Geçirgen Bağırsak Sendromu Nedir, Neden Olur? Belirtileri ve Bitkisel Tedavisi

Geçirgen bağırsak sendromu, diğer adıyla sızdıran bağırsak sendromu ya da sızıntılı bağırsak sendromu, bağırsak geçirgenliğinin artması anlamına gelir, bağırsak duvarlarındaki boşlukların gevşemeye başladığı bir durumdur. 

Geçirgen bağırsak sendromu, birçok uzun süreli tıbbi rahatsızlığın ana nedeni olan bir durumdur.

Bağışıklık sisteminin mikroplara, toksinlere, sızan veya gözenekli bir bağırsak yoluyla kan dolaşımına girmiş olabilecek diğer maddelere reaksiyon vermesinden kaynaklanır. 

geçirgen bağırsak belirtileri

Gluten gibi proteinler, bağırsak astarındaki sıkı kavşakları parçalayarak mikropların ve toksinlerin ve sindirilmemiş yiyeceklerin kan dolaşımına girmesine izin vererek bağırsağın sızdırmasına neden olabilir.

Bu sıkıntılı durum, bakteri, toksinler ve sindirilmemiş gıda partikülleri gibi daha büyük maddelerin bağırsak duvarlarından, kan dolaşımına geçmesini kolaylaştırır.

Çalışmalar bağırsak geçirgenliğinin artmasını, tip 1 diyabet ve çölyak hastalığı gibi çeşitli kronik ve otoimmün hastalıklara bağlamaktadır.

Geçirgen bağırsak sendromu nedir?

Geçirgen bağırsak sendromu, bağırsak geçirgenliğinin artmasının neden olduğu bir durumdur.

Sindirim sistemi, toplu olarak yiyecekleri parçalayan, besinleri ve suyu emen, atık ürünleri yok eden birçok organdan oluşur. 

Bağırsak astarı, potansiyel olarak zararlı maddelerin vücuda girmesini önlemek için bağırsak ve kan dolaşımı arasında bir bariyer görevi görür.

Besin ve su emilimi çoğunlukla bağırsaklarda gerçekleşir. Bağırsaklar, besinlerin ve suyun kan dolaşımına geçmesine izin veren sıkı bağlantı noktaları veya küçük boşluklara sahiptir.

Maddelerin bağırsak duvarlarından geçişi, bağırsak geçirgenliği olarak bilinir.

Bazı sağlık koşulları, bu sıkı bağlantıların gevşemesine neden olarak bakteri, toksin ve sindirilmemiş gıda partikülleri gibi zararlı maddelerin kan dolaşımına girmesine neden olabilir.

Geçirgen bağırsağın otoimmün hastalıklar, migren, otizm, gıda duyarlılıkları, cilt koşulları, zihin bulanıklığı ve kronik yorgunluk gibi çeşitli durumlara yol açtığı düşünülmektedir.

Yine de, geçirgen bağırsak sendromunun varlığını belirten çok az kanıt vardır. Aslında bazı tıp uzmanları varlığını bile inkar etmektedir.

Geçirgen bağırsağa ne sebep olur?

Geçirgen bağırsağın, kesin nedeni bilinmemektedir. Fakat bağırsak geçirgenliğinin arttığı, çölyak hastalığı ve tip 1 diyabet dahil olmak üzere çeşitli kronik hastalıklarla birlikte ortaya çıktığı bilinmektedir.

Zonulin, sıkı bağlantıları düzenleyen bir proteindir. Araştırmalar, bu proteinin yüksek seviyelerinin bağlantı noktalarını gevşetebileceğini ve bağırsak geçirgenliğini artırabileceğini göstermiştir.

Bazı bireylerde zonulin seviyelerinin yükselmesinin iki nedeni olduğu bilinmektedir – bakteri ve gluten.

Glutenin, çölyak hastalığı olan kişilerde bağırsak geçirgenliğini artırdığına dair kanıtlar vardır. Zonulin dışında, başka faktörler de bağırsak geçirgenliğini artırabilir.

Araştırmalar, tümör nekroz faktörü (TNF) ve interlökin 13 (IL-13) gibi daha yüksek seviyelerde inflamatuar aracıların veya aspirin ve ibuprofen gibi steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçların (NSAID’ler) uzun süreli kullanımının bağırsak geçirgenliğini artırabildiğini göstermektedir.

Ayrıca, sağlıklı bağırsak bakterilerinin düşük seviyede olması da aynı etkiye sahip olabilir. Buna bağırsak disbiyozu denir.

Geçirgen bağırsak sendromuna katkıda bulunan çok sayıda faktör vardır. Aşağıda, bu duruma neden olduğuna inanılan birkaç faktör bulunmaktadır:

Aşırı şeker tüketimi

Şeker açısından yüksek beslenme, özellikle fruktoz, bağırsak duvarının bariyer işlevine zarar verir.

Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler)

İbuprofen gibi NSAID’lerin uzun süreli kullanımı bağırsak permeabilitesini artırabilir ve bağırsak geçirgenliğine neden olabilir.

Aşırı alkol alımı

Aşırı alkol tüketimi bağırsak geçirgenliğini artırabilir.

Besin yetersizliği

A, D vitamini ve çinko gibi vitamin ve mineral eksiklikleri bağırsak geçirgenliğinde artışa neden olur.

İnflamasyon

Vücuttaki kronik iltihap, geçirgen bağırsak sendromuna neden olabilir.

Stres

Kronik stres, geçirgen bağırsağı da içeren çoklu gastrointestinal bozukluklara katkıda bulunan bir faktördür.

Kötü bağırsak sağlığı

Bağırsakta milyonlarca bakteri var, bazıları faydalı, bazıları ise zararlı. İkisi arasındaki denge bozulduğunda bağırsak duvarının bariyer işlevi etkilenebilir.

Maya büyümesi

Mantarlar, doğal olarak bağırsakta bulunur, ancak mayanın aşırı büyümesi geçirgen bağırsağa katkıda bulunabilir.

Geçirgen Bağırsakla İlişkili Hastalıklar

Geçirgen bağırsağın modern sağlık sorunlarının kökeni olduğu iddiası bilim tarafından henüz kanıtlanmış değildir. Bununla birlikte, çalışmalarda, birçok kronik hastalık, bağırsak geçirgenliğinde artışa neden olmuştur.

Çölyak hastalığı

Çölyak hastalığı, glutene şiddetli bir hassasiyetin neden olduğu otoimmün bir hastalıktır. 

Çölyak hastalığında bağırsak geçirgenliğinin daha yüksek olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır.

Bir çalışma gluten alımının çölyak hastalarında tüketimden hemen sonra bağırsak geçirgenliğini önemli ölçüde artırdığını bulmuştur.

Diyabet

Bağırsak geçirgenliğinin artmasının tip 1 diyabet gelişiminde rol oynadığına dair bazı kanıtlar vardır.

Tip 1 diyabet, pankreastaki insülin üreten beta hücrelerinin otoimmün destrüksiyonundan kaynaklanır.

Bir çalışma, tip 1 diyabetli bireylerin % 42’sinde zonulin seviyelerinin önemli ölçüde artığını tespit etmiştir. Zonulin bağırsak geçirgenliğinin bilinen bir moderatörüdür.

Bir hayvan çalışmasında, şeker hastalığı geliştiren sıçanların diyabet gelişmeden önce anormal bağırsak geçirgenliğine sahip olduğu bulunmuştur.

Crohn hastalığı

Bağırsak geçirgenliğinde artış, Crohn hastalığında önemli rol oynamaktadır. Crohn bağırsak yolunun sürekli inflamasyonu ile karakterize kronik bir sindirim bozukluğudur.

Birçok çalışma, Crohn hastalığı olan kişilerde, bağırsak geçirgenliğinde bir artış gözlemledi.

Birkaç çalışma, hastalığın gelişme riski yüksek olan Crohn hastalarının akrabalarında bağırsak geçirgenliğinin arttığını da buldu.

Bu, artan geçirgenliğin Crohn hastalığının genetik olmasının bir nedeni olduğu düşünülmektedir.

İrritabl bağırsak sendromu

Çalışmalar, irritabl bağırsak sendromu (IBS) olan kişilerin artmış bağırsak geçirgenliğine sahip olduklarını bulmuşlardır. İBS hem ishal hem de kabızlık ile karakterize bir sindirim sistemi bozukluğudur. 

Besin alerjisi

Birkaç çalışma, besin alerjisi olan bireylerin genellikle bağırsak bariyer fonksiyonlarının bozulmuş olduğunu göstermiştir.

Sızıntı yapan bir bağırsak, bağışıklık tepkisini uyarıp, gıda proteinlerinin bağırsak bariyerini geçmesine izin verebilir. Bir antijen olarak bilinen bir gıda proteinine karşı bir bağışıklık tepkisi, gıda alerjisinin tanımıdır.

Bağırsak Geçirgenliği ve Geçirgen Bağırsak Sendromunun Belirtileri 

Geçirgen bağırsak sendromunun, modern sağlık sorunlarının altında yatan sebep olduğu iddia edilmektedir. 

Gerçekten de, birçok çalışma, artmış bağırsak geçirgenliğinin, birkaç kronik hastalıkta, özellikle otoimmün hastalıklarda mevcut olduğunu göstermiştir.

Bununla birlikte, geçirgen bağırsağın hastalığa neden olduğunu kanıtlamak zordur. Bu durumun, bağırsak geçirgenliğinde artışın altta yatan bir nedenden ziyade kronik bir hastalığın semptomu olduğu savunulmaktadır.

İlginç bir şekilde, çölyak hastalığı, tip 1 diyabet ve İBS üzerine yapılan hayvan çalışmaları, hastalığın başlamasından önce bağırsak geçirgenliğinde artış tespit etmiştir.

Öte yandan, bir araştırma, çölyak hastalığı olan insanlardaki bağırsak geçirgenliğinin, bir yıldan uzun süre glutensiz bir diyet izleyenlerin % 87’sinde normale döndüğünü bulmuştur. Glutensiz diyet çölyak hastalığının standart tedavisidir.

Bu anormal bağırsak geçirgenliğinin çölyak hastalığından ziyade gluten alımına tepki olduğunu düşündürmektedir.

Genel olarak, geçirgen bağırsağın kronik hastalıkların altta yatan nedeni olduğunu ispatlamak için yeterli kanıt bulunmamaktadır.

Sızdıran bir bağırsağın belirtileri şöyledir;

– Sindirimin bozulması, ishal, kabızlık, gıda alerjileri vb. gibi sindirim sorunları.

– Deri döküntüleri, astım, rosacea ve eklem ağrısı gibi bağışıklık tepkileri

– Aşağıdakilere yol açabilecek serotonin eksikliği:

  • Yorgunluk
  • Depresyon
  • Anksiyete bozuklukları
  • Migren
  • Bellek bozukluğu
  • Kan pıhtılaşma yeteneğinin azalması
  • Kalp hastalıkları

Geçirgen Bağırsak için Risk Faktörleri

– Kötü beslenme

– Kronik stres

– Ağrı kesici gibi ilaçlar

– Aşırı toksinlere maruz kalma

– Çinko eksikliği

– Candidanın aşırı büyümesi

– Alkol tüketimi

Birçok faktör mevcut sızan bir bağırsağı kötüleştirebilir.

Geçirgen Bağırsak Sendromu Nasıl Anlaşılır?

Bu durumu anlamak için 3 test vardır:

Zonulin veya Lactulose Testi

Zonulin adı verilen bir bileşiğin yüksek seviyelerini test etmek için enzime bağlı bir immünosorban testi (ELISA) yapılabilir. Yüksek zonulin seviyeleri bağırsağın sızdırdığını gösterir.

IgG Gıda intolerans testi

Dahili olarak toksinlere veya mikroplara maruz kaldığınızda, bağışıklık sisteminin aşırı hıza girmesine ve aşırı antikor üretmesine neden olabilir. Fazla antikorlar, gluten ve süt ürünleri gibi gıdalara olumsuz tepki verebilir.

Dışkı Testleri

Bağırsak florası seviyenizi analiz etmek için bir dışkı testi yapılır. Ayrıca bağışıklık fonksiyonunu ve bağırsak sağlığını da belirleyebilir.

Geçirgen Bağırsak Sendromu Diyeti 

sızıntılı bağırsak sendromu

Neler Yenir?

Geçirgen bağırsak sendromu resmi tıbbi tanı olmadığı için önerilen bir tedavi yoktur. Yine de, genel sindirim sağlığını iyileştirmek için diyet uygulamak gerekir.

Öncelikle, yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesine yardımcı olan gıdalar açısından zengin beslenilmelidir. 

Bağırsak bakterilerinin sağlıksız bir şekilde toplanması, kronik inflamasyon, kanserler, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere kötü sağlık sonuçlarına neden olur.

Aşağıdaki yiyecekler, sindirim sağlığını iyileştirmek için mükemmel seçeneklerdir:

Sebzeler

Brokoli, Brüksel lahanası, lahana, roka, havuç, patlıcan, pancar, pazı, ıspanak, zencefil, mantar ve kabak

Kökler ve yumrular

Patates, tatlı patates, havuç, kabak ve şalgam

Fermente sebzeler

Lahana turşusu

Meyveler

Hindistan cevizi, üzüm, muz, yaban mersini, ahududu, çilek, kivi, ananas, portakal, mandalina, limon, çarkıfelek ve papaya 

Filizlenmiş tohumlar

Chia tohumu, keten tohumu, ayçiçeği tohumu vb.

Glutensiz tahıllar

Karabuğday, amaranth, pirinç (esmer ve beyaz), sorgum, teff ve glutensiz yulaf

Sağlıklı yağlar

Avokado, avokado yağı, hindistan cevizi yağı ve sızma zeytinyağı

Balık

Somon, ton balığı, ringa balığı ve diğer omega 3 açısından zengin balıklar

Et ve yumurta

Tavuk, sığır eti, kuzu eti, hindi ve yumurta

Otlar ve baharatlar

Tüm otlar ve baharatlar

Kültürlü süt ürünleri

Kefir, yoğurt, ayran

İçecekler

Kemik suyu, çaylar, Hindistan cevizi sütü, su 

Kuruyemişler

Fıstık, badem ve fındık gibi çiğ kuruyemişler

sızdıran bağırsak sendromu belirtileri

Hangi yiyeceklerden uzak durmak gerekir?

Bağırsak sağlığını iyileştirmek için belirli yiyeceklerden kaçınmak da aynı derecede önemlidir.

Bazı gıdaların vücutta iltihaplanmaya neden olduğu bilinmektedir, bu da birçok kronik hastalığa bağlı sağlıksız bağırsak bakterilerinin büyümesine neden olur.

Aşağıdaki liste, sağlıklı bağırsak bakterilerine zarar verebilecek yiyeceklerin yanı sıra şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi sindirim semptomlarını tetiklediği bilinen yiyecekleri de içerir :

Buğday bazlı ürünler

Ekmek, makarna, tahıllar, buğday unu, kuskus vb.

Gluten içeren tahıllar

Arpa, çavdar, bulgur ve yulaf

İşlenmiş etler

Söğüş etler, şarküteri etleri, sosisli sandviçler vb.

Pişmiş ürünler

Kek, kurabiye, turta, hamur işleri ve pizza

Aperatif yiyecekler

Kraker, müsli barlar, patlamış mısır, simit, vb.

Abur cubur

Fast food yiyecekler, patates cipsi, şekerli tahıllar, şeker çubukları vb. 

Süt ürünleri

Süt, peynir ve dondurma

Rafine yağlar

Kanola, ayçiçeği, soya fasulyesi ve aspir yağları

Yapay tatlandırıcılar

Aspartam, sukraloz ve sakarin

Soslar

Salata sosları

İçecekler

Alkol, gazlı içecekler ve diğer şekerli içecekler

Sızıntılı Bağırsak Sendromu Bitkisel Tedavi

Kemik Suyu

Günlük olarak taze hazırlanmış kemik suyu tüketin.

Kemik suyu zengin bir kollajen kaynağıdır. Bağırsak astarını beslemeye yardımcı olur ve iltihabı azaltır. Aynı zamanda kayıp bağırsak mikrobiyomunu geri kazandırmaya yardımcı olur.

Nane Yağı

Bir bardak suya bir damla nane yağı ekleyin. İyice karıştırın ve için. Bunu günde bir kez yapmalısınız.

Nane yağı, iltihaplı bağırsak astarını yatıştırır ve aynı zamanda genel bağırsak sağlığını destekler.

Kimyon Yağı

Bir bardak suya bir damla kimyon yağı ekleyin. İyice karıştırın ve için. Bunu günde 1 ila 2 kez yapmalısınız.

Kimyon yağı ağrı ve iltihaplanma da dahil olmak üzere sızdıran bağırsak semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Elma Sirkesi

Bir bardak ılık suya iki çay kaşığı elma sirkesi ekleyin. İyice karıştırın ve hemen için. Bunu günde bir kez içmelisiniz.

Elma sirkesi, bağırsağın pH’ının yanı sıra bağırsak florasının pH’ını geri kazandırmaya yardımcı olur. 

Antimikrobiyal özellikleri ayrıca, sızdıran bağırsağa neden olabilecek bulaşıcı mikroplarla savaşmaya yardımcı olur.

geçirgen bağırsak diyeti

Vitamin Eksikliği

A ve D vitaminleri gibi besin maddelerindeki eksiklikler, bağırsağı zayıflatabilir ve hasara karşı savunmasız bırakabilir. 

A vitamini bağırsak astarının en iyi şekilde çalışmasını sağlarken, D vitamini iltihabı azaltır ve bağırsak hücrelerini bir arada tutar.

Havuç, şalgam, brokoli, süt, peynir ve yumurta gibi bu vitaminler açısından zengin yiyecekleri tüketin.

Ashwagandha

Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı ashwagandha tozu ekleyin. İyice karıştırın ve tüketin. Bu çözeltiyi günde bir kez içmelisiniz.

Ashwagandha, sızdıran bağırsak semptomlarını hafiflettiği bilinen bir hormon olan HPA’nın aktivitesini düzenlemeye yardımcı olan doğal bir adaptojendir. Stresten kaynaklanan bağırsak sızıntısının giderilmesinde özellikle faydalıdır.

Aloe Vera

Taze çıkarılan aloe suyu için. Bunu günde 1 ila 2 kez yapın.

Aloe veranın anti-inflamatuar ve iyileştirici özellikleri, hasarlı bağırsak astarının iyileşmesine yardımcı olur. 

Ayrıca bağırsak duvarından toksik ve sindirilmemiş maddeleri de temizleyerek, daha fazla hasardan korur.

Zencefil Çayı

Bir fincan sıcak suya bir çay kaşığı kıyılmış zencefil ekleyin. Yaklaşık 7 dakika demleyin ve süzün. Ardından için. Günlük olarak zencefil de yiyebilirsiniz. Bunu günde 1 ila 2 kez yapmalısınız.

Zencefilin anti-inflamatuar özellikleri (gingerol bileşiğinden kaynaklanır) bağırsaktaki ağrıyı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir.

yeşil çayın fazlası zararlı mı

Yeşil Çay

Bir fincan sıcak suya bir çay kaşığı yeşil çay ekstresi ekleyin. 5 ila 7 dakika demleyin ve süzün. Çay biraz soğuduktan sonra üzerine biraz bal ekleyin. İyice karıştırın ve için. Bunu günde en az iki kez içmelisiniz.

Yeşil çay polifenolleri, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikler sergiler, böylece bağırsakları daha fazla stres ve hasardan korurken, sızıntılı bağırsak semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

Sarımsak

Her sabah bir diş sarımsak çiğneyin. Alternatif olarak, sevdiğiniz diğer yemeklere sarımsak ekleyin. Bunu günlük olarak yapmalısınız.

Sarımsaktaki allisin, bağırsak sağlığını geri kazandıran ve daha fazla enfeksiyonu önleyen anti-inflamatuar, antioksidan ve antimikrobiyal koruma sağlar.

Kombu Çayı

Bir fincan sıcak suya bir kombu çay poşeti koyun. 5 ila 7 dakika demleyin ve süzün. İçerken biraz bal ekleyin. İyice karıştırın ve için. Bunu günde 1 ila 2 kez içmelisiniz.

Kombu çayı, sindirim sorunlarını önlemeye ve hatta onları iyileştirmeye yardımcı olan birçok probiyotik ve enzimle doludur. Bunları sağlıklı bağırsak flora düzeylerini eski haline getirerek başarır.

Yulaf ezmesi

Her gün bir kase pişmiş yulaf tüketin. Bunu günlük olarak yapmalısınız.

Yulaf, bağırsakta kalın jel benzeri bir tabaka oluşturan ve kayıp bağırsak florasını geri yükleyen çözünür bir lif olan beta-glukan içerir.

omega 3 yağ asitleri nedir

Omega 3 Yağ Asitleri

500-1000 mg omega 3 takviyesi alabilirsiniz. Uskumru, sardalya, somon, ton balığı vb. gibi balıklar tüketerek doğal olarak omega 3 alımınızı artırabilirsiniz.

Bunu günde bir kez almalısınız.

Omega 3 yağ asitleri sağlıklı bağırsak mikroplarının çeşitliliğini ve sayısını artırır ve bağırsağın iyileşmesini hızlandırır.

Yoğurt

Günlük olarak bir kase sade yoğurt tüketin.

Yoğurttaki probiyotikler sadece sağlıklı bağırsak bakterilerini teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda sızdıran bağırsak semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

Manuka Balı

Günde bir veya iki sefer iki çay kaşığı manuka balı tüketin.

Manuka balı, sızdıran bir bağırsak ile ilişkili ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Hafif antimikrobiyal özellikleri bağırsak florasının geliştirilmesine de yardımcı olabilir.

Papaya

Her gün bir kase taze kesilmiş papaya tüketin. Bunu günlük olarak yapmalısınız.

Papayanın antioksidan ve immünostimülan özellikleri, sızdıran bağırsak semptomlarını hafifletmeye ve ayrıca iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Zerdeçal

Bir çay kaşığı zerdeçal tozunu bir bardak suya karıştırın. İyice karıştırın ve hemen için. Bu karışımı günde en az bir kez içmelisiniz.

Zerdeçaldaki kurkumin, hasarlı bağırsaktaki iltihabı azaltan ve ağrılı semptomları hafifleten anti-inflamatuar ve analjezik özelliklere sahiptir.

bağırsak bakterileri bitkisel tedavi

Bağırsak Sağlığını İyileştirmenin Diğer Yolları

Geçirgen bağırsak sendromu resmi bir tıbbi tanı değildir ve henüz önerilen bir tedavi yöntemi yoktur.

Bununla birlikte, bağırsak sağlığını iyileştirmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Daha sağlıklı bir bağırsak için yararlı bakteri sayısını artırmak gerekir. İşte bağırsak sağlığı için yapılması gerekenler:

Probiyotik takviyesi alın

Probiyotikler, fermente gıdalarda doğal olarak bulunan faydalı bakterilerdir. Yediğiniz besinlerden yeterince probiyotik alamıyorsanız, probiyotik takviyesi deneyebilirsiniz.

Rafine karbonhidrat tüketimini sınırlayın

Zararlı bakteriler şekerle çoğalır ve aşırı şeker alımı bağırsak bariyer işlevine zarar verebilir.

Yüksek lifli gıdaları bol miktarda yiyin

Meyveler, sebzeler ve baklagillerde bulunan çözünebilir lif, bağırsaktaki yararlı bakterileri besler.

Stresi azaltın

Kronik stresin faydalı bağırsak bakterilerine zarar verdiği bilinmektedir. Meditasyon veya yoga gibi aktiviteler stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Sigara içmeyin

Sigara dumanı, çeşitli bağırsak rahatsızlıkları için bir risk faktörüdür ve sindirim sistemindeki iltihabı artırabilir. Sigarayı bırakmak sağlıklı bakteri sayını fazlalaştırarak, zararlı bağırsak bakteri sayını azaltabilir.

Yeterli uyuyun

Uykusuzluk ya da kalitesiz uyku, sağlıklı bağırsak bakterilerinin zayıf bir dağılımına neden olabilir ve muhtemelen bağırsak geçirgenliğinin artmasını tetikler.

Alkol tüketimini sınırlayın

Araştırmalar, aşırı alkol alımının belirli proteinlerle etkileşime girerek bağırsak geçirgenliğini artırabileceğini göstermiştir.

Sonuç olarak;

Geçirgen bağırsak sendromu, bağırsak geçirgenliğinin artmasının neden olduğu varsayımsal bir durumdur.

Çölyak hastalığı ve tip 1 diyabet gibi kronik hastalıkların yanında bağırsak geçirgenliğinde artış olur.

Bağırsak geçirgenliği ile mücadele etmek için meyveler, kültürlü süt ürünleri, sağlıklı yağlar, yağsız etler, lifli ve fermente sebzeler dahil olmak üzere sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini destekleyen yiyecekler yemek gerekir.

İşlenmiş ve rafine edilmiş abur cuburlardan da uzak durulmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ