Dede Sakalı Mantarı Nedir? Faydaları ve Zararları

  Dede Sakalı Mantarı Nedir? Faydaları ve Zararları

  “Hou tou gu” veya “yamabushitake” olarak da bilinen dede sakalı mantarı, büyürken bir aslanın yelesine benzeyen büyük, beyaz, tüylü mantarlardır, bu yüzden bazen “aslan yelesi mantarı” olarak da adlandırılırlar.

  Çin, Hindistan, Japonya ve Kore gibi Asya ülkelerinde hem mutfak hem de tıbbi kullanımları vardır.

  Dede sakalı mantarı çiğ, pişmiş, kuru olarak tüketilebilir. Ekstraktları genellikle reçetesiz satılan besin takviyeleri olarak kullanılır.

  Birçok kişi lezzetini “deniz mahsulü benzeri” olarak tanımlar, genellikle yengeç veya ıstakoza benzetir.

  Dede sakalı mantarı vücut üzerinde, özellikle de beyin, kalp ve bağırsak üzerinde yararlı etkileri olan biyoaktif maddeler içerir. İşte dede sakalı mantarının ve ekstraktının sağlığa yararları…

  Dede Sakalı Mantarının Yararları Nelerdir?

  Demansa karşı korur

  Beynin işlevi ve yeni bağlantılar kurma yeteneği tipik olarak yaşla birlikte azalır, bu da zihinsel işlevin birçok yaşlı erişkinde neden kötüleştiğini açıklamakyadır.

  Çalışmalar, dede sakalı mantarının beyin hücrelerinin büyümesini uyarabilen iki özel bileşik içerdiğini bulmuştur; bu bileşikler, “hericenones ve erinacines”.

  Ek olarak, hayvan çalışmaları, bu mantar türünün, ilerleyici hafıza kaybına neden olan dejeneratif bir beyin hastalığı olan Alzheimer hastalığına karşı korumaya yardımcı olabileceğini bulmuştur. 

  Dede sakalı mantarı ve ekstrelerinin, farelerde hafıza kaybı semptomlarını azalttığı ve Alzheimer hastalığı sırasında beyinde biriken amiloid-beta plakların neden olduğu nöronal hasarını önlediği belirtilmiştir.

  Hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlı erişkinlerde yapılan bir çalışmada, dört ay boyunca günde 3 gram toz dede sakalı mantarının tüketilmesinin, zihinsel işleyişi önemli ölçüde iyileştirdiği ancak desteklemenin durması halinde bu yararların ortadan kalktığı bulunmuştur.

  Dede sakalı mantarının sinir büyümesini destekleme ve beyni Alzheimer ile ilişkili hasardan koruma yeteneği, beyin sağlığına yararlı etkilerinin bazılarını açıklayabilir.

  Ancak, araştırmanın çoğunun hayvanlarda veya test tüplerinde yapıldığı unutulmamalıdır. Bu nedenle, daha fazla insan çalışması gereklidir.

  Depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletir

  Anksiyete ve depresyon modern zaman hastalıklarından ve gittikçe görülme sıklığı artıyor. 

  Yeni hayvan araştırmaları, dede sakalı mantarı ekstresinin farelerde anksiyete ve depresyon semptomlarını azaltabilecek anti-inflamatuar etkileri olduğunu bulmuştur.

  Diğer hayvan çalışmaları, dede sakalı özütünün, beyin hücrelerini iyileştirmeye, anıların ve duygusal tepkilerin işlenmesinden sorumlu olan beynin bir bölgesi olan hipokampusun işleyişini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur.

  Araştırmacılar, hipokampusun daha iyi işleyişinin, bu ekstre verilen farelerde endişeli ve depresif davranışlarda azalmayı açıklayabileceğini belirtmektedir.

  Bu hayvan çalışmaları umut verici olsa da, insanlarda çok az araştırma var. Menopozal kadınlarda yapılan küçük bir çalışma, bir ay boyunca her gün dede sakalı içeren kurabiyeleri yiyenlerin, anksiyete duygularının azaldığını bulmuştur.

  Sinir sistemi hasarını onarır

  Sinir sistemi, vücutta dolaşan beyin, omurilik ve diğer sinirlerden oluşur. Bu bileşenler, neredeyse her bedensel işlevi kontrol eden sinyalleri göndermek ve iletmek için birlikte uyum içinde çalışır.

  Beyin veya omurilikte yaralanmalar yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Genellikle felç veya zihinsel işlevlerin kaybına neden olurlar ve iyileşmesi uzun zaman alır.

  Araştırmalar, dede sakalı mantarı ekstresinin, sinir hücrelerinin büyümesini ve onarımını uyararak bu tür yaralanmalardan kurtulmayı hızlandırmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur.

  Dede sakalı mantarı ekstresinin, sinir sistemi yaralanmaları olan sıçanlara verildiğinde iyileşme süresini % 23-41 oranında azalttığı gösterilmiştir.

  Dede sakalı özütü ayrıca bir inmeden sonra beyin hasarının şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. 

  Bir çalışmada, inmeden hemen sonra sıçanlara verilen yüksek dozda dede sakalı mantarı ekstresi inflamasyonu azaltmakta ve inme ile ilişkili beyin hasarının boyutunu % 44 oranında azaltmaktadır.

  Sindirim kanalını ülsere karşı korur

  Ülser, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak dahil olmak üzere sindirim sistemi boyunca herhangi bir yerde oluşabilir. 

  Mide ülserine genellikle iki ana faktör neden olur: H. pylori adı verilen bir bakterinin aşırı büyümesi ve çoğu zaman non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların (NSAID) uzun süreli kullanımına bağlı olarak mide mukoza tabakasına zarar verir.

  Dede sakalı özütü, H. pylori’nin büyümesini engelleyerek ve mide astarını hasardan koruyarak mide ülserlerinin gelişmesine karşı koruyabilir. 

  Birkaç çalışma, dede sakalı özütünün bir test tüpünde H. pylori’nin büyümesini önleyebildiğini ancak çalışmaların mide içinde aynı etkilere sahip olup olmadığını test etmediğini bulmuştur.

  Ek olarak, bir hayvan çalışmasında, dede sakalı ekstraktının, alkole bağlı mide ülserini geleneksel asit düşürücü ilaçlara göre daha olumlu etkilediği ve herhangi bir olumsuz yan etkisi olmadığı bulunmuştur.

  Dede sakalı özütü aynı zamanda iltihabı da azaltabilir ve bağırsakların diğer bölgelerinde doku hasarını önleyebilir. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarının tedavisine de yardımcı olabilir.

  Ülseratif kolitli kişilerde yapılan bir çalışmada, % 14’lük dede sakalı mantarı içeren bir mantar ilavesinin alınmasının semptomları önemli ölçüde azalttığı ve üç hafta sonra yaşam kalitesini iyileştirdiği bulunmuştur. 

  Ancak aynı çalışma Crohn hastalığı olan hastalarda tekrarlandığında, faydalar plasebodan daha iyi değildi.

  Bu çalışmalarda kullanılan bitkisel takviyenin birkaç çeşit mantar içerdiğine dikkat etmek gerekir bu nedenle dede sakalı mantarının etkileri hakkında herhangi bir sonuç çıkarmak zordur.

  Genel olarak, araştırmalar, dede sakalı ekstresinin ülser gelişimini engellemeye yardımcı olabileceğini, ancak daha fazla insan araştırmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

  Kalp hastalığı riskini azaltır

  Kalp hastalığı için majör risk faktörleri arasında obezite, yüksek trigliserit, yüksek miktarda okside kolesterol ve kan pıhtılarının artması bulunmaktadır.

  Araştırmalar, dede sakalı mantarının bu faktörlerin bazılarını etkileyebileceğini ve kalp hastalığı riskini azaltabildiğini göstermektedir.

  Sıçanlarda ve farelerde yapılan çalışmalar, dede sakalı mantarı ekstresinin yağ metabolizmasını geliştirdiğini ve trigliserit düzeylerini düşürdüğünü bulmuştur.

  Sıçanlarda yapılan bir çalışmada, yüksek yağlı bir diyetle beslenen ve günlük dede sakalı mantarı verilenlerde, 28 gün sonra % 27 daha düşük trigliserit düzeyleri ve % 42 daha az kilo alımı gözlenmiştir.

  Obezite ve yüksek trigliseritlerin kalp hastalıkları için risk faktörleri olduğu düşünülürse, bu, dede sakalı mantarının kalp sağlığına katkıda bulunmasının bir yoludur.

  Test tüpü çalışmaları ayrıca, özütün kan dolaşımındaki kolesterolün oksidasyonunu önlemeye yardımcı olabileceğini de göstermiştir.

  Oksitlenmiş kolesterol molekülleri, arterlerin duvarlarına tutunma eğilimi gösterir, bu da onların kalp krizi ve felç riskini artırmasına neden olur. Bu nedenle, oksidasyonun azaltılması kalp sağlığı için faydalıdır.

  Dede sakalı mantarı, pıhtılaşma oranını ve kalp krizi veya felç riskini azaltabilen hericenon B adı verilen bir bileşik içerir.

  Diyabet belirtilerini yönetmeye yardımcı olur

  Diyabet, vücut kan şekeri seviyesini kontrol etme yeteneğini kaybettiğinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Sonuç olarak, seviyeler sürekli olarak yükselir.

  Kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleri sonunda böbrek hastalığı, el ve ayaklarda sinir hasarı ve görme kaybı gibi komplikasyonlara neden olur.

  Dede sakalı mantarı, kan şekeri kontrolünü iyileştirerek ve bu yan etkilerin bazılarını azaltarak diyabet yönetimi için yararlı olabilir.

  Birkaç hayvan çalışması, dede sakalı mantarının, hem normal hem de diyabetik farelerde önemli ölçüde daha düşük kan şekeri seviyelerine yol açabileceğini göstermiştir.

  Dede sakalı mantarının kan şekerini düşürmesinin bir yolu, ince bağırsakta karbonhidratı parçalayan alfa-glukosidaz enziminin aktivitesini bloke etmektir. 

  Bu enzim bloke edildiğinde, vücut karbonhidratı sindiremez ve etkili bir şekilde ememez; bu da daha düşük kan şekeri seviyelerine neden olur.

  Kan şekerini düşürmenin yanı sıra, dede sakalı mantarı, el ve ayaklardaki diyabetik sinir ağrısını azaltabilir. 

  Diyabetik sinir hasarı olan farelerde, altı haftalık günlük dede sakalı özü, ağrıyı önemli ölçüde azalttı, kan şekeri düzeylerini düşürdü ve hatta antioksidan düzeylerini artırdı.

  Kanserle savaşmaya yardımcı olabilir

  Kanser, DNA hasar gördüğünde ve hücrelerin bölünmesini ve kontrol dışı kalmasını sağladığında oluşur. 

  Bazı araştırmalar, dede sakalı mantarının, kendine özgü birçok bileşiği sayesinde kanserle mücadele yeteneğine sahip olduğunu düşündürmektedir.

  Dede sakalı özü, bir test tüpünde insan kanser hücreleri ile karıştırıldığında, kanser hücrelerinin daha hızlı bir şekilde ölmesine neden oldu. Bu, karaciğer, kolon, mide ve kan kanseri hücreleri de dahil olmak üzere çeşitli kanser hücrelerinde gözlemlenmiştir.

  Kanser hücrelerini öldürmenin yanı sıra, dede sakalının kanserin yayılmasını yavaşlattığı gösterilmiştir. 

  Kolon kanseri olan farelerde yapılan bir çalışmada, dede sakalı ekstraktının kanserin akciğerlere yayılmasını % 69 oranında azalttığı bulunmuştur.

  Ancak dede sakalı mantarının anti-kanser etkileri hiçbir zaman insanlar üzerinde test edilmemiştir, bu yüzden daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

  İnflamasyon ve oksidatif stresi azaltır

  Kronik inflamasyon ve oksidatif stresin, kalp hastalığı, kanser ve otoimmün bozukluklar dahil olmak üzere birçok modern hastalığın kökünde olduğuna inanılmaktadır.

  Araştırmalar, dede sakalı mantarının, bu hastalıkların etkisini azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü bir anti-inflamatuar ve antioksidan bileşikler içerdiğini göstermektedir.

  14 farklı mantar türünün antioksidan yeteneklerini inceleyen bir çalışmada, dede sakalı mantarının dördüncü en yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğunu bulmuştur.

  Birkaç hayvan çalışması, dede sakalı mantarının, kemirgenlerde inflamasyon ve oksidatif stresi azalttığını ve özellikle inflamatuar bağırsak hastalığı, karaciğer hasarı ve inme tedavisinde yararlı olabileceğini bulmuştur.

  Dede sakalı mantarı, şişman doku tarafından salınan iltihap miktarını azalttığı için obezite ile ilişkili bazı sağlık risklerinin azaltılmasına da yardımcı olabilir.

  Bağışıklık sistemini güçlendirir

  Güçlü bir bağışıklık sistemi, vücudu bakteri, virüs ve diğer hastalığa neden olan patojenlerden korur. Öte yandan, zayıf bir bağışıklık sistemi vücudun, bulaşıcı hastalıklar geliştirme riskini artırır.

  Hayvan araştırmaları, dede sakalı mantarının bağırsak bağışıklık sisteminin aktivitesini artırarak bağışıklığı güçlendirdiğini gösteriyor, bu da vücudu ağız veya burun boyunca bağırsaklara giren patojenlerden korur.

  Bu etkiler kısmen bağışıklık sistemini uyaran bağırsak bakterilerindeki faydalı değişikliklerden kaynaklanabilir. 

  Bir araştırmada, günlük dede sakalı mantarı takviyesi alınmasının, ölümcül dozda salmonella bakterisi enjekte edilen farelerin ömrünü neredeyse dört katına çıkardığı bulunmuştur.

  Dede Sakalı Mantarının Yan Etkileri

  Hiçbir insan çalışması dede sakalı mantarının veya ekstraktının yan etkilerini incelememiştir ancak güvenli görünmektedir.

  Sıçanlarda, bir ay boyunca vücut ağırlığının kilogramı başına 5 gram veya üç ay için daha düşük dozlarda bile herhangi bir yan etki görülmemiştir.

  Ancak, mantarlara karşı alerjisi olan veya duyarlı olan herkes, bir mantar türü olduğu için dede sakalı mantarından uzak durmalıdır.

  Bu mantar türüne maruz kaldıktan sonra, alerjiyle ilişkili olabilecek, solunum güçlüğü çeken veya deride kızarıklık görülen vakalar belgelenmiştir.

  Sonuç olarak;

  Dede sakalı mantarı ve özünün çeşitli sağlık yararları olduğu belirtilmektedir.

  Araştırmalar, dede sakalı mantarının bunamaya karşı koruyabildiğini, hafif anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltabildiğini ve sinir hasarını onarmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur.

  Ayrıca güçlü anti-inflamatuar, antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklere sahiptir ve hayvanlarda kalp hastalığı, kanser, ülser ve diyabet riskini azalttığı gösterilmiştir.

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ