Ellerde ve Ayaklarda Karıncalanma Neden Olur? Doğal Tedavisi

  Ellerde ve Ayaklarda Karıncalanma Neden Olur? Doğal Tedavisi

  Ellerde ve ayaklarda karıncalanma, ciddi bir komplikasyon değildir ancak hareketlerinize müdahale ederek günlük yaşamı bozabilir.

  Karıncalanma hissine daha çok ‘iğne batma’ hissi denir. Durum tıbbi olarak parestezi olarak bilinir. Adından da anlaşılacağı gibi, cilt, özellikle eller ve ayaklarda yanma veya karıncalanma hissedersiniz. 

  Parestezi genellikle geçicidir ve yalnızca uzun bir süre devam ederse ve altta yatan bir durumun sonucu ise tıbbi yardıma ihtiyaç duyulur. 

  Eller ve Ayaklarda Uyuşma ve Karıncalanma Nedenleri

  Vücuttaki geçici parestezi veya karıncalanma hissi genellikle belirli bir sinir üzerindeki baskının veya kısa süreli zayıf dolaşımın bir sonucudur. Ancak daha ciddi ve tedavi edilmesi gereken bir nedenden de kaynaklanabilir. İşte eller ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanmanın sebepleri;

  Vitamin eksikliği

  Vitamin eksiklikleri, besinlerden belirli bir vitaminin yeterince alınamaması veya vitaminin uygun şekilde emilmemesinden kaynaklanabilir.

  Bazı vitaminler sinirlerinizin sağlığı için önemlidir:

  – B12 vitamini

  – B6 vitamini

  – B1 vitamini

  – E vitamini

  Bu vitaminlerdeki bir eksiklik, eller veya ayaklarda karıncalanma hissine neden olabilir.

  Sinir sıkışması

  Çevredeki dokulardan bir sinir üzerinde çok fazla baskı olduğunda sinir sıkışması oluşabilir. Örneğin, yaralanma, tekrarlayan hareketler ve iltihaplı durumlar gibi şeyler, bir sinirin sıkışmasına neden olabilir.

  Vücudun birçok bölgesinde sinir sıkışması oluşabilir ve elleri veya ayakları etkileyerek karıncalanmaya, uyuşmaya veya ağrıya neden olabilir.

  Alt omurgadaki sinir sıkışması, bu hislerin bacağın arkasına ve ayağa yayılmasına neden olabilir.

  Diyabetik nöropati

  Nöropati, sinir hasarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Birçok nöropati türü olsa da, periferik nöropati elleri ve ayakları etkileyebilir.

  Diyabetik nöropati, diyabetin sinir hasarına neden olduğu zaman meydana gelir. Bacakları ve ayakları ve bazen kolları ve elleri etkileyebilir.

  Diyabetik nöropatide, kan dolaşımındaki yüksek kan şekeri nedeniyle sinir hasarı oluşur. Sinirlere zarar vermenin yanı sıra sinirleri besleyen kan damarlarına da zarar verebilir. Sinirler yeterli oksijen almadığında iyi çalışmayabilir.

  Karpal tünel

  Karpal tünel, median sinirin bilekten geçerken sıkışması sonucu meydana gelen bir durumdur. Bu, yaralanma, tekrarlayan hareketler veya inflamatuar durumlar nedeniyle oluşabilir.

  Karpal tüneli olan kişiler ellerinin ilk dört parmağında uyuşma veya karıncalanma hissedebilir.

  Böbrek yetmezliği

  Böbrek yetmezliği, böbrekler artık düzgün çalışmadığında meydana gelir. Yüksek tansiyon ( hipertansiyon ) veya diyabet gibi durumlar böbrek yetmezliğine yol açabilir.

  Böbrekler düzgün çalışmadığında, vücutta sıvı ve atık ürünler birikerek sinir hasarına neden olabilir. Böbrek yetmezliğine bağlı karıncalanma genellikle bacaklarda veya ayaklarda meydana gelir.

  hamilelikte oluşan kırmızı çatlaklar

  Hamilelik

  Hamilelik sırasında vücutta meydana gelen şişlik, bazı sinirlere baskı uygulayabilir.

  Bu nedenle eller ve ayaklarda karıncalanma hissi oluşabilir. Belirtiler genellikle hamilelikten sonra kaybolur.

  İlaç kullanımı

  Çeşitli ilaçlar sinir hasarına neden olabilir, bu da ellerde veya ayaklarda karıncalanma hissine neden olabilir. Aslında, kanser ( kemoterapi ) ve HIV tedavisinde kullanılan ilaçların yaygın bir yan etkisi olabilir.

  Romatoid artrit

  Romatoid artrit, eklemlerde şişme ve ağrıya neden olan otoimmün bir durumdur. Genellikle bileklerde ve ellerde görülür ancak ayak bilekleri ve ayaklar da dahil olmak üzere vücudun diğer kısımlarını da etkileyebilir.

  Durumdan kaynaklanan iltihaplanma, sinirlere baskı uygulayarak karıncalanmaya neden olabilir.

  Multipl skleroz

  Multipl skleroz (MS), bağışıklık sisteminin sinirlerin koruyucu kaplamasına (miyelin) saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Bu sinir hasarına yol açabilir.

  Kollarda, bacaklarda, yüzde uyuşma veya karıncalanma hissetmek MS’in yaygın bir belirtisidir.

  Lupus

  Lupus, bağışıklık sisteminin vücudun dokularına saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Sinir sistemi de dahil olmak üzere vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir.

  Ellerde veya ayaklarda karıncalanma, lupusun iltihaplanması veya şişmesi nedeniyle yakındaki sinirlerin sıkışmasından kaynaklanabilir.

  Çölyak hastalığı

  Çölyak hastalığı, ince bağırsağı etkileyen otoimmün bir hastalıktır. Çölyak hastalığı olan bir kişi gluten yediğinde, otoimmün bir reaksiyon meydana gelir.

  Çölyak hastalığı olan bazı kişilerde, ellerde ve ayaklarda karıncalanma da dahil olmak üzere nöropati semptomları olabilir. Bu semptomlar, herhangi bir gastrointestinal semptomu olmayan kişilerde de ortaya çıkabilir.

  lyme hastalığı iyileşir mi

  Lyme hastalığı

  Lyme hastalığı, enfekte bir kenenin ısırması yoluyla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyondur. Tedavi edilmezse enfeksiyon sinir sistemini etkilemeye başlayabilir ve ellerde ve ayaklarda karıncalanmaya neden olabilir.

  Zona

  Zona, su çiçeği geçirmiş kişilerin sinirlerinde uykuda kalan varicella-zoster virüsünün yeniden etkinleştirilmesinin neden olduğu ağrılı bir döküntüdür.

  Tipik olarak, zona vücudun yalnızca bir tarafının eller, kollar, bacaklar ve ayakları içerebilen küçük bir bölümünü etkiler. Etkilenen bölgede karıncalanma veya uyuşma hissi olabilir.

  Hepatit B ve C

  Hepatit B ve C’ye virüsler neden olur ve tedavi edilmediği takdirde siroz veya karaciğer kanserine yol açabilen karaciğer iltihabına yol açar.

  Hepatit C enfeksiyonu da periferik nöropatiye neden olabilir ancak bunun nasıl olduğu büyük ölçüde bilinmemektedir.

  Bazı durumlarda, hepatit B veya C enfeksiyonu, kandaki belirli proteinlerin soğukta bir araya gelerek iltihaplanmaya neden olduğu kriyoglobulinemi adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu durumun belirtilerinden biri uyuşma ve karıncalanmadır.

  HIV veya AIDS

  HIV, bağışıklık sisteminin hücrelerine saldıran ve bazı kanserlerin yanı sıra enfeksiyon kapma riskini artıran bir virüstür. Tedavi edilmediğinde enfeksiyon, bağışıklık sisteminin ciddi şekilde hasar gördüğü HIV enfeksiyonunun son aşaması olan AIDS’e ilerleyebilir.

  HIV sinir sistemini etkileyebilir ve bazı durumlarda bu, karıncalanma, uyuşma ve ağrının hissedilebileceği el ve ayak sinirlerini içerebilir.

  Cüzzam

  Cüzzam, cildi, sinirleri ve solunum yollarını etkileyebilen bakteriyel bir enfeksiyondur.

  Sinir sistemi etkilendiğinde, etkilenen vücut kısmında elleri ve ayakları da içerebilen bir karıncalanma veya uyuşma hissedebilirsiniz.

  hipotiroidi iyileşirmi

  Hipotiroidizm

  Hipotiroidizm, tiroidin yeterli tiroid hormonu üretmemesidir.

  Nadir olmasına rağmen, tedavi edilmeyen şiddetli hipotiroidizm bazen sinirlere zarar vererek karıncalanma hissine veya uyuşukluğa neden olabilir.

  Toksin maruziyeti

  Çeşitli toksinler ve kimyasallar nörotoksinler olarak kabul edilir yani sinir sistemine zararlıdırlar. Maruz kalma, ellerde veya ayaklarda karıncalanma da dahil olmak üzere çeşitli semptomlara neden olabilir.

  Bazı toksin örnekleri şunlardır:

  – Cıva, kurşun ve arsenik gibi ağır metaller

  – Akrilamid, birçok endüstriyel amaç için kullanılan bir kimyasal

  – Antifrizde bulunan etilen glikol

  – Bazı çözücülerde ve yapıştırıcılarda bulunabilen hekzakarbonlar

  Fibromiyalji

  Fibromiyalji, aşağıdakiler gibi bir grup semptom içerir:

  – Yaygın kas ağrısı

  – Yorgunluk

  – Ruh halindeki değişiklikler

  Fibromiyaljisi olan bazı kişiler baş ağrısı, gastrointestinal sorunlar, el ve ayaklarda karıncalanma gibi başka semptomlar yaşayabilir. Fibromiyaljinin nedeni bilinmemektedir.

  Ganglion kisti

  Bir ganglion kisti en çok eklem, özellikle de bilekte meydana gelen bir sıvı dolu yumrudur. Kistin kendisi ağrısız olmasına rağmen yakındaki sinirlere baskı uygulayarak, elde veya parmaklarda karıncalanma hissine yol açabilirler.

  Bu kistlerin nedeni bilinmemekle birlikte eklem tahrişi rol oynayabilir.

  Servikal spondiloz

  Servikal spondiloz, omurganızın boyunda bulunan kısmında (servikal omurga) yaşa bağlı değişiklikler nedeniyle oluşur. Bu değişiklikler fıtıklaşma, dejenerasyon ve osteoartrit gibi şeyleri içerebilir.

  Bazen bu değişiklikler omuriliğe baskı uygulayabilir ve bu da boyun ağrısının kötüleşmesine ve ayrıca kol ve bacaklarda karıncalanma veya uyuşma gibi semptomlara yol açabilir.

  Raynaud fenomeni

  Raynaud fenomeni, kollara ve bacaklara giden kan akışını etkiler.

  Bu bölgelerdeki kan damarları, soğuğa veya strese aşırı tepki vererek küçülür. Kan akışındaki bu azalma, parmaklarda ve ayak parmaklarında uyuşma veya karıncalanmaya neden olabilir.

  Alkole bağlı nöropati

  Uzun süreli alkol kötüye kullanımı, ellerde ve ayaklarda karıncalanmaya yol açabilen periferik nöropati gelişimine yol açabilir.

  Durum yavaş yavaş ilerler ve buna neden olan mekanizma bilinmemekle birlikte vitamin veya beslenme eksikliği rol oynayabilir.

  Nadir nedenler

  Vaskülit

  Vaskülit, kan damarları iltihaplandığında ortaya çıkar. Pek çok farklı vaskülit türü vardır ve genel olarak neye sebep olduğu tam olarak anlaşılamamıştır.

  İnflamasyon kan damarlarında değişikliklere yol açabileceğinden, etkilenen bölgeye kan akışı kısıtlanabilir. Bazı vaskülit türlerinde bu, karıncalanma, uyuşma ve güçsüzlük gibi sinir sorunlarına yol açabilir.

  Guillain-Barre sendromu

  Guillain-Barre sendromu, bağışıklık sisteminin sinir sisteminin bir kısmına saldırdığı nadir bir sinir sistemi bozukluğudur. Bu duruma tam olarak neyin sebep olduğu şu anda bilinmiyor.

  Guillain-Barre sendromu bazen bir hastalıktan sonra gelebilir. Ellerde ve ayaklarda açıklanamayan karıncalanma ve muhtemelen ağrı, sendromun ilk belirtilerinden biridir.

  Karıncalanma Hissinin Belirtileri Nelerdir?

  Durumun en yaygın belirti ve semptomları şöyledir:

  – Uyuşma

  – Halsizlik

  – Yanma hissi

  – Soğuk hissi

  – Sakarlık

  Ellerde ve ayaklarda karıncalanma hissi, vücut felci gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğinden çok uzun süre göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle doğal tedavilerle rahatlama sağlanmazsa, derhal doktora danışın.

  Ellerde ve Ayaklarda Oluşan Karıncalanmanın Tedavisi

  Ellerde ve ayaklarda karıncalanma tedavisi, duruma neyin sebep olduğuna göre belirlenecektir. 

  Bazı tedavi seçenekleri örnekleri şöyledir:

  – Mevcut bir ilacın dozunu ayarlamak veya mümkünse alternatif bir ilaca geçmek

  – Vitamin eksiklikleri için besin takviyesi

  – Diyabetin yönetilmesini sağlamak

  – Enfeksiyon, romatoid artrit veya lupus gibi altta yatan durumların tedavisi

  – Sinir sıkışmasını düzeltmek veya bir kisti çıkarmak için ameliyat

  – Karıncalanma ile oluşabilecek herhangi bir ağrıya yardımcı olmak için ağrı kesiciler

  – Sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak ve alkol tüketimini sınırlamak gibi yaşam tarzı değişiklikleri

  Ellerde ve Ayaklarda Karıncalanma için Bitkisel Tedaviler

  Uçucu Yağlar

  Not: Bu uçucu yağların çoğu anti-inflamatuar ve anti-analjezik özelliklere sahip olsa da, bazılarının parestezi tedavisinde etkinliğini belirleyen bilimsel kanıtlar yoktur.

  Selvi Yağı

  Selvi yağı iltihaplanmanın tedavisinde yardımcı olur. Bu yağ ile yapılan düzenli masaj, hasarlı sinirleri onarmaya yardımcı olur ve işlevlerini geri kazandırır.

  Malzemeler

  • 12 damla selvi yağı
  • 30 mL herhangi bir taşıyıcı yağ (hindistan cevizi veya zeytinyağı)

  Nasıl yapılır?

  – 30 mL herhangi bir taşıyıcı yağa 12 damla selvi yağı ekleyin.

  – Karışımı doğrudan etkilenen bölgelere uygulayın.

  – Birkaç dakika hafifçe masaj yapın ve bir gece bekletin.

  – Bunu günde bir kez yapın.

  Lavanta yağı

  Lavanta yağı, ellerin ve ayakların karıncalanması gibi nörolojik problemler için en iyi esansiyel yağlardan biridir. Sinir ağrısını hafifletebilen ve hasarlı sinirleri onarabilen güçlü anti-inflamatuar ve analjezik özelliklere sahiptir.

  Malzemeler

  • 12 damla lavanta yağı
  • 30 mL herhangi bir taşıyıcı yağ (hindistan cevizi veya zeytinyağı)

  Nasıl yapılır?

  – 30 ml herhangi bir taşıyıcı yağa 12 damla lavanta yağı ekleyin.

  – İyice karıştırın ve bu karışımla ellerinize ve ayaklarınıza masaj yapın.

  – Bir gecede bırakın.

  – Bunu günde bir kez yapın.

  Masaj

  Masaj terapisi vücuttaki sürekli karıncalanmayı azaltmak için mükemmel bir seçenektir. Sinirleri uyarır ve normal işlevlerini geri kazandırır. Masaj yapmak ayrıca kan dolaşımını iyileştirir ve sinir sağlığını korur.

  Elma Sirkesi

  Elma sirkesi, asetik asit içerir ve güçlü anti-inflamatuar özellikler gösterir. Bu nedenle sinirleri onarmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda enerji verecek ve iyileşmeyi hızlandırabilecek zengin bir besin kaynağıdır.

  Malzemeler

  • Bir yemek kaşığı elma sirkesi
  • Bir su bardağı ılık su
  • Bal

  Nasıl yapılır?

  – Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin.

  – İyice karıştırın ve karışıma biraz bal ekleyin.

  – Bunu günlük olarak için.

  – Bunu günde bir kez içebilirsiniz.

  Sıcak Kompres

  Sıcak kompres, etkilenen el ve bacaktaki kan dolaşımını arttırmanın harika bir yoludur. Dolaşım sinirlerin işleyişini geliştirir ve karıncalanma hissiyle mücadelede yardımcı olur.

  – Sıcak bir kompres alın ve etkilenen bölgenin üzerine yerleştirin.

  – 5-7 dakika bekletin.

  – Üç kez tekrarlayın.

  – Bunu günde iki ya da üç kez yapın. 

  Ginkgo Biloba Bitkisel Çay

  Ginkgo biloba, vücuttaki uyuşma ve karıncalanma hissini tedavi etmek için başka bir güçlü ilaçtır. Anti-inflamatuardır ve kan dolaşımını iyileştirdiği de bilinmektedir. Her iki özellik de hasarlı sinirlerin onarımında yardımcı olabilir.

  Malzemeler

  • Bir ya da iki çay kaşığı ginkgo biloba çayı
  • Bir su bardağı su
  • Bal

  Nasıl yapılır?

  – Bir bardak suya bir çay kaşığı ginkgo biloba çayı ekleyin.

  – Bir çaydanlıkta kaynatın.

  – Beş dakika kaynatın ve süzün.

  – Bal eklemeden önce çayın biraz soğumasını bekleyin.

  – Bu çayı günde iki ya da üç kez iç.

  doğal ağrı kesici yiyecekler

  Epsom Tuzu

  Epsom tuzu, vücuttaki iltihabı azalttığı bilinen magnezyum içerir. Ayrıca karıncalanma hissine neden olabilecek hasarlı ve iltihaplı sinirleri onarmaya yardımcı olur.

  Malzemeler

  • Bir su bardağı Epsom tuzu
  • Su

  Nasıl yapılır?

  – Su dolu bir küvete bir bardak Epsom tuzu ekleyin.

  – Banyoda yirmi ila otuz dakika kalın.

  – Bunu günde bir kez yapın. 

  Tarçın

  Tarçın, her ikisi de vücutta kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olan manganez ve potasyum gibi besinler içerir. Ayrıca anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikler, ellerde ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma ile mücadele için mükemmel bir çözümdür.

  Malzemeler

  • Bir çay kaşığı tarçın tozu
  • Bir su bardağı su

  Nasıl yapılır?

  – Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tarçın tozu ekleyin ve iyice karıştırın.

  – Karışımı hemen tüketin.

  – Bu karışımı günde 1-2 kez için. 

  Yoğurt

  Yoğurt, eller ve ayaklardaki karıncalanma hissini tedavi etmek için en kolay ve en iyi ilaçlardan biridir. Zengin bir besin kaynağıdır ve ayrıca manganez içerir. Bunlar vücuttaki kan dolaşımını artırmaya yardımcı olabilir, bu da sinirlerin kayıp işlevini geri kazanmaya yardımcı olur.

  Günlük olarak bir kase sade yoğurt tüketin.

  Eller ve Ayaklardaki Uyuşma ve Karıncalanma Nasıl Önlenir?

  – Tekrarlayan hareketlerden kaçının.

  – Bolca dinlenin.

  – Uzun bir süre oturuyorsanız kalkın ve her 30 ila 60 dakikada bir hareket edin.

  – Sinir sıkışmasını hafifletmek için geceleri bilek splintleri kullanın.

  – Durumunuzu kötüleştirebileceğinden kafein alımından kaçının.

  – Kan dolaşımını artırmak için germe, omuz rotasyonları, boyun yükselmeleri, kıvrımlar ve yüzme gibi egzersizler yapın.

  – Kan kaynağınızı düzeltmek ve karıncalanma hissini önlemek için boyun uzanmaları, çeneler, pelvik eğimler ve sırt uzanmaları gibi yoga pozları uygulayın.

  Uyuşukluğu ve Karıncalanma Hissini Azaltmak için Ne Yemeli?

  Vitamin eksikliği, vücutta hissedilen uyuşma ve karıncalanmanın birçok nedeninden biridir. Bu nedenle, vücudun düzgün çalışması için gerekli tüm besinler açısından zengin beslenmek önemlidir.

  Vücuttaki karıncalanma hissiyle savaşabilen yiyecekler şunlardır:

  Brokoli 

  Vücuttaki hormonları dengeleyen bitki besinleri içerir. Bu da vitaminlerin vücut tarafından emilimini arttırır.

  B vitamini yönünden zengin besinler

  Tam tahıllar, et, kümes hayvanları, balık, süt, yumurta, baklagiller ve fındık gibi

  Taze meyve ve sebzeler

  Ispanak, lahana, domates, soğan ve meyveler gibi antioksidan bakımından zengin taze meyve ve sebzeler.

  Protein

  Yoğurt, balık gibi yağsız protein, doku ve sinirlerin inşasında ve onarımında yardımcı olabilir.

  Sonuç olarak;

  Ellerde ve ayaklarda karıncalanmaya neden olabilecek çeşitli şeyler vardır. Bu şeyler diyabet, enfeksiyon veya sıkışmış bir siniri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

  Ellerde veya ayaklarda açıklanamayan karıncalanma yaşıyorsanız, mutlaka doktora görünmelisiniz. Durumunuza neyin sebep olabileceğinin erken teşhisi, hem semptomları gidermek, hem de ilave sinir hasarının oluşmasını önlemek için önemlidir.

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ