Elektrolit Dengesizlikleri Hakkında Her Şey | diyetz

  Elektrolit Dengesizlikleri Hakkında Her Şey

   

   

  Elektrolit dengesizlikleri nelerdir?

  Vücudunuzdaki elektrolit seviyeleri çok yüksek veya çok düşük olduğunda, elektrolit bozukluğu oluşur. Elektrolitler vücutta doğal olarak bulunan elementler ve bileşiklerdir. Önemli fizyolojik fonksiyonları kontrol ederler.

   

  Elektrolit örnekleri şunları içerir:

   

  • Kalsiyum
  • Klorid
  • Magnezyum
  • Fosfat
  • Potasyum
  • Sodyum

   

  Bu maddeler kanınızda, vücut sıvılarınızda ve idrarınızda bulunur. Ayrıca yiyecek, içecek ve takviyelerle de alınırlar.

   

  Vücudunuzun düzgün çalışması için elektrolitlerin dengede tutulması gerekir. Aksi halde hayati vücut sistemleri etkilenebilir. Ciddi elektrolit dengesizlikleri koma, nöbetler ve kardiyak arrest gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

   

   

   

  Elektrolit dengesizliklerinin belirtileri

   

  Elektrolit bozukluklarının hafif formları herhangi bir semptom göstermeyebilir. Bu tür bozukluklar, rutin bir kan testi sırasında keşfedilene kadar farkedilemez. Semptomlar genellikle belirli bir bozukluk daha şiddetli hale geldiğinde ortaya çıkar.

   

  Tüm elektrolit dengesizlikleri aynı semptomlara neden olmaz, ancak çoğu benzer semptomları paylaşır. Bir elektrolit bozukluğunun yaygın semptomları şunlardır:

   

  • Düzensiz kalp atışı
  • Hızlı kalp atışı
  • Yorgunluk
  • Letarji
  • Konvülsiyonlar veya nöbetler
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • İshal veya kabızlık
  • Karın krampı
  • Kas Güçsüzlüğü
  • Kas krampı
  • Sinirlilik
  • Karışıklık
  • Baş ağrısı
  • Uyuşma ve karıncalanma

   

  Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız ve elektrolit bozukluğunuz olabileceğinden şüpheleniyorsanız hemen doktora başvurun. Elektrolit bozuklukları, tedavi edilmediği takdirde yaşamı tehdit edebilir.

   

   

   

   

  Elektrolit bozukluklarının nedenleri

   

  Elektrolit bozuklukları, genellikle uzun süreli kusma, ishal veya terleme yoluyla vücut sıvılarının kaybından kaynaklanır.

   

  Yanıklara bağlı sıvı kaybı nedeniyle de gelişebilir. Bazı ilaçlar da elektrolit bozukluklarına neden olabilir. Bazı durumlarda, altta yatan hastalıklar sorumludur. Kesin neden, spesifik elektrolit bozukluğuna bağlı olarak değişebilir.

   

   

   

  Elektrolit bozukluklarının çeşitleri

   

  Bir elektrolitin yükselmiş seviyeleri “hiper” olarak belirtilir. Bir elektrolitin tükenmiş seviyeleri “hipo” ile gösterilir.

   

  Elektrolit seviyesi dengesizliklerinin neden olduğu koşullar şunlardır:

   

  Kalsiyum: hiperkalsemi ve hipokalsemi

   

  Klorür: hiperkloremi ve hipokloremi

   

  Magnezyum: hipermagnezemi ve hipomagnezemi

   

  Fosfat: hiperfosfatemi veya hipofosfatemi

   

  Potasyum: hiperkalemi ve hipokalemi

   

  Sodyum: hipernatremi ve hiponatremi

   

   

  Kalsiyum

   

  Kalsiyum vücudunuzun kan basıncını stabilize etmek ve iskelet kasının kontraksiyonunu kontrol etmek için kullandığından hayati bir mineraldir. Aynı zamanda güçlü kemikler ve dişler inşa etmek için kullanılır.

   

  Hiperkalsemi , kanda çok fazla kalsiyum olduğu zamandır. Bu genellikle şunlardan kaynaklanır:

   

  • Hiperparatiroidizm
  • Böbrek hastalığı
  • Tiroid bozuklukları
  • Tüberküloz veya sarkoidoz gibi akciğer hastalıkları
  • Akciğer ve meme kanserleri dahil olmak üzere belirli kanser türleri
  • Antasitler ve kalsiyum veya D vitamini takviyelerinin aşırı kullanımı
  • Lityum, teofilin gibi ilaçlar

   

  Hipokalsemi , kan dolaşımında yeterli kalsiyum olmamasıdır. Nedenleri şunlardır:

   

  • Böbrek yetmezliği
  • Hipoparatiroidizm
  • D vitamini eksikliği
  • Pankreatit
  • Prostat kanseri
  • Malabsorpsiyon
  • Heparin , osteoporoz ilacı ve antiepileptik ilaçlar dahil olmak üzere bazı ilaçlar

   

   

  Klorid

   

  Vücut sıvılarının uygun dengesini sağlamak için klorid gereklidir.

   

  Vücutta çok fazla klorid olduğunda hiperkloremi oluşur. Bunun sonucunda şunlar olabilir:

   

  • Şiddetli dehidrasyon
  • Böbrek yetmezliği
  • Diyaliz

   

  Hipokloremi, vücutta çok az klorid olduğunda gelişir. Bu genellikle, aşağıda belirtildiği gibi sodyum veya potasyum problemlerinden kaynaklanır. Diğer nedenler şunları içerebilir:

   

  • Kistik fibroz
  • Anoreksiya gibi yeme bozuklukları
  • Akrep sokmaları
  • Akut böbrek hasarı

   

   

  Magnezyum

   

  Magnezyum, aşağıdaki gibi birçok önemli işlevi düzenleyen kritik bir mineraldir:

   

  • Kas kasılması
  • Kalp ritmi
  • Sinir fonksiyonu

   

  Hipermagnezemi aşırı miktarda magnezyum demektir. Bu, öncelikle Addison hastalığı ve son evre böbrek hastalığı olan insanları etkileyen bir hastalıktır.

   

  Hipomagnezemi, vücutta çok az magnezyum bulunması anlamına gelir. Yaygın nedenler şunlardır:

   

  • Alkol kullanım bozukluğu
  • Yetersiz beslenme
  • Malabsorpsiyon
  • Kronik ishal
  • Aşırı terleme
  • Kalp yetmezliği
  • Bazı diüretikler ve antibiyotikler dahil olmak üzere bazı ilaçlar

   

   

  Potasyum

   

  Potasyum, kalp fonksiyonunun düzenlenmesi için özellikle önemlidir. Aynı zamanda sağlıklı sinir ve kasların korunmasına yardımcı olur.

   

  Yüksek seviyelerde potasyum nedeniyle hiperkalemi gelişebilir. Tanı konulmadığı ve tedavi edilmediği takdirde bu durum ölümcül olabilir. Genellikle şunlar tarafından tetiklenir:

   

  • Şiddetli dehidrasyon
  • Böbrek yetmezliği
  • Diyabetik ketoasidoz dahil olmak üzere ciddi asidoz
  • Bazı tansiyon ilaçları ve diüretikler dahil olmak üzere bazı ilaçlar
  • Adrenal yetmezlik, kortizol seviyen çok düşük olduğunda

   

  Potasyum seviyeleri çok düşük olduğunda hipokalemi oluşur. Bu genellikle şunların sonucu olur:

   

  • Yeme bozuklukları
  • Şiddetli kusma veya ishal
  • Dehidrasyon
  • Laksatifler, diüretikler ve kortikosteroidler dahil olmak üzere bazı ilaçlar

   

   

  Sodyum

   

  Vücutta sıvı dengesini korumak için sodyum gereklidir ve normal vücut fonksiyonu için kritiktir. Aynı zamanda sinir fonksiyonu ve kas kasılmasını düzenlemeye yardımcı olur.

   

  Hipernatremi, kanda çok fazla sodyum olduğunda olur. Anormal derecede yüksek sodyum seviyeleri nedeniyle oluşabilir:

   

  • Yetersiz su tüketimi
  • Şiddetli dehidrasyon
  • Uzamış kusma, ishal, terleme veya solunum yolu hastalığından kaynaklanan aşırı vücut sıvıları kaybı
  • Kortikosteroidler de dahil olmak üzere bazı ilaçlar

   

  Hiponatremi çok az sodyum olduğunda gelişir. Düşük sodyum seviyelerinin yaygın nedenleri arasında şunlar bulunur:

   

  • Terleme veya yanma sonucu ciltte aşırı sıvı kaybı
  • Kusma veya ishal
  • Zayıf beslenme
  • Alkol kullanım bozukluğu
  • Aşırı hidrasyon
  • Tiroid, hipotalamik veya adrenal bozukluklar
  • Karaciğer, kalp ya da böbrek yetmezliği
  • Diüretikler ve nöbet ilaçları dahil olmak üzere bazı ilaçlar
  • Antidiüretik hormonun uygunsuz sekresyon sendromu (SIADH)

   

   

  Fosfat

   

  Böbrekler, kemikler ve bağırsaklar vücuttaki fosfat seviyelerini dengelemek için çalışırlar. Fosfat, çok çeşitli işlevler için gereklidir ve kalsiyum ile yakından etkileşir.

   

  Hiperfosfatemi şunlar nedeniyle oluşabilir:

   

  • Düşük kalsiyum seviyeleri
  • Kronik böbrek hastalığı
  • Şiddetli solunum güçlüğü
  • Az paratiroid bezleri
  • Şiddetli kas hasarı
  • Tümör lizis sendromu, kanser tedavisi sonucu
  • Fosfat içeren laksatiflerin aşırı kullanımı

   

  Düşük seviyelerde fosfat veya hipofosfatemi aşağıdaki gibi görülebilir:

   

  • akut alkol kullanımı
  • Ciddi yanıklar
  • Açlık
  • D vitamini eksikliği
  • Aşırı aktif paratiroid bezleri
  • intravenöz (IV) demir tedavisi , niasin ve bazı antasitler gibi bazı ilaç kullanımı

   

   

   

  Elektrolit bozukluklarının teşhis edilmesi

   

  Basit bir kan testi vücudunuzdaki elektrolit seviyelerini ölçebilir. Böbrek fonksiyonuna bakan bir kan testi de önemlidir.

   

  Doktorunuz fiziksel bir muayene yapmak isteyebilir veya şüpheli bir elektrolit bozukluğunu doğrulamak için ekstra testler isteyebilir. Bu ek testler söz konusu duruma bağlı olarak değişecektir.

   

  Örneğin, hipernatremi ciddi dehidratasyon nedeniyle ciltte elastikiyet kaybına neden olabilir. Doktorunuz, dehidrasyonun sizi etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir dokunma testi yapabilir. Reflekslerinizi de test edebilir çünkü hem elektrolitlerin artan hem de tükenmiş seviyeleri refleksleri etkileyebilir.

   

  Kalbinizin elektriksel olarak izlenmesi olan bir elektrokardiyogram (EKG) , elektrolit problemleri ile ortaya çıkan düzensiz kalp atışlarını, ritimleri veya EKG değişikliklerini kontrol etmek için de yararlı olabilir.

   

   

   

  Elektrolit bozuklukları için risk faktörleri

   

  Herkes elektrolit bozukluğu geliştirebilir. Bazı insanlar tıbbi geçmişi nedeniyle daha fazla risk altındadır. Bir elektrolit bozukluğu riskini artıran koşullar şunlardır:

   

  • Alkol kullanım bozukluğu
  • Siroz
  • Konjestif kalp yetmezliği
  • Böbrek hastalığı
  • Anoreksiya ve bulimia gibi yeme bozuklukları
  • Şiddetli yanıklar veya kırık kemikler gibi travma
  • Tiroid ve paratiroid bozuklukları
  • Böbreküstü bezi bozuklukları

   

   

   

  Elektrolit bozukluklarının önlenmesi

   

  • Bir elektrolit bozukluğunun yaygın semptomlarını yaşıyorsanız bir doktora gidin.

   

  • Elektrolit bozukluğunun ilaç veya altta yatan nedenlerden kaynaklanması halinde, doktorunuz ilacınızı ayarlayacak ve nedeni tedavi edecektir. Bu, gelecekteki elektrolit dengesizliklerinin önlenmesine yardımcı olacaktır.

   

  • Uzun süreli kusma, ishal ya da terleme yaşıyorsanız, su içmeye özen gösterin.

   

   

   

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ