CBD Yağı ve Potansiyel Etkileri | diyetz

CBD Yağı ve Potansiyel Etkileri

 

Kanabinol, birçok yaygın rahatsızlık için kullanılan popüler bir doğal ilaçtır. CBD olarak da bilinir, esrar veya esrar bitkisinde “Esrar sativa” olarak bilinen kanabinoid 104 kimyasal bileşikten biridir.

 

Tetrahidrokanabinol (THC) esrarda bulunan ana psikoaktif kanabinol olup, esrar ile sıklıkla ilişkili hissi yaratır. Ancak THC’nin aksine, CBD psikoaktif değildir.

 

Bu kalite, CBD’yi, esrar maddesinin ya da belli farmasötik ilaçların zihin de değişen etkileri olmaksızın ağrıdan ve diğer semptomlardan kurtulmak isteyenler için çekici bir seçenek haline getirir.

 

CBD yağı esrar bitkisinden CBD çıkarılarak, daha sonra hindistan cevizi ya da kenevir tohumu yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile seyreltilerek hazırlanır.

 

Sağlık dünyasında son zamanlarda ivme kazanıyor; bazı bilimsel araştırmalar, kronik ağrı ve kaygı gibi çeşitli rahatsızlıklara yardımcı olabileceği belirtiliyor.

 

Bu yazı, CBD yağının sağlığa ilişkin faydalarını anlatmakta ayrıca onu kullanma ile ilgili potansiyel riskleri açıklamaktadır.

 

 

Ağrıyı Giderebilir

Esrar, ağrıyı MÖ 2900 yılına kadar tedavi etmek için kullanılmıştır. Daha yakın bir tarihte bilim insanları, esrar maddesinin CBD de dahil bazı bileşenlerinin ağrıdan kurtulma etkilerinden sorumlu olduğunu keşfettiler.

 

İnsan vücudu, uyku, iştah, ağrı ve bağışıklık sistemi yanıtı gibi çeşitli fonksiyonların düzenlenmesinde yer alan endokannabinoid sistem (ECS) olarak adlandırılan özel bir sistemi içerir.

 

Vücut, sinir sisteminizdeki kanopi reseptörlerine bağlanan nörotransmitter olan endokannabinoidleri üretir. Çalışmalar, CBD’nin endokannabinoid reseptör aktivitesini etkileyerek, iltihaplanmayı azaltarak ve nörotransmitterlerle etkileşerek kronik ağrının azalmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir.

 

Örneğin, sıçanlarda yapılan bir çalışmada CBD enjeksiyonlarının cerrahi insizyona verilen ağrı yanıtını azalttığı ve başka bir sıçan araştırmasında oral CBD tedavisinin siyatik sinir ağrısı ve inflamasyonunda belirgin azalma olduğu bulundu.

 

 

 

 

Birçok insan çalışması, CBD ve THC’nin bir kombinasyonunun multipl skleroz ve artrite bağlı ağrının tedavisinde etkili olduğunu bulmuştur.

 

THC ve CBD’nin kombinasyonu olan Sativex adı verilen oral sprey, birçok ülkede multipl skleroz ile ilgili ağrı tedavisinde onaylanmıştır.

 

Multiple sklerozlu 47 kişide yapılan bir çalışmada, bir ay boyunca Sativex ile tedavi edilenler, plasebo grubuna kıyasla ağrı, yürüyüş ve kas spazmlarında belirgin bir düzelme yaşadı.

 

Bir başka çalışmada, romatoid artritli 58 hastada Sativex’in hareket sırasında ağrı, dinlenme ağrısı ve uyku kalitesini önemli ölçüde artırdığı bulundu.

 

 

Anksiyete ve Depresyonu Azaltabilir

Kaygı ve depresyon, sağlık ve refah üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilen yaygın zihinsel sağlık bozukluklarıdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre depresyon, tüm dünyada engelliliğe en çok katkıda bulunan faktördür; anksiyete bozuklukları ise altıncı sırada yer almaktadır.

 

Anksiyete ve depresyon genellikle uyku hali, ajitasyon, uykusuzluk, cinsel işlev bozukluğu ve baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabilecek ilaçlarla tedavi edilir.

 

Dahası, benzodiazepinler gibi ilaçlar bağımlılık yapabilir ve madde bağımlılığına neden olabilir. CBD yağı, doğal yollarla bu bozukluklarla yaşayan birçok kişiyi depresyon ve kaygıya yönelik bir tedavi olarak umut vaat etmektedir.

 

Bir çalışmada, sosyal bunaltı bozukluğu olan 24 kişi, halka açık konuşma testinden önce 600 mg CBD veya bir plasebo aldı.

 

CBD’yi alan grup, konuşma performanslarında plasebo grubuna göre kaygı, bilişsel bozukluk ve rahatsızlık hissetme oranını anlamlı düzeyde azalttı.

 

CBD yağı travma sonrası stres bozukluğu olan çocuklarda uykusuzluğa ve endişeye karşı kullanılabilir. CBD, bazı hayvan çalışmalarında antidepresan benzeri etkiler de göstermiştir.

 

Bu nitelikler, CBD’nin beynin serotonin reseptörlerine tepki verme yeteneğiyle bağlantılıdır; duygu ve sosyal davranışları düzenleyen bir nörotransmitterdir.

 

 

Kansere İlişkin Belirtileri Azaltabilir

CBD, bulantı, kusma ve ağrı gibi kanserle ilgili semptomları azaltmaya ve kanser tedavisine ilişkin yan etkilere yardımcı olabilir.

 

Bir çalışma, ağrı tedavisinden rahatlamamış kansere bağlı ağrıları olan 177 kişide CBD ve THC’nin etkilerine baktı. Her iki bileşiği de içeren bir ekstre ile tedavi edilenler, sadece THC ekstraktını alanlara kıyasla ağrıda önemli bir düşüş yaşadılar.

 

CBD, kanserli kişilerde en sık görülen kemoterapi ile ilgili yan etkiler arasında yer alan kemoterapi kaynaklı mide bulantısı ve kusmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

 

Bu rahatsız edici semptomlara yardımcı olan ilaçlar olmasına rağmen, bazen etkisizdir, bazıları alternatif aramaya yöneltir.

 

Kemoterapi alan 16 kişinin katıldığı bir araştırma, ağız yoluyla püskürtülen CBD ve THC’nin bire bir kombinasyonunun, kemoterapiyle ilgili bulantı ve kusmayı, standart tedaviden daha iyi bir şekilde düşürdüğünü buldu.

 

Bazı test tüpleri ve hayvan çalışmaları CBD’nin anti-kanser özelliklere sahip olabileceğini bile göstermiştir.Örneğin, bir test tüpü çalışması, konsantre CBD’nin insan meme kanseri hücrelerinde hücre ölümünü tetiklediğini bulmuştur.

 

Bir başka çalışma, CBD’nin agresif meme kanseri hücrelerinin farelerde yayılmasını engellediğini gösterdi. Bununla birlikte, bunlar test tüpü ve hayvan çalışmalarıdır, bu nedenle insanlarda neyin çalışabileceğini önerebilirler. Sonuçlara varılmadan önce insanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

 

 

Sivilceyi Azaltabilir

Akne, nüfusun % 9’undan fazlasını etkileyen yaygın bir deri koşuludur. Bunun, genetik, bakteriler, altta yatan iltihaplanma ve sebum aşırı üretimi de dahil olmak üzere, sebase bezlerin cildin yağlı bir salgısı gibi bir dizi faktörden kaynaklandığı düşünülmektedir.

 

Son bilimsel çalışmalara dayanarak, CBD yağı, anti-inflamatuar özellikleri ve sebum üretimini azaltma özelliği nedeniyle akne tedavisine yardımcı olabilir.

 

Bir test tüpü çalışması, CBD yağının sebase bez hücrelerinin aşırı sebumu salgılamasını önlediğini, anti-inflamatuar etkilere neden olduğunu ve inflamatuar sitokinler gibi “pro-akne” ajanların aktivasyonunu önlediğini ortaya koydu.

 

Başka bir çalışmada da, benzer şekilde, CBD’nin akne tedavisi için etkili ve güvenli bir yol olabileceği sonucuna varılmıştır; kısmen de dikkate değer bir anti-inflamatuar nitelikleri vardır.

 

Bu sonuçlar ümit verici olmasına rağmen, akne üzerinde CBD’nin etkilerini araştıran insan çalışmaları gerekmektedir.

 

 

Nöroprotektif özelliklere sahip olabilir

Araştırmacılar, CBD’nin endokannabinoid sistem ve diğer beyin sinyal sistemleri üzerinde hareket edebilme yeteneğinin nörolojik rahatsızlıkları olanlara fayda sağlayabileceğine inanıyorlar.

 

Aslında, CBD için en çok çalışılan kullanımlardan biri, epilepsi ve multipl skleroz gibi nörolojik bozuklukların tedavisindir. Bu alandaki araştırmalar hala nispeten yeni olmasına rağmen, bazı çalışmalar umut verici sonuçlar ortaya koymuştur.

 

CBD ve THC’den oluşan oral bir sprey olan Sativex’in, multipl sklerozlu kişilerde kas spazmını azaltmanın güvenli ve etkin bir yolu olduğu kanıtlanmıştır.

 

Bir çalışma, Sativex’in, ilaçlara dirençli olan kas spazmı yaşayan 276 kişide multipl skleroz bulunan spazmları % 75 oranında azalttığını tespit etmiştir.

 

Bir başka çalışmada, şiddetli epilepsi olan 214 kişiye belirli oranda CBD yağı verildi. Nöbetlerin oranı % 36.5 azaldı. Bir diğer araştırma, CBD yağının kompleks bir çocukluk dönemi epilepsi bozukluğu olan Dravet sendromlu çocuklarda nöbet aktivitesini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

 

Ancak, her iki çalışmada da bazı kişilerin konvülsiyon, ateş ve ishal gibi CBD tedavisiyle ilgili yan etkiler  yaşadıklarını belirtmek önemlidir.

 

CBD, diğer bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde potansiyel etkililiği nedeniyle araştırılmıştır. Örneğin, birkaç çalışma, Parkinson hastalığı olan insanlar için CBD ile yapılan tedavinin yaşam kalitesini ve uyku kalitesini artırdığını göstermiştir.

 

Ek olarak, hayvan ve test tüpü çalışmaları, CBD’nin iltihabı azaltabileceğini ve Alzheimer hastalığına bağlı nörodejenerasyonun önlenmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

 

Bir uzun süreli araştırmada, araştırmacılar CBD’yi, genetik olarak Alzheimer hastalığına yatkın farelere vererek bilişsel düşüşü önledi.

 

 

Kalp Sağlığına Yararlıdır

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, yüksek kan basıncını düşürme kabiliyeti de dahil olmak üzere, kalp ve dolaşım sistemi için CBD’yi çeşitli faydalarla ilişkilendirmiştir.

 

Yüksek tansiyon, inme, kalp krizi ve metabolik sendrom gibi bir dizi sağlık durumunun yüksek riskleriyle bağlantılıdır. Çalışmalar, CBD’nin yüksek tansiyon için doğal ve etkili bir tedavi olabileceğini gösteriyor.

 

Yakın tarihli bir çalışmada, bir doz 600 mg CBD yağı ile 10 sağlıklı erkek tedavi edildi ve plaseboya kıyasla istirahat sonrası kan basıncında azalma olduğunu buldu.

 

Aynı çalışma, erkeklere normalde kan basıncını artıran stres testleri verdi. İlginçtir, tek doz CBD, bu testlere yanıt olarak erkeklerin normalden daha küçük bir tansiyon artışı yaşamasına yol açtı.

 

Araştırmacılar, CBD’nin stres ve kaygı azaltıcı özelliklerinin, kan basıncını düşürme yeteneğinden sorumlu olduğunu ileri sürmüşlerdir.

 

Buna ek olarak, birkaç hayvan çalışması, CBD’nin güçlü antioksidan ve stres azaltıcı özellikleri nedeniyle kalp hastalığına bağlı iltihaplanmayı ve hücre ölümünü azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

 

Örneğin, bir çalışma CBD ile tedavinin oksidatif stresi azalttığını ve kalp rahatsızlığı bulunan diyabetik farelerde kalp hasarını önlediğini bulmuştur.

 

 

Diğer Potansiyel Faydalar

CBD yukarıda özetlenenlerden farklı sağlık sorunlarının tedavisinde rolü nedeniyle incelenmiştir.

 

Daha fazla çalışma gerekmekle birlikte, CBD’nin aşağıdaki sağlık yararlarını sağladığı düşünülmektedir:

 

Antipsikotik etkiler: Çalışmalar CBD’nin psikotik belirtileri azaltarak şizofreni hastalarına ve diğer zihinsel bozukluklara yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

 

Madde bağımlılığı tedavisi: CBD’nin uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili beyindeki devreleri değiştirdiği gösterilmiştir. Sıçanlarda CBD’nin morfin bağımlılığını ve eroin arama davranışını azalttığı gösterilmiştir.

 

Anti-tümör etkileri: Test tüpü ve hayvan çalışmalarında, CBD anti-tümör etkileri sergilemiştir. Hayvanlarda, göğüs, prostat, beyin, kolon ve akciğer kanserinin yayılımını önlediği gösterilmiştir.

 

Diyabetin önlenmesi: Diyabetik farelerde CBD ile tedavi diyabet insidansını % 56 azalttı ve inflamasyonu belirgin olarak azalttı.

 

 

Herhangi Yan Etkisi Var mı?

CBD genellikle iyi tolere edilir ve güvenli olduğu düşünülse de, bazı insanlarda istenmeyen reaksiyonlara neden olabilir.

 

Çalışmalarda dikkat edilen yan etkiler şunlardır:

 

  • Kaygı ve depresyon
  • Psikoz
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Uyuşukluk
  • Kuru ağız
  • Baş dönmesi
  • İshal
  • İştah değişikliği

 

CBD’nin çeşitli ilaçlarla etkileşime girdiği de biliniyor. CBD yağı kullanmaya başlamadan önce, güvenliğinizi sağlamak ve potansiyel olarak zararlı etkileşimlerden kaçınmak için doktorunuzla görüşün.

 

Sonuç olarak;

CBD yağı, anksiyete, depresyon, akne ve kalp rahatsızlığı gibi birçok yaygın sağlık sorunlarının tedavisinde potansiyel rolü nedeniyle incelendi.

 

Kanser hastaları için ağrı ve belirtilerin hafifletilmesi için doğal bir alternatif oluşturabilir.

 

CBD yağının potansiyel sağlık yararları üzerine araştırma devam etmekte olup, bu doğal çare için yeni terapötik kullanımların keşfedileceği bekleniyor.

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ