Ginkgo Biloba Fayda ve Zararları | diyetz

Ginkgo Biloba Fayda ve Zararları

 

 

Ginkgo biloba, binlerce yıldır var olan ve çeşitli kullanımlar için dünya çapında yetiştirilen Çin’e özgü bir ağaçtır.

 

Uzun tarihi ve nispeten değişmemiş formu nedeniyle, bazen yaşayan bir fosil olarak adlandırılır.

 

Yaprakları ve tohumları çoğunlukla geleneksel Çin tıbbında kullanılırken, modern araştırmalar öncelikle yapraklardan yapılan ginkgo özü üzerine odaklanmaktadır.

 

Ginkgo takviyeleri, çoğu beyin fonksiyonlarına ve kan dolaşımına odaklanan çeşitli sağlık iddiaları ve kullanımları ile ilişkilidir.İşte ginkgo biloba’nın bilinen sağlık faydaları…

 

 

Güçlü antioksidanlar içerir

Ginkgo bilobanın antioksidan içeriği, sağlık iddialarının çoğunun sebebidir. Ginkgo, güçlü antioksidan etkileri ile bilinen bileşikleri olan yüksek seviyelerde flavonoid ve terpenoid içerir.

 

Antioksidanlar serbest radikallerin zarar verici etkileriyle savaşır veya etkisizleştirir. Serbest radikaller, besinleri enerjiye dönüştürmek veya detoksifikasyon gibi normal metabolik fonksiyonlar sırasında vücutta üretilen yüksek derecede reaktif parçacıklardır.

 

 

 

 

Yine de, sağlıklı dokulara zarar verme, hızlanmış yaşlanma ve hastalık gelişimine katkıda bulunma potansiyeline de sahiptirler.

 

Ginkgo bilobanın antioksidan etkileri üzerine araştırmalar umut verici. Bununla birlikte, tam olarak nasıl çalıştığı ve belirli hastalıkların tedavisinde ne kadar etkili olabileceği açık değildir.

 

 

İnflamasyonla Savaşmaya Yardımcı Olur

İnflamasyon, vücudun yabancı bir madde tarafından yaralanma veya istilaya karşı doğal tepkisinin bir parçasıdır.

 

İnflamatuar yanıtta, bağışıklık sisteminin çeşitli bileşenleri yabancı istilacı ile savaşmak veya yaralı bölgeyi iyileştirmek için kullanılır.

 

Bazı kronik hastalıklar, herhangi bir hastalık veya yaralanma mevcut olmadığında bile bir inflamatuar yanıtı tetikler. Zamanla, bu aşırı iltihaplanma, vücudun dokularına ve DNA’ya kalıcı hasar verebilir.

 

Hayvan ve test tüpü araştırmalarının yıllara göre ginkgo özü çeşitli hastalık durumlarında insan ve hayvan hücrelerinde inflamasyon belirteçleri azaltabilir.

 

Ginkgo ekstresinin inflamasyonu azalttığı bazı spesifik durumlar şunlardır:

 

 • Artrit
 • İrritabl bağırsak hastalığı (IBD)
 • Kanser
 • Kalp hastalığı
 • İnme

 

 

Dolaşım ve Kalp Sağlığını Geliştirir

Geleneksel Çin tıbbında ginkgo tohumları, böbrek, karaciğer, beyin ve akciğerler de dahil olmak üzere farklı organ sistemlerine “kanallar” açmak için kullanıldı.

 

Ginkgo ile takviye edilen kalp hastalığı olan kişilerde yapılan bir çalışma, vücudun birçok bölgesine kan akışında ani bir artış olduğunu ortaya çıkardı. Bu, kan damarlarının dilate edilmesinden sorumlu olan dolaşımdaki nitrik oksit seviyelerinde% 12’lik bir artışa bağlanmıştır.

 

İlginizi Çekebilir  İyotlu Tuz Kullanmalı mısınız?

Benzer şekilde, başka bir çalışmada da ginkgo özütü ile tedavi edilen yaşlı erişkinlerde aynı etki gösterildi.

 

Ek araştırmalar ayrıca ginkgo bilobanın kalp sağlığı, beyin sağlığı ve inmeyi önleme üzerindeki koruyucu etkilerine işaret etmektedir.

 

 

Psikiyatrik Bozukluklar ve Demansın Semptomlarını Azaltır

Ginkgo biloba, Alzheimer hastalığı ve yaşlanma ile ilişkili bilişsel gerileme ile ilgili kaygı, stres ve diğer semptomları azaltma kabiliyeti nedeniyle değerlendirilmektedir. Genel olarak, bu alanda araştırma sonuçları tutarsızdır.

 

Bazı çalışmalar ginkgo biloba kullanan demanslı kişilerde bilişsel gerileme oranlarında belirgin bir azalma olduğunu göstermektedir, ancak diğerleri bu sonucu doğrulamamaktadır.

 

21 çalışmanın gözden geçirilmesi, geleneksel tıpla birlikte kullanıldığında, ginkgo ekstresinin hafif Alzheimer hastalarında fonksiyonel kapasiteyi artırabileceğini ortaya koymuştur.

 

Bir başka gözden geçirme, dört çalışmayı değerlendirdi ve ginkgo 22-24 hafta boyunca kullanıldığında demansla ilişkili semptomların spektrumunda anlamlı bir azalma buldu.

 

Bu olumlu sonuçlar, ginkgo bilobanın beyindeki kan akışını iyileştirmede oynayabileceği rol ile ilişkili olabilir, özellikle de bunama vasküler tiplerine bağlı olduğu için.

 

Genel olarak, demansın tedavisinde ginkgo’nun rolünü kesin olarak belirtmek veya reddetmek için çok erken, ancak son araştırmalar bu parçayı daha açık hale getirmeye başlıyor.

 

 

Zihinsel Performansı Geliştirebilir

Ginkgo bilobanın sağlıklı bireylerde beyin fonksiyonunu arttırabileceği konusunda bazı spekülasyonlar vardır.

 

Bir avuç küçük çalışma, ginkgo takviyesinin zihinsel performansı artırabileceğini desteklemektedir.

 

Bununla birlikte, bu ilişki üzerinde yapılan araştırmaların büyük bir incelemesi, ginkgo takviyesinin bellek, yürütme işlevi veya dikkat kapasitesinde ölçülebilir iyileşmelere yol açmadığı sonucuna varmıştır.

 

Ginkgo biloba takviyesi kullanmanın, zihinsel yeteneği artırdığının hiçbir garanti yoktur.

 

 

Kaygıyı Azaltabilir

Bazı araştırmalar ginkgo takviyesinin, anksiyete belirtilerini azaltabileceğini göstermektedir.

 

Bazı hayvan çalışmaları, anksiyete belirtilerinde, ginkgo’nun antioksidan içeriğine atfedilebilecek azalmaları gözlemlemiştir.

 

Bir çalışmada, yaygın anksiyete ile 170 kişi ya 240 mg ya da 480 mg ginkgo ya da plasebo ile tedavi edildi. En yüksek ginkgo dozu ile tedavi edilen grup, plasebo grubuna kıyasla anksiyete belirtilerinde % 45 daha fazla azalma bildirmiştir.

 

 

Depresyon Tedavisi

Hayvan çalışmalarının gözden geçirilmesi ginkgo ile desteklemenin depresyon belirtilerini tedavi etmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

 

Önlenemeyen stresli bir durumdan önce ginkgo alan fareler, almayan gruba göre stresten daha az duygusal olarak etkilendi. Çalışma, bu etkinin stres hormon seviyeleri yüksek olduğunda vücudun üstesinden gelebilme yeteneğini arttıran ginkgo’nun anti-inflamatuar özellikleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

 

İlginizi Çekebilir  Depresyonla Bağlantılı Şaşırtıcı Hastalıklar

Bununla birlikte, depresyon çeşitli nedenlere sahip olabilen karmaşık bir durumdur. Ginkgo bilobanın insanlardaki depresyonu nasıl etkilenebileceğini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

 

 

Göz Sağlığını Destekler

Çok az araştırma, ginkgonun göz sağlığı ile nasıl bağlantılı olduğunu araştırdı. Ancak, erken sonuçlar ümit vericidir.

 

Bir gözden geçirme, ginkgo ile takviye edilen glokomlu kişilerin, göze artan kan akışı yaşadıklarını, ancak bunun mutlaka daha iyi bir görüşe dönüşmediğini gösterdi.

 

İki çalışmanın bir başka gözden geçirmesi, ginkgo ekstresinin yaşa bağlı maküler dejenerasyonun ilerlemesi üzerindeki etkisini değerlendirdi. Bazı katılımcılar görüşte bir iyileşme olduğunu bildirmişlerdir, ancak bu durum istatistiksel olarak anlamlı değildi.

 

Bu olumlu sonuçların çoğu, göze artan kan akışı ile ilişkili görünmektedir. Ginkgo bilobanın görme bozukluğundan muzdarip olmayan kişilerde vizyonu iyileştirip geliştiremeyeceği belirsizdir.

 

Ginkgo bilobanın görme kapasitesini artırabileceğini veya dejeneratif göz hastalığının ilerlemesini yavaşlatabileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

 

 

Baş Ağrısı ve Migreni Tedavi Edebilir

Geleneksel Çin tıbbında, ginkgo biloba, baş ağrısı ve migren için kullanılan  popüler bir tedavi yöntemidir.

 

Örneğin, ginkgo bilobanın anti-inflamatuar ve antioksidan etkileri olduğu bilinmektedir. Baş ağrısı veya migren aşırı stresten kaynaklanıyorsa, ginkgo yararlı olabilir.

 

Ayrıca, baş ağrısının kan akışının azalması veya kan damarlarının daralması ile ilişkili olması durumunda, ginkgo’nun kan damarlarını genişletme yeteneği semptomları iyileştirebilir.

 

Aksine, bazı migrenlere kan damarlarının aşırı genişlemesi neden olur. Bu durumda, ginkgo’nun etkisi çok az olabilir.

 

 

Astım ve KOAH Belirtilerini İyileştirebilir

Bazı araştırmalar ginkgonun astım semptomlarını ve KOAH gibi diğer inflamatuar solunum hastalıklarını iyileştirebileceğini göstermektedir.

 

Bu, ginkgo bilobada hava yollarının inflamasyonunun azaltılmasına ve akciğer kapasitesinin artmasına izin veren anti-inflamatuar bileşiklere atfedilir.

 

75 kişide yapılan bir çalışmada, ginkgo ekstresinin, gama kortikosteroid ilaç tedavisinin yanı sıra astım semptomlarının yönetiminde kullanımı değerlendirildi. Ginkgo alanların tükürüklerindeki inflamatuar bileşiklerin düzeyleri, tek başına geleneksel ilaç alanlara göre anlamlı derecede düşüktü.

 

100 kişide yapılan bir başka çalışma, KOAH semptomlarını tedavi etmek için ginkgo içeren Çin otlarından oluşan bir karışımın kullanımını değerlendirdi. Bitkisel formülü kullananlar, kontrol grubuna kıyasla üç aylık bir takipte öksürük ve bronşitte önemli bir azalma olduğunu bildirmişlerdir.

 

 

PMS belirtilerini azaltabilir

Ön araştırmalar, ginkgo bilobanın premenstrüel sendromun (PMS) hem fiziksel hem de psikolojik semptomlarını tedavi etmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

 

85 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışma, ginkgo tüketirken rapor edilen PMS belirtilerinde % 23’lük bir azalma olduğunu ortaya koymuştur. İlginç bir şekilde, bu çalışmada plasebo grubu da PMS semptomlarında hafif bir düşüş yaşadı, ancak % 8.8’de çok daha düşüktü.

 

İlginizi Çekebilir  Eller Hastalıkları Ele Verir

Ginkgo ve PMS belirtileri arasındaki neden ve sonuç ilişkisini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

 

 

Cinsel İşlev Bozukluğunu Tedavi Edebilir

Bazı kaynaklar ginkgo bilobanın erektil disfonksiyon veya düşük libido gibi cinsel işlev bozukluklarını tedavi edebileceğini göstermektedir.

 

Ginkgo, kan damarlarının genişlemesiyle dolaşımını artıran nitrik oksit düzeylerini iyileştirme yeteneğine sahiptir. Sonuç olarak, ginkgo, vücudun bu bölgelerine kan akışını iyileştirerek cinsel işlev bozukluğunun çeşitli semptomlarını tedavi etmek için de yararlı olabilir.

 

Bazı araştırmalar, antidepresan ilaçların (SSRI’lar) kullanımından kaynaklanan cinsel işlev bozukluğunu tedavi etmek için ginkgo bilobayı araştırmıştır. Sonuçlar ginkgo’nun bu durumlarda bir plasebodan daha etkili olmadığını gösterdi.

 

Bir çalışma, eş zamanlı cinsel psikoterapi geçiren kadınlarda cinsel istek ve memnuniyeti arttırmak için ginkgo kullanımını değerlendirmiştir. Ginkgo ve terapi kombinasyonu, plaseboya kıyasla daha uzun bir süre etkiliydi.

 

Cinsel işlev bozukluğunu tedavi etmek için ginkgo kullanmak mantıklıdır ancak araştırma şu anda bunu desteklememektedir.

 

 

Potansiyel Yan Etkiler

Ginkgo bilobayı kullanmadan önce doktora sormak önemlidir. Çoğu yetişkin için, ginkgo almakla ilişkili risk nispeten düşüktür, ancak ginkgo’nun ciddi zarar verebileceği durumlar vardır.

 

Eğer alkilfenol içeren veya bazı ilaçları alan bitkilere alerjiniz varsa, ginkgo almamalısınız. Olası yan etkiler şunlardır:

 

 • Mide bulantısı
 • İshal
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Döküntü / alerjik reaksiyon

 

Ginkgo, bazı ilaçlarla olumsuz etkileşme potansiyeline sahiptir. Bazı etkileşimler kanama riskini artırabilir. Olası istenmeyen ilaç etkileşimleri şunları içerir:

 

 • Kan incelticiler (Varfarin, aspirin)
 • SSRI / MAOI / antidepresanlar (Prozac, Zoloft)
 • NSAIDS (ibuprofen, Tylenol)

 

 

Dozaj ve Ek Formlar

Ginkgo biloba aşağıdaki şekillerde ticari olarak temin edilebilir:

 

 • Kapsüller
 • Tabletler
 • Sıvı özleri
 • Kurutulmuş yaprakları / çay

 

Mevcut araştırmaların çoğu, saflaştırılmış ginkgo özütü ile kullanılan sonuçları yansıtmaktadır. Zehirli oldukları için ham ginkgo tohumlarını yemeyin.

 

Ginkgo ile ilgili çalışmaların sınırlarından biri, standart dozaj kullanmadıklarıdır. Bununla birlikte, kanıtların büyük bir kısmı gün boyunca birkaç doza bölünmüş 120–240 mg alma güvenliğini destekliyor.

 

Açıkça tanımlanmış bir maksimum doz yoktur, ancak daha düşük bir dozla başlamak akıllıcadır ve toleransı sağlamak için gereklidir.

 

Çoğu araştırma günde 600 mg’dan daha büyük dozları değerlendirmemiştir, bu nedenle bu miktarı aşmak muhtemelen iyi bir fikir değildir.

 

Unutmayın, herhangi bir etkiyi fark etmek, altı hafta kadar sürebilir.

 

 

Binlerce abonenin arasına sen de katıl, yeni yazılardan ilk senin haberin olsun!

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ