B6 Vitamini Ne İşe Yarar, Nelerde Var? Faydaları ve Eksikliği

B6 vitamini, piridoksin olarak da bilinir, vücudumuzun çeşitli işlevler için ihtiyaç duyduğu suda çözünen bir vitamindir.

Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizması ve kırmızı kan hücrelerinin ve nörotransmitterlerin oluşturulması için önemlidir.

Vücudumuz B6 vitaminini üretemez, bu yüzden onu besinlerden veya takviyelerden almak gerekir. 

Çoğu insan besinlerden yeterli miktarda alır ancak bazı popülasyonlar eksiklik riski altında olabilir. 

Yeterli miktarda B6 vitamini almak, genel sağlık için önemlidir ve hatta kronik hastalıkları önleyebilir ve tedavi edebilir.

B6 Vitamini Yararları Nelerdir?

Ruh halini iyileştirir ve depresyon belirtilerini azaltır

B6 vitamini ruh hali üzerinde önemli bir rol oynar. Bu, vitaminin, serotonin, dopamin ve gama-aminobütirik asit (GABA) dahil olmak üzere duyguları düzenleyen nörotransmitterlerin yaratılması için gerekli olmasından kaynaklanmaktadır.

B6 vitamini, depresyon ve diğer psikiyatrik sorunlara bağlı olan amino asit homosisteinin yüksek kan seviyelerini azaltmada rol oynar.

Birçok çalışma, özellikle B vitamini eksikliği için yüksek risk altında olan yaşlı erişkinlerde depresif belirtilerin düşük kan düzeyleri ve B6 vitamini alımları ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

250 yaşlı erişkinde yapılan bir çalışmada, yetersiz B6 vitamini düzeylerinin depresyon olasılığını ikiye katladığı bulunmuştur.

Beyin sağlığını geliştirir ve Alzheimer riskini azaltır

B6 vitamini, beyin fonksiyonunun iyileştirilmesinde ve Alzheimer hastalığının önlenmesinde rol oynayabilir ancak araştırmalar çelişkilidir.

Bir yandan, B6 vitamini, Alzheimer riskini artırabilecek yüksek homosistein kan seviyelerini azaltır. 

Yüksek homosistein düzeyi ve hafif bilişsel bozukluğu olan 156 yetişkinle yapılan yapılan bir çalışmada, B6, B12 ve folatın (B9) yüksek dozda alınmasının, Alzheimer’e karşı savunmasız olan beynin bazı bölgelerinde homosisteini azalttığı bulunmuştur.

Ancak, homosisteinde bir azalmanın beyin fonksiyonunda iyileşmelere mi yoksa daha yavaş bilişsel bozukluk oranına mı dönüştüğü açık değildir.

Hafif ve orta derecede Alzheimer’lı 400’den fazla erişkinde yapılan randomize kontrollü bir çalışma, yüksek B6, B12 ve folat dozlarının homosistein seviyelerini düşürdüğünü, ancak bir plaseboya kıyasla beyin fonksiyonlarında bir düşüş olmadığını göstermiştir.

Hemoglobin üretimine yardımcı olarak anemiyi önler ve tedavi eder

Hemoglobin üretimindeki rolü nedeniyle, B6 vitamini, eksikliğin neden olduğu anemiyi önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Hemoglobin, hücrelere oksijen veren bir proteindir. Hemoglobin düşük olduğunda, hücreler yeterli oksijen almaz. Sonuç olarak, anemi geliştirebilir ve zayıf veya yorgun hissedebilirsiniz.

Çalışmalar, özellikle hamile kadınlarda ve doğurganlık çağındaki kadınlarda, düşük seviyelerde B6 vitamini ile anemiyi ilişkilendirmiştir.

Ancak,B6 vitamini eksikliğinin çoğu sağlıklı yetişkinde nadir olduğu düşünülmektedir, dolayısıyla anemiyi tedavi etmek için B6 kullanımı konusunda sınırlı bir araştırma vardır.

B6 düşüklüğüne bağlı anemisi olan 72 kadın hastada yapılan bir çalışmada, en aktif B6 vitamini ile tedavide semptomların iyileştiği bulunmuştur.

Bir başka çalışmada, hamilelik sırasında günlük 75 mg B6 vitaminin alınmasının, demir ile tedaviye yanıt vermeyen 56 gebe kadında anemi belirtilerini azalttığı bulunmuştur.

b6 vitamini zararları

PMS belirtilerini tedavi etmede yararlıdır

B6 vitamini, anksiyete, depresyon ve sinirlilik de dahil olmak üzere premenstrüel sendrom veya PMS belirtilerini tedavi etmek için kullanılmıştır.

Araştırmacılar B6’nın ruh halini düzenleyen nörotransmitterlerin yaratılmasındaki rolü nedeniyle PMS ile ilgili duygusal belirtilere yardımcı olduğunu belirtiyorlar.

60’dan fazla premenopozal kadın üzerinde yapılan üç aylık bir çalışmada, günde 50 mg B6 vitamini almanın, PMS, depresyon, sinirlilik ve yorgunluk belirtilerini % 69 oranında azalttığını bulmuştur.

Bir başka küçük çalışmada, günde 200 mg magnezyum ile birlikte 50 mg B6 vitamininin ruhsal değişim, sinirlilik ve anksiyete dahil olmak üzere PMS semptomlarını önemli ölçüde azalttığı görülmüştür.

Hamilelik sırasında bulantı tedavisine yardımcı olur

B6 vitamini hamilelik sırasında bulantı ve kusmayı tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Gebeliğin ilk 17 haftasında olan 342 kadında yapılan bir çalışmada, 30 mg B6 vitamininin günlük olarak alınmasının, beş gün tedaviden sonra bulantı duygularını plaseboya göre anlamlı ölçüde azalttığı bulunmuştur.

Bir başka çalışmada zencefil ve vitamin B6’nın 126 hamile kadında bulantı ve kusma olaylarını azaltma üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. 

Sonuçlar her gün 75 mg B6 almanın bulantı ve kusma semptomlarını dört gün sonra % 31 azalttığını göstermiştir.

Arterlerin tıkanmasını önler ve kalp hastalığı riskini azaltır

B6 vitamini arterlerin tıkanmasını önleyebilir ve kalp hastalığı riskini en aza indirebilir.

Araştırmalar, kanda B6 vitamini düzeyi düşük olan kişilerin daha yüksek B6 düzeyine sahip olanlara kıyasla kalp hastalığı riskini neredeyse ikiye katladıklarını göstermektedir.

Bu, muhtemelen B6’nın kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli hastalık süreçleriyle ilişkili yüksek homosistein düzeylerini azaltmadaki rolüne bağlıdır.

Bir çalışma, B6 vitamini eksikliği olan sıçanların, kandaki kolesterol seviyesinin daha yüksek olduğunu ve yeterli B6 düzeyine sahip sıçanlara kıyasla homosisteine maruz kaldıktan sonra arter tıkanıklığına neden olabilecek gelişmiş lezyonlara sahip olduklarını bulmuştur.

İnsan araştırması ayrıca B6’nın kalp hastalığını önlemede yararlı bir takviye olduğunu göstermektedir.

Kanseri önlemeye yardımcı olur

Yeterli B6 vitamini almak, belirli kanser türlerini geliştirme riskini azaltır.

B6’nın kanseri önlemeye yardımcı olmasının nedeni açık değildir ancak araştırmacılar, kansere ve diğer kronik rahatsızlıklara katkıda bulunabilecek inflamasyonla mücadele etme yeteneğinden kaynaklandığını söylemektedir.

12 çalışmanın gözden geçirilmesi, hem yeterli diyet alımı hem de B6 kan seviyelerinin, kolorektal kanser riskinin daha düşük olduğu ile ilişkili bulundu. 

B6’nın en yüksek kan seviyelerine sahip olan bireylerin bu tip kansere yakalanma riski % 50 daha düşüktür.

B6 vitamini ve meme kanseri ile ilgili araştırmalar, özellikle postmenopozal kadınlarda B6’nın yeterli kan düzeyleri ile hastalık riskinin azalması arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Göz sağlığına faydalıdır ve göz hastalıklarını önleyebilir

B6 vitamini göz hastalıklarının önlenmesinde, özellikle yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (AMD) olarak adlandırılan yaşlı erişkinleri etkileyen bir görme kaybı tipinde rol oynayabilir.

Çalışmalar yüksek kan dolaşımındaki homosistein düzeylerini artmış AMD riski ile ilişkilendirmiştir.

B6 vitamini, yüksek kan homosistein düzeylerini azaltmaya yardımcı olduğundan, yeterli B6 almak bu hastalık riskini azaltır.

5400’ün üzerinde kadın sağlık çalışanının yedi yıllık bir çalışması, günlük B6 vitamini, B12 ve folik asit (B9) takviyesi almanın plaseboya kıyasla AMD riskini % 35-40 oranında azalttığını göstermiştir.

Araştırma ayrıca, kanda B6 vitamini düzeylerinin düşük olmasını, retinaya bağlanan damarları tıkayan göz koşullarına bağlamıştır. 

500’den fazla kişi üzerinde yapılan kontrollü bir çalışma, en düşük B6 kan düzeylerinin retinal bozukluklarla anlamlı şekilde ilişkili olduğunu bulmuştur.

Romatoid artrit ile ilişkili inflamasyonu tedavi eder

B6 vitamini, romatoid artrit ile ilişkili semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Romatoid artritten kaynaklanan vücuttaki yüksek inflamasyon seviyeleri, düşük B6 vitamini düzeylerine yol açabilir.

Romatoid artritli 36 erişkinle yapılan 30 günlük bir çalışma, 50 mg B6 vitamininin günlük olarak düşük B6 kan seviyelerini düzelttiğini, ancak vücuttaki inflamatuar moleküllerin üretimini azaltmadığını bulmuştur.

Diğer yandan, günde 5 mg folik asit ya da günlük 5 mg folik asit içeren 100 mg B6 vitamini alan romatoid artritli 43 erişkinde yapılan bir çalışmada, B6 alanların, 12 haftadan sonra proinflamatuar moleküllerin belirgin olarak daha düşük seviyelerde olduğunu göstermiştir.

B6 Vitaminin Eksikliği Nedir?

Çoğu insan besinlerden yeterli B6 vitamini alır ancak folat ve B12 vitamini gibi diğer B kompleks vitaminleri eksikse, B6 vitamini de eksiktir.

B6 vitamini eksikliği karaciğer, böbrek, sindirim veya otoimmün hastalıkların yanı sıra sigara içenler, obez insanlar, alkolikler ve hamile kadınlarda daha yaygındır.

Vücudumuzda, B6 vitamini, 150’den fazla enzim reaksiyonunda rol oynar. Bunlar yediğimiz protein, karbonhidrat ve yağların işlemesine yardımcı olur. B6 vitamini ayrıca sinir ve bağışıklık sistemlerinin işlevleri ile de yakından bağlantılıdır.

b6 vitamini eksikliği nedir

B6 Vitamini Eksikliği Belirtileri

Deri Döküntüleri

B6 vitamini eksikliği seboreik dermatit adı verilen kırmızı, kaşıntılı döküntülere neden olabilir.

Döküntü, kafa derisinde, yüzde, boyunda ve göğüste görülebilir. Yağlı, pul pul görünümlüdür ve şişlik veya beyaz lekelere neden olabilir.

B6 vitamini eksikliğinin deri döküntüleri ile sonuçlanmasının bir nedeni, vitaminin sağlıklı ciltler için gerekli olan kolajen sentezlenmesine yardımcı olmasıdır. Bu durumlarda, B6 vitamini tüketmek hızlı bir şekilde döküntünün iyileşmesini sağlar.

Seboreik dermatitten etkilenen bazı kişilerin B6 vitamini bakımından daha yüksek gereksinimleri olabilir. 

Dudakların çatlaması

Çok acı verici olmasının yanı sıra, çatlamış dudaklar, yemek yeme ve konuşma gibi aktivitelere engel olabilir.

B6 vitamini eksikliğinin yanı sıra özellikle, riboflavin, folat, demir ve diğer besin maddelerinin eksiklikleri de bu duruma neden olabileceği gibi, güneşli, kuru veya rüzgarlı hava ve diğer dış etkenler de neden olabilir.

Dilin parlak olması ve ağrıması

B6 vitamini eksikliği durumunda, dil şişer, boğaz iltihaplı veya kızarmış olabilir. Buna glossit denir.

Dilin parlak ve pürüzsüz yüzeyi papillaların kaybına bağlıdır.  Glossit, çiğneme, yutma ve konuşma sorunlarına neden olabilir.

Folat ve B12 vitamini dahil olmak üzere diğer besin maddelerinin eksiklikleri de bu duruma neden olabilir. Glossiti temizlemek için tüm bu vitaminlerini tüketmek gerekebilir.

Ruhsal değişiklikler

B6 vitamini eksikliği ruh halini etkileyebilir. Bazen depresyona, kaygıya, sinirliliğe ve artan ağrı hissine neden olur.

Çünkü B6 vitamini, serotonin ve gama-aminobutirik asit (GABA) gibi çeşitli nörotransmiterlerin yapımında rol oynar. Hem serotonin hem de GABA, anksiyete, depresyon ve ağrı duygularını kontrol etmeye yardımcı olur.

B6 vitamininin bu tür duygu durumlarıyla mücadeledeki rolü çeşitli koşullarda test edilmiştir.

Araştırmalar, günlük 50-80 mg B6 vitamini takviyesi almanın, ruh hali, sinirlilik, anksiyete ve depresyon gibi premenstrüel sendrom (PMS) semptomlarına yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

İyi çalışan bir bağışıklık sistemi, enfeksiyonları, inflamasyonu ve çeşitli kanserleri önlemenin anahtarıdır. B6 vitamini de dahil olmak üzere besin eksiklikleri bağışıklık sistemini bozabilir.

Daha spesifik olarak B6 vitaminindeki eksiklik, enfeksiyonlarla savaşmak için gerekli olan antikor üretiminin azalmasına neden olabilir.

B6 eksikliği, vücudun T hücreleri de dahil olmak üzere beyaz kan hücresi üretimini de azaltabilir. Bu hücreler, bağışıklık sistemini düzenler.

Ek olarak, B6 vitamini, vücudun beyaz kan hücrelerinin hareketlerini yönlendirmeye yardımcı olan interleukin-2 adlı bir protein yapmasına yardımcı olur.

Yorgunluk ve halsizlik

B6 vitamini eksikliği alışılmadık şekilde yorgun ve halsiz hissetmeye neden olabilir.

Hücreler, çok az miktarda hemoglobin sonucu yeterli oksijen almazsa buna anemi denir. Bu sizi yorgun ve zayıf hissettirebilir.

Anemi yorgunluğunun yanı sıra, B6 eksikliği uykuyu teşvik edici hormon olan melatonin yapımındaki rolüne bağlı olarak yorgunluğa potansiyel olarak katkıda bulunabilir.

Eller ve ayaklarda karıncalanma ve ağrı

B6 vitamini eksikliği, periferik nöropati olarak adlandırılan sinir hasarına neden olabilir. Semptomlar kollar, bacaklar, eller ve ayaklarda yanma, ateş ve karıncalanma ağrılarını içerir.

Sinir hasarı aynı zamanda beceriksizlik, denge sorunları ve yürümede zorluklarla sonuçlanabilir.

Ek olarak, takviyelerden sürekli olarak fazla miktarda B6 (piridoksin HCl) almak nöropatiye de neden olabilir. 

B6 vitamini eksikliğinden kaynaklanan sinir sorunları, yeterli B6 alımı ile tersine çevrilebilir. Öte yandan, B6 toksisitesinden kaynaklanan sinir sorunlarını tedavi etmek daha zor olabilir.

Nöbetler

Nöbetler B6 vitamini eksikliği de dahil olmak üzere farklı nedenlerle gerçekleşir. Yeterince B6 vitamini olmadan, sakinleştirici nörotransmitter GABA’yı yeterli miktarda kullanamazsınız, bu nedenle beyniniz aşırı miktarda etkilenebilir.

Nöbetler, kas spazmları, yuvarlanan gözler gibi semptomlara neden olabilir. Bazen insanlar hızlı, kontrol edilemeyen sarsıntılara (kasılmalar) veya bilinç kaybına uğrarlar.

Yenidoğanlarda B6 vitamini eksikliğinin, nöbetlere neden olduğu bilinmektedir. İlk olgular, 1950’lerde bebeklerin B6 yetersizliği olan bebek formülü ile beslendikleri için bildirilmiştir.

Daha yakın zamanda, yetişkinlerde B6 vitamini eksikliğine bağlı nöbetler bildirilmiştir. Bu olgular en sık hamilelik, alkolizm, ilaç etkileşimleri veya karaciğer hastalıklarında bulunmuştur.

B6 vitamini eksikliğinin düzeltilmesinin, ilgili nöbetlerin tedavisinde çok başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

Yüksek homosistein

Homosistein, protein sindirimi sırasında oluşan bir yan üründür.

Artan homosistein düzeyleri, Alzheimer hastalığının yanı sıra başta kalp hastalığı ve inme olmak üzere birçok sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiştir. Homosistein yükseldiğinde, kan damarlarına ve sinirlere zarar verebilir.

Homosistein düzeyi, basit bir kan testi ile kontrol edilebilir. Genel olarak, yükseltilmiş homosistein B6, B12 ve folat takviyeleri alınarak düşürülebilir.

B6 Vitamini Bulunan Yiyecekler ve Takviyeler

B6 vitamini yiyecek ve takviyelerden alınabilir. Bu vitamin için önerilen günlük miktar (RDA), 19 yaşın üzerindeki yetişkinler için 1.3–1.7 mg’dır. 

Sağlıklı yetişkinler, bu miktarı hindi, nohut, ton balığı, somon, patates, muz gibi B6 vitamini açısından zengin besinler içeren dengeli beslenmeyle alabilirler.

Sağlık sorunlarını önlemek ve tedavi etmek için B6 vitamini kullanan çalışmalar, gıda kaynakları yerine takviyelerle yapılmaktadır.

PMS, sabah bulantısı ve kalp hastalıkları araştırmalarında günde 30–250 mg B6 vitamini dozları kullanılmıştır.

Bu B6 miktarları, RDA’dan önemli ölçüde daha yüksektir ve bazen diğer B vitaminleri ile birleştirilir. 

B6 vitamininin besin kaynaklarından alınmasının, takviyenin sağlayabileceği belirli koşullar için aynı faydalara sahip olup olmadığını değerlendirmek zordur.

B6 Vitamini Zararları Nelerdir?

Takviyelerden çok fazla B6 vitamini almak olumsuz yan etkilere neden olabilir. B6 vitamini toksisitesinin besin kaynaklarından ortaya çıkması olası değildir.

Aşırı B6 vitamini kullanmak, sinirlerin zarar görmesine ve eller ya da ayaklarda ağrı ya da uyuşmaya neden olabilir. Bu yan etkilerin bazıları, günde  100–300 mg B6 vitamini alımından sonra belgelenmiştir.

Bu nedenlerle, yetişkinlerde B6 vitamini için tolere edilebilir üst sınır 100 mg’dır.

Belirli sağlık koşullarını yönetmek için kullanılan B6 vitamini miktarı, bu miktarı nadiren aşmaktadır.

B6 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

B6 vitaminini doğal kaynaklardan almak gerekir bazen sentetik takviyeler, sinir sistemini olumsuz yönde etkileyebilen ve duyusal hasara neden olan doz aşımına neden olur.

B6 Vitamini Bakımından Zengin Besinler

B6 vitamini için sayısız doğal ve sentetik kaynak vardır. Doğal kaynaklar sebze, meyve, et, fındık ve tahılları içerir. 

Aşağıda B6 vitamini eksikliğini önlemek için en iyi vitamin B6 vitamini kaynakları listelenmiştir.

Etler

Hemen hemen her çeşit ette gerekli miktarda B6 vitamini bulunur. Hindi ve tavuk gibi kümes hayvanları, 100 gramlık porsiyon başına ½ mg B6 vitamini sağlamaktadır.

Balık

B6 vitamini, ton balığı, alabalık, somon balığı, halibut balığı, gibi farklı balıklarda bulunabilir.

Bir orkinos porsiyonunda bulunan vitamin B6‘nın dozu, günlük gereksinimlerin yaklaşık yarısını karşılamak için yeterlidir.

Fırında pişirilmiş somon balığı, porsiyon başına yarı miktarda B6 vitamini sağlar.

Sebzeler

Çoğu sebze genellikle büyük miktarlarda B6 vitamini içerirken, yoğunluğu en çok olanlar ıspanak, kırmızı biber, bezelye, brokoli, kuşkonmaz, patates ve şalgamdır.

B6 vitamini bakımından zengin olmasının yanı sıra, bu az yağlı sebzelerde ayrıca birçok sağlık yararına sahip vitaminler ve besin maddeleri bulunur.

Meyveler

Muz, B6 vitamini açısından zengin meyvelerin en güzel örneğidir. 100g muz 0,30 mg B6 vitamini sağlar. 

Onun besleyici faydalarını elde etmek için meyvenin kendisini tüketin veya bir meyve salatasına ekleyerek tüketin.

kuruyemiş karbonhidrat

 

Tohumlar ve Kuruyemişler

Tohum ve kuruyemişler, B6 vitamininin besleyici kaynaklarıdır. Bir bardak ayçiçeği tohumu 1.1 mg B6 vitamini içerirken 100 gramlık kavrulmuş susam tohumu 0.8 mg sağlar.

B6 vitamini tüketimini artırmak için salata veya hatta sandviçlere susam veya ayçiçeği tohumu ekleyebilirsiniz.

Kaju fıstığı, fındık, antep fıstığı ve yer fıstığı aynı zamanda basit bir şekilde çerez olarak tüketilebilen veya farklı tariflere dahil edilebilen zengin B6 vitamini kaynaklarıdır.

Kuru Ot ve Baharatlar

Çeşitli kuru otlar ve baharatlar da B6 vitamini açısından zengindir.

Her ne kadar büyük porsiyonlarda kullanılmasalar da, düzenli olarak sos ve yemeklere birkaç tutam eklemek, beslenmenizi zenginleştirmek ve B6 vitamini alımını artırmak için ideal bir yoldur.

Bir yemek kaşığı kırmızı biber tozu ve kırmızı biber, sırasıyla 0.29 mg ve 0.28 mg B6 vitamini sağlar.

Kuru sarımsak, tarhun, yer fıstığı, fesleğen, kuru fıstık, zerdeçal, biberiye, dereotu, defne yaprağı, soğan tozu ve kekik B6 vitamini için diğer iyi bitkisel kaynaklardır.

Kepek ve Kepekli Yiyecekler

Ham pirinç, buğday kepeği ve diğer bütün tahıllar, B6 vitamini de dahil olmak üzere birçok temel besin öğesinin en değerli kaynakları arasındadır.

Bunları kekler, hamur işleri, pizza hamuru, kahverengi ekmek ve kepekli tahıllar gibi yiyecekleri tüketerek elde edebilirsiniz.

antinutrient nedir

Baklagiller

Baklagilleri yemek, vücudumuzdaki B6 vitamini seviyesini korumak için harika bir yoldur. Barbunya, soya fasulyesi, nohut ve mercimek, B6 vitamini eksikliğini gidermek için tüketilebilecek en iyi alternatiflerdir.

Pekmez

Pekmez birçok esansiyel vitamin ve mineral ile birlikte 100 gramı yaklaşık 0,67 mg B6 vitamini sağlar.

Karaciğer

Karaciğer gibi organ etleri, B6 vitamininin önemli bir kaynağıdır. Ancak, kolesterol düzeyinde de yüksek olduğu için karaciğerin tüketimi sınırlı olmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ