B12 Vitamini Sağlık Faydaları | diyetz

  B12 Vitamini Sağlık Faydaları

   

  Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu ancak üretemediği önemli bir vitamindir.

   

  Doğal olarak hayvansal ürünlerde bulunur ancak bazı gıdalara eklenir ve oral destek veya enjeksiyon olarak kullanılabilir.

   

  B12 vitamini vücudunuzda birçok role sahiptir. Sinir hücrelerinizin normal fonksiyonunu destekler ve kırmızı kan hücresi oluşumu ve DNA sentezi için gereklidir.

   

  Yetişkinlerin çoğu için, önerilen günlük alım miktarı (RDI), hamilelik veya emziren kadınlar için daha yüksek olmasına rağmen, 2.4 mcg’dir.

   

  B12 vitamini, enerjinizi artırarak, hafızanızı iyileştirerek ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olarak vücudunuza etkileyici şekillerde fayda sağlar.

   

  İşte bilimsel çalışmalara dayanan B12 vitamininin sağlık faydaları…

   

   

  Kırmızı Kan Hücresi Oluşumuna ve Anemiyi Önlemeye Yardımcı Olur

  B12 vitamini vücudunuzun kırmızı kan hücreleri üretmesine yardımcı olarak, hayati bir rol oynar.

   

  Düşük B 12 vitamini seviyeleri, kırmızı kan hücresi oluşumunda bir azalmaya neden olur ve bunların düzgün bir şekilde gelişmesini önler.

   

  Sağlıklı kırmızı kan hücreleri küçük ve yuvarlak iken, B12 vitamini eksikliği vakalarında daha büyük ve tipik olarak oval hale gelirler.

   

   

   

   

  Bu daha büyük ve düzensiz şekli nedeniyle kırmızı kan hücreleri kemik iliğinden uygun bir oranda kan dolaşımına geçemez ve megaloblastik anemiye neden olur.

   

  Anemik olduğunuzda, vücudunuzun hayati organlarınıza oksijen taşımak için yeterince alyuvar hücresi yoktur. Bu, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtilere neden olabilir.

   

   

  Majör Doğum Kusurlarını Önler

  Sağlıklı bir gebelik için yeterli B12 vitamini seviyeleri çok önemlidir.

   

  Çalışmalar, bir fetusun beyin ve sinir sisteminin anneden uygun şekilde gelişmesi için yeterli B12 seviyeleri gerektirdiğini göstermektedir.

   

  Gebeliğin başlangıç ​​safhasında B12 vitamini eksikliği nöral tüp defektleri gibi doğum kusurları riskini artırabilir. Ayrıca, maternal B12 vitamini eksikliği prematüre doğum veya düşük yapma oranına katkıda bulunabilir.

   

  Bir çalışmada, B12 vitamini düzeyleri 250 mg / dL’den düşük olan kadınların, doğum kusuru olan bir çocuğu doğurma olasılıklarının üç kat daha fazla olduğu bulunmuştur.

   

  B12 vitamini eksikliği olan ve 150 mg / dL’nin altında olan kadınlar için risk, 400 mg / dL’nin üzerindeki düzeylere kıyasla beş kat daha yüksekti.

   

   

  Kemik Sağlığını Destekler ve Osteoporozu Önler

  Yeterli B12 vitamini düzeylerini korumak kemik sağlığınızı destekler.

   

  2,500’den fazla erişkinde yapılan bir çalışmada, B12 vitamini eksikliği olan kişilerin normal kemik mineral yoğunluğundan daha düşük olduğu gösterilmiştir.

   

  Azalmış mineral yoğunluğuna sahip kemikler zaman içinde hassas ve kırılgan hale gelebilir ve bu da osteoporoz riskini artırır.

   

  Diğer çalışmalar, özellikle de kadınlarda düşük vitamin B12 seviyeleri ile zayıf kemik sağlığı ve osteoporoz arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

   

   

  Makula Dejenerasyonu Riskini Azaltır

  Makula dejenerasyonu temel olarak görme gücünü etkileyen bir göz hastalığıdır.

   

  Yeterli B12 vitamini düzeylerinin korunması, yaşa bağlı makula dejenerasyon riskini önlemeye yardımcı olabilir.

   

  Araştırmacılar, B12 vitamini takviyesinin, kan dolaşımınızda bulunan bir tür amino asit olan homosistein miktarını azaltabileceğine inanıyor.

   

  Yükselmiş homosistein düzeyleri, yaşa bağlı makula dejenerasyon riskinin artması ile ilişkili bulunmuştur.

   

  40 yaş ve üzeri 5000 kadını içeren bir çalışmada, folik asit ve B6 vitamini ile birlikte B12 vitamini takviyesi, bu riski azaltabileceği sonucuna varılmıştır.

   

  Yedi yıl boyunca bu takviyeleri alan grubun, plasebo grubuna kıyasla daha az makula dejenerasyonu vakası vardı. Bu durumun herhangi bir formunu geliştirme riski % 34 daha düşük iken, daha şiddetli tiplerde % 41 daha düşüktür.

   

  Sonuç olarak, B12 vitamininin görme sağlığının desteklenmesinde ve makula dejenerasyonun önlenmesinde rolünü tam olarak anlamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

   

   

  Depresyon Belirtilerini İyileştirir

  B12 vitamini ruh halinizi iyileştirebilir. B12 vitamininin ruh hali üzerindeki etkisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, bu vitamin, ruh halini düzenleyen bir kimyasal olan serotoninin sentezlenmesi ve metabolize edilmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

   

  Bu nedenle, B12 vitamini eksikliği depresyon gibi bir duygudurum yaratabilir serotonin üretiminin azalmasına yol açabilir.

   

  Çalışmalar, bu vitamin eksikliği olan kişilerde depresyon belirtilerini iyileştirmek için B12 vitamini takviyelerinin kullanımını desteklemektedir.

   

  Bir çalışmada, B12 vitamini eksikliğinin, şiddetli depresyon riskinin iki katıyla ilişkili olduğu bulunmuştur.

   

  Ek olarak, yüksek B12 vitamini seviyeleri daha iyi tedavi sonuçlarına ve majör depresif bozukluktan (MDB) iyileşme olasılığına bağlıdır.

   

  B12 vitamini takviyeleri bir eksikliği olan kişilerde ruh halini ve depresyonu iyileştirmeye yardımcı olsa da, araştırma şu anda normal B12 seviyeleri olanlarda aynı etkiye sahip olduklarını önermemektedir.

   

   

  Nöronların Kaybını Önleyerek Beyninize Yarar Sağlar

  B12 vitamini eksikliği, özellikle yaşlı yetişkinlerde hafıza kaybıyla ilişkilidir.

   

  Vitamin beyindeki nöronların kaybı olan ve sıklıkla hafıza kaybı veya bunama ile ilişkili olan beyin atrofisini önlemede rol oynar.

   

  Erken evre demanslı kişilerde yapılan bir çalışmada, B12 vitamini ve omega-3 yağ asidi takviyelerinin kombinasyonunun zihinsel gerilemeyi yavaşlattığı gösterilmiştir.

   

  Bir başka çalışmada, normalin düşük tarafındaki B12 vitamini düzeylerinin bile zayıf bellek performansına katkıda bulunabileceği bulunmuştur. Sonuç olarak, bu vitamin ile takviye, klinik olarak teşhis edilen bir eksiklik olmadığı halde bile belleği iyileştirebilir.

   

   

  Enerji Desteği Sağlar

  Tüm B vitaminleri vücudunuzun enerji üretiminde önemli bir rol oynarlar, ancak enerji sağlamaları gerekmez.

   

  Şu anda, B12 vitamini takviyelerinin bu vitaminin yeterli seviyesine sahip olanlarda enerjiyi artırabileceğini gösteren bilimsel bir kanıt yoktur.

   

  B12 vitamini suda çözünebildiğinden, vücudunuz fazla miktarda depolayamaz. Fazlalık vücudunuzdan geçer ve idrar yaparken elimine edilir.

   

  Diğer yandan, B12 vitamini açısından önemli derecede eksikseniz, ek almak veya alımınızı arttırmak enerji düzeyinizi artırır.

   

  Aslında, B12 vitamini eksikliğinin en sık görülen erken belirtilerinden biri, yorgunluk veya enerji eksikliğidir.

   

   

  Homosisteini Azaltarak Kalp Sağlığını Geliştirir

  Ortak amino asit homosisteinin yüksek kan düzeyleri, kalp hastalığı riskinin artmasına bağlanmıştır.

   

  B12 vitamini açısından önemli derecede eksikseniz, homosistein düzeyleriniz yükselir.

   

  Çalışmalar, B12 vitamininin homosistein düzeylerini azaltmaya yardımcı olduğunu, bu da kalp hastalığı riskinizi azaltabileceğini göstermiştir.

   

  Bununla birlikte, şu anda B12 vitamini takviyelerinin bu konuda etkili olduğunu gösteren hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

   

  Bu nedenle, B12 vitamini ve kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

   

   

  Sağlıklı Saçlar, Cilt ve Tırnakları Destekler

  B12 vitamininin hücre üretimindeki rolü göz önüne alındığında, sağlıklı saç, cilt ve tırnakları desteklemek için bu vitaminlerin yeterli seviyeleri gereklidir.

   

  Aslında, düşük B12 vitamini seviyeleri, hiperpigmentasyon, tırnak renklenmesi, saç değişiklikleri, vitiligo (cilt rengi kaybı) ve açısal stomatit (iltihaplı ve çatlamış ağız köşeleri) dahil olmak üzere çeşitli dermatolojik semptomlara neden olabilir.

   

  B12 vitamini ile takviyenin B12 eksikliği olan kişilerde dermatolojik semptomları iyileştirdiği gösterilmiştir.

   

  Ancak, vücudunuzda B12 vitamini eksik değilse, takviye alarak cilt, tırnak veya saç sağlığını geliştirmek pek olası değildir.

   

   

  Kimlerde B12 Vitamini Eksikliği Riski Vardır?

  B12 vitamini eksikliği iki yoldan ortaya çıkabilir. Ya beslenmenizden yeterli miktarda alamıyorsunuz veya vücudunuz onu yediğiniz yiyeceklerden tamamen ememiyor.

   

  B12 vitamini eksikliği riski olanlar şunlardır:

   

  • Daha yaşlı yetişkinler
  • Crohn hastalığı veya çölyak hastalığı gibi gastrointestinal rahatsızlıkları olan kişiler
  • Bariatrik cerrahi veya bağırsak rezeksiyonu cerrahisi gibi gastrointestinal cerrahi geçirenler
  • Katı bir şekilde vegan beslenen insanlar
  • Kan şekeri kontrolü için metformin alan kişiler
  • Kronik mide ekşimesi için proton pompa inhibitörlerini alan kişiler

   

  Birçok yaşlı erişkinde, midede hidroklorik asit sekresyonu azalır ve B12 vitamini emiliminde bir azalmaya neden olur.

   

  Vücudunuz B12 vitamini emiliminde güçlük çekiyorsa, doktorunuz seviyenizi arttırmak için B12’nin kas içi enjeksiyonlarını önerebilir.

   

  B12 vitamini sadece hayvansal ürünlerde doğal olarak bulunur. Bazı bitkisel bazlı sütler veya tahıllar B12 vitamini ile takviye edilmiş olsa da vegan diyetleri çoğu zaman bu vitamin için sınırlıdır ve bu da insanları eksiklik riski altına sokmaktadır.

   

  Sağlıklı ve çeşitli besleniyorsanız, B12 vitamini eksikliğinin önlenmesi kolaydır. Ancak, risk altında olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşun.

   

  B12 vitamini eksikliği çoğunlukla oral veya intramüsküler enjeksiyonlarla önlenebilir veya çözülebilir.

   

  Sonuç olarak;

  B12 vitamini, besin veya takviyelerle elde etmeniz gereken suda çözünen bir vitamindir.

   

  Birçok bedensel fonksiyondan sorumludur ve büyük doğum kusurlarını önleyerek, kemik sağlığını destekleyerek, ruh halini iyileştirerek ve sağlıklı bir cilt ve saç sağlayarak, sağlığınıza çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir.

   

  Besinlerden yeterli B12 vitamini almanız çok önemlidir. Ancak, yeteri kadar almayı veya emilmeyi etkileyen bir durumunuz varsa, takviyeler B12 alımınızı arttırmanın basit bir yoludur.

   

   

   

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ