takviyesi olduğu bile gösterilmiştir.

  Bu durum, sindirilmemiş gıda parçacıklarının ve proteinlerin (gluten, toksinler ve mikroplar gibi) GI yolunun astarındaki küçük açıklıklardan kan dolaşımına geçmesini içerir.

  Araştırmalar, glukozamin takviyelerinin veya doğal olarak glukozamin açısından zengin kemik suyunun, hasarlı dokuyu onarmaya yardımcı olabileceğini, çok ağrılı ve tedavisi zor bir durum olan inflamatuar bağırsak hastalığına (IBD) bağlı inflamasyonu azaltabileceğini düşündürmektedir.

  2000 yılında, University College School of Medicine’den araştırmacılar, glukozaminin, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi kronik inflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan etkili, ucuz ve toksik olmayan bir takviye olduğunu buldular.

  Ayrıca, inflamatuar bağırsak hastalığından etkilenen çocukların vücutta daha düşük glukozamin seviyelerine sahip olduğunu gösterdiler.

  İlginç bir şekilde, N-asetil takviyesi (GlcNAc), diğer tedavilerden farklı bir etki modu sunarak hastaların yüzde 75’inde semptomların azalmasına neden oldu.

  Diğer kanıtlar, glukozaminin mesane, mide ve bağırsakların astarını onarmaya da yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. 

  TME belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur

  TME çenedeki temporo-manibular eklem ile ilgili bir bozukluktur, genç ve orta yaşlı yetişkinleri etkileyen yaygın bir durumdur. Normal konuşmayı, yemek yemeyi ve çalışmayı zorlaştırır.

  Çalışmalar, glukozaminin, çeneyi etkileyen artritli kişilerde TME semptomlarını ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olduğunu öne sürüyor.

  Kemik ağrısını hafifletir

  Kemik ağrısı, düşük kemik yoğunluğu ve kırık öyküsü olan birçok insan, kemik iyileşmesine de yardımcı olan glukozamin almaktan fayda görebilir. Bu, özellikle kronik eklem ağrısı veya bir tür artrit varsa geçerlidir.

  Bazı kanıtlar, kemikleri çevreleyen eklem kıkırdağının korunmasına yardımcı olduğunu, ağrıyı azalttığını, fiziksel işlevi artırdığını ve kemik bozuklukları olan veya orta yaşlı ve yaşlı kadınlar gibi kemik kaybı riski en yüksek olan kişilerde aktiviteleri geliştirdiğini göstermektedir.

  Kardiyovasküler sağlığı destekler

  Glukozamin, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve düzenli kullanım, inflamasyon için bir belirteç olan daha düşük kan C-reaktif protein seviyeleri ile ilişkilidir.

  New England Journal of Medicine’de yayınlanan bir makaleye göre, hayvan ve kesitsel insan çalışmalarından elde edilen sonuçlar, glukozamin kullanımının kardiyovasküler hastalık (KVH) riskini azalttığını göstermektedir.

  Bir çalışmada araştırmacılar, yaklaşık 500.000 yetişkin arasında düzenli glukozamin kullanımı ile düşük KVH riski arasında bir ilişki buldular.

  Düzenli glukozamin kullanıcıları, kullanmayanlara kıyasla genel olumsuz KVH olayları (%15 daha düşük), kardiyovasküler ilişkili ölüm (%22 daha düşük), koroner kalp hastalığı (%18 daha düşük) ve ölümcül olmayan inme (%9 daha düşük) açısından önemli ölçüde daha düşük risklere sahipti.

  Bu ilişkilerin özellikle sigara içenler için güçlü olduğu bulundu.

  glukozamin içeren bitkiler

  Glukozamin Nerelerde Kullanılır?

  İnsanlar çok çeşitli kronik inflamatuar hastalıkları tedavi etmek için glukozamin kullanıyor olsalar da, bu tür kullanımı destekleyen bilimsel veriler sınırlıdır.

  İnterstisyel Sistit

  Glukozamin, bileşik glikozaminoglikandaki eksiklik ile ilişkili bir durum olan interstisyel sistit (IC) için bir tedavi olarak yaygın bir şekilde desteklenmektedir.

  Glukozamin bu bileşiğin öncüsü olduğu için, takviyelerinin IC’yi yönetmeye yardımcı olabileceği konusunda teorik olarak uyarlanmıştır. Ne yazık ki, bu teoriyi destekleyen güvenilir bilimsel veriler yeterli değildir.

  İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (IBD)

  İnterstisyel sistit gibi, inflamatuar bağırsak hastalığı da (İBH) glikozaminoglikan eksikliği ile ilişkilidir.

  Çok az araştırma, glukozaminin IBD’yi tedavi edebileceği fikrini desteklemektedir. Bununla birlikte, IBD’li farelerde yapılan bir çalışma, glukozamin ile takviye etmenin inflamasyonu azaltabileceğini göstermiştir.

  Multipl Skleroz (MS)

  Bazı kaynaklar, glukozaminin multipl skleroz (MS) için etkili bir tedavi olabileceğini iddia etmektedir.

  Bir çalışmada, relapsing-remitting MS için geleneksel tedavinin yanında glukozamin sülfat kullanılmasının etkisi değerlendirildi.

  Sonuçlar, glukozaminin bir sonucu olarak relaps oranı veya hastalık progresyonu üzerinde anlamlı bir etki göstermedi.

  Glokom

  Glokomun yaygın olarak glukozamin ile tedavi edilebilir olduğuna inanılmaktadır.

  Bazı erken araştırmalar glukozamin sülfatın retinada azalmış inflamasyon ve antioksidan etkilerle göz sağlığını destekleyebileceğini göstermektedir.

  Temporomandibular Eklem (TMJ)

  Bazı kaynaklar, glukozaminin TMJ veya temporomandibular eklem için etkili bir tedavi olduğunu iddia etmektedir.

  Bir küçük çalışma, kombine glukozamin sülfat ve kondroitin takviyesi alan katılımcılarda ağrı ve inflamatuar belirteçlerin yanı sıra artan çene hareketliliğinde önemli bir azalma olduğunu göstermiştir.

  Bir başka küçük çalışma, TMJ’li kişilerde glukozamin hidroklorür takviyelerinin kısa sürede etkili olmadığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, uzun süreli ağrı yönetiminde belirgin bir iyileşme bildirilmiştir.

  Glukozamin Dozajı

  Tipik glukozamin dozu günde 1.500 mg’dır, bu günde bir kerede veya daha küçük dozlarda alınabilmektedir.

  Glukozamin takviyeleri, kabuklu deniz hayvanlarının kabuğu veya mantar gibi doğal kaynaklardan yapılır veya laboratuvarda yapay olarak üretilir.

  Glukozamin takviyeleri üç biçimde mevcuttur:

  – Glukozamin sülfat

  – Glukozamin hidroklorid

  – N-asetil glukozamin

  Glukozamin Yan Etkileri Nelerdir?

  Glukozamin takviyeleri çoğu insan için muhtemelen güvenlidir. Bununla birlikte, bazı riskler vardır. Olası istenmeyen reaksiyonlar şunlardır: 

  – Bulantı ve kusma

  – İshal

  – Mide ekşimesi

  – Karın ağrısı 

  Güvenliği destekleyen kanıt eksikliğinden dolayı gebeler veya emziren anneler glukozamin almamalıdır.

  Glukozamin diyabetli insanlar için kan şekeri kontrolünü kötüleştirebilir ancak bu risk nispeten düşüktür. Diyabetiniz varsa veya diyabet ilaçları alıyorsanız, glukozamin almadan önce doktorunuzla konuşun.

  Sonuç olarak;

  Glukozamin, eklemlerin kıkırdağında doğal olarak bulunan bir bileşiktir.

  Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve eklem sağlığını iyileştirdiği, sindirimi iyileştirdiği, kemik ağrısını hafiflettiği ve TME semptomlarını azalttığı gösterilmiştir.

  Glukozamin, kondroitin ve MSM eklem ağrısını tedavi etmek için kullanılan yaygın ilaçlardır. Genellikle tek başlarına veya ortak bir sağlık kompleksinin parçası olarak birlikte kullanılırlar.

  Glukozamin, kemik suyu da dahil olmak üzere bazı gıda kaynaklarında bulunabilir.

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ