B1 Vitamini Nedir, Nelerde Var? Eksikliği ve Faydaları

  B1 Vitamini Nedir, Nelerde Var? Eksikliği ve Faydaları

  B1 vitamini olarak da bilinen tiamin, vücutta birçok önemli fonksiyona sahip sekiz temel B vitamininden biridir.

  Neredeyse tüm hücrelerimiz tarafından kullanılır ve yiyeceği enerjiye dönüştürmekten sorumludur.

  İnsan vücudu tiamin üretemediği için, et, fındık ve kepekli tahıllar gibi çeşitli B1 vitamini olan besinler yoluyla almalıdır.

  Gelişmiş ülkelerde tiamin eksikliği oldukça nadirdir. Bununla birlikte, çeşitli faktörler eksiklik riskini artırabilir:

  – Alkol bağımlılığı

  Yaşlılık

  HIV / AIDS

  Diyabet

  Bariatrik cerrahi

  Diyaliz

  Yüksek dozda diüretik kullanımı

  Pek çok kişi, semptomların çoğunun diğer durumlarla benzemesinden dolayı göz ardı ettiğinden, eksikliğin olduğu kolay kolay fark edilmez. 

  Yazıda “tiamin nedir”, “B1 vitamini ne işe yarar”, “B1 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur”, “B1 vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar” sorularına yanıt aranacaktır.

  B1 Vitamini Nedir?

  B1 vitamini, farklı besin kaynaklarında bulunabilen suda çözünen bir B vitaminidir.

  Ayrıca gıda ürünlerine eklenebilir veya besin takviyesi olarak alınabilir.

  Sağlıklı bir metabolizmayı sürdürmek için vücudumuzun B1 vitaminine ihtiyacı vardır, vücudumuzdaki hücrelerin düzgün bir şekilde büyümesini ve çalışmasını sağlar.

  Tiamin, takviyeler yoluyla veya gıdalardan alındığında, ince bağırsakta aktif taşıma yoluyla emilir.

  Farmakolojik bir dozaj seviyesinde alınırsa, B1 bir hücre zarı boyunca pasif difüzyon süreciyle emilir.

  Emildikten sonra bu koenzim, yiyecekleri enerjiye metabolize etmek için kullanılır, böylece gıdalardaki besinleri veya vücudun sindirdiği takviyeleri, adenozin trifosfat (ATP) olarak bilinen kullanılabilir bir enerji formuna dönüştürür. ATP, bir hücrenin enerji birimidir.

  Tiamin, birçok bedensel işlevin gerçekleşmesi için gereklidir.

  Sağlıklı bir metabolizma hızı sürdürmeye ve gün boyunca enerjik hissetmeye yardımcı olur. Ayrıca, pozitif zihinsel sağlığı desteklemek için diğer B vitaminleriyle birlikte çalışır.

  B1 Vitamini Eksikliği Belirtileri

  Hafif ila şiddetli arasında değişen çok çeşitli semptomlar, tiamin eksikliği ile ilişkilidir.

  B1 eksikliği olanlar, kronik yorgunluk, kas güçsüzlüğü, sinir hasarı ve hatta psikoz gibi semptomlar yaşar.

  Tiamin eksikliği ne kadar uzun süre tedavi edilmezse, bu semptomlar o kadar kötü ve kalıcı hale gelebilir.

  Tiamin eksikliği, gelişmiş ülkelerde, tiamin içeren besinlerin kıt olduğu ülkelerdeki kadar yaygın olmamakla birlikte, dünya çapında çeşitli yaştaki yetişkinlerde görülmektedir.

  İşte tiamin eksikliğinin belirtileri…

  İştahsızlık

  B1 vitamini eksikliğinin erken bir belirtisi iştahsızlıktır.

  Bilim insanları tiaminin tokluk regülasyonunda önemli bir rol oynadığını düşünmektedir. Beynin hipotalamusunda bulunan “tokluk merkezi” nin kontrolüne yardımcı olur.

  Eksiklik meydana geldiğinde, “doyma merkezi” nin normal eylemi değişir, vücudun açlığı hissedememesine neden olur. Bu da iştahsızlık ile sonuçlanır.

  Bir çalışmada, 16 gün boyunca tiamin eksikliği olan bir diyetle beslenen sıçanlarla yapılan bir çalışmada, sıçanların önemli ölçüde daha az yemek yedikleri bulunmuştur. 22 gün sonra, sıçanlar, gıda alımında % 69-74’lük bir azalma göstermiştir.

  B1 eksikliği olan bir diyetle beslenen sıçanlarla yapılan bir başka çalışmada da gıda alımında önemli bir azalma görülmüştür.

  Her iki çalışmada da, tiamin yeniden takviye edildikten sonra besin alımı hızla artmıştır.

  Yorgunluk

  Yorgunluk yavaş yavaş veya aniden ortaya çıkabilir. Enerji eksikliğinden dolayı, enerji tüketimindeki hafif bir düşüşten aşırı tükenmeye kadar değişebilir.

  Yorgunluk, çeşitli olası nedenlerle belirsiz bir semptom olduğundan, genellikle tiamin eksikliğinin bir işareti olarak gözden kaçabilir.

  Ancak, tiaminin besinleri yakıta dönüştürmede oynadığı hayati rol göz önüne alındığında, yorgunluk ve enerji eksikliğinin sık görülen bir eksiklik belirtisi olması şaşırtıcı değildir.

  Aslında, birçok çalışma ve vakalarda tiamin eksikliğine bağlı yorgunluk vardır.

  Sinirlilik

  Sinirlilik çeşitli fiziksel, psikolojik ve tıbbi durumlardan kaynaklanabilir.

  Çabuk öfkelenme gibi bir duygudurumun, tiamin eksikliğinin ilk belirtilerinden biri olduğu belirtilmektedir. 

  Çabuk öfkelenme özellikle tiamin eksikliğinden kaynaklanan bir hastalık olan beriberi, bebekleri içeren vakalarda belgelenmiştir.

  Reflekslerin zayıflaması ve azalması

  Tiamin eksikliği motor sinirleri etkileyebilir. Tedavi edilmezse, tiamin eksikliğinden kaynaklanan sinir sistemindeki hasar reflekslerde değişikliklere neden olabilir.

  Diz, ayak bileği ve trisepslerin daha az ya da eksik refleksleri çoğunlukla görülür ve eksiklik ilerledikçe koordinasyon ve yürümeyi etkileyebilir.

  Bu semptom sıklıkla çocuklarda tanı konmamış tiamin eksikliğinde belgelenmiştir.

  Kol ve bacaklarda karıncalanma duyusu

  Üst ve alt ekstremitelerde anormal karıncalanma, dikenleşme, yanma veya “iğnelenme” hissi parestezi olarak bilinen bir semptomdur.

  Kollara ve bacaklara ulaşan periferik sinirler, tiaminin eylemine büyük ölçüde bağlıdır. Yetersizlik durumunda periferik sinir hasarı ve parestezi oluşabilir.

  Çoğu hasta, tiamin eksikliğinin başlangıç ​​evresinde parestezi yaşamıştır.

  Ayrıca, sıçanlarda yapılan çalışmalar, tiamin eksikliğinin periferik sinir hasarına yol açtığını göstermiştir.

  Kas zayıflığı

  Genelleştirilmiş kas güçsüzlüğü nadir değildir ve nedenini belirlemek genellikle zordur.

  Kısa süreli, geçici kas zayıflığı bir noktada hemen hemen herkesin başına gelir. Bununla birlikte, sebepsiz, süreklilik gösteren, uzun süredir devam eden kas zaafı, tiamin eksikliğinin bir göstergesi olabilir.

  Çoklu olgularda B1 vitamini eksikliği olan hastalar kas güçsüzlüğü yaşamışlardır.

  Ayrıca, bu durumlarda, tiaminin yeniden takviye edilmesi sonrasında kas güçsüzlüğü büyük ölçüde iyileşmiştir.

  Bulanık görme

  Tiamin eksikliği bulanık görmenin birçok nedeninden biri olabilir.

  Şiddetli tiamin eksikliği optik sinir şişmesine neden olarak optik nöropatiye neden olabilir. Bu, bulanık görme veya hatta görme kaybıyla sonuçlanabilir.

  Çok sayıda belgelenmiş vaka, bulanık görme ve görme kaybını ciddi tiamin eksikliğine bağlamıştır.

  Dahası, hastaların görme duyusu tiamin ile takviye edildikten sonra önemli ölçüde düzeldi.

  Mide bulantısı ve kusma

  Her ne kadar gastrointestinal semptomlar tiamin eksikliğinde daha az görülse de, yine de ortaya çıkabilir.

  Sindirim semptomlarının tiamin eksikliği ile neden ortaya çıkabileceği tam olarak anlaşılamamıştır ancak B1 vitamini takviyesinden sonra belgelenmiş gastrointestinal semptom vakaları çözümlenmiştir.

  Bir tiamin eksikliği soya bazlı mama tüketen bebeklerde yaygın bir semptom olduğu için bu bebeklerde kusma daha sık görülebilir.

  Kalp hızı değişimi

  Kalp atış hızı, kalbin dakikada kaç kez attığının bir ölçüsüdür.

  İlginç bir şekilde, tiamin seviyelerinden etkilenebilir. Yeterli olmayan tiamin, normal kalp atışının daha yavaşlamasıyla sonuçlanır.

  Tiamin eksikliği olan sıçanları içeren çalışmalarda kalp hızında işaretlenmiş azalmalar belgelenmiştir.

  Tiamin eksikliği sonucu anormal yavaş kalp hızı, yorgunluk, baş dönmesi ve bayılma riskinin artmasına neden olur.

  Nefes darlığı

  B1 vitamini eksikliğinin kalp işlevini etkileyebileceği düşünüldüğünde, özellikle eforla nefes darlığı oluşabilir.

  Bunun nedeni, tiamin eksikliğinin bazen kan pompalamada kalbin daha az verimli hale gelmesiyle ortaya çıkan kalp yetmezliğine yol açabilmesidir. Bu sonuçta akciğerlerde sıvı birikimi ile sonuçlanabilir ve nefes almayı zorlaştırır.

  Nefes darlığının birçok sebebi olabileceği unutulmamalıdır, bu nedenle bu semptom tek başına tiamin eksikliğinin bir işareti değildir.

  Sayıklama

  Çoklu çalışmalar tiamin eksikliğini sayıklama durumu ile ilişkilendirmiştir.

  Sayıklama, kafa karışıklığı, bilinç azalması ve net düşünememe ile sonuçlanan ciddi bir durumdur.

  Ağır vakalarda, tiamin eksikliği, iki tür yakından ilişkili beyin hasarı içeren Wernicke-Korsakoff sendromuna neden olabilir.

  Bu belirtiler genellikle sayıklama, hafıza kaybı, konfüzyon ve halüsinasyonları içerir.

  Wernicke-Korsakoff sendromu sıklıkla alkol kullanımının neden olduğu tiamin eksikliği ile ilişkilidir. Bununla birlikte, tiamin eksikliği yaşlı hastalarda da yaygındır ve sayıklama oluşumuna katkıda bulunabilir.

  B1 Vitamininin Faydaları Nelerdir?

  Sinir hasarını önler

  B1 vitamininin en büyük faydalarından biri sinir hasarını önlemesidir. Tiamin eksikliği varsa, sinir hasarı geliştirme riski büyüktür.

  Sinir hasarı yaşamı kesintiye uğratır ve ciddidir. Piruvat dehidrojenaz olarak bilinen bir işlemle tüketilen şekeri oksitlemek için vücudun tiamine ihtiyacı vardır.

  Yiyeceklerin tüketilmesi ve sindirilmesi yoluyla yeterince enerji alınmıyorsa, sinir sistemi zarar görecektir.

  Sinir hücreleri, miyelin kılıfını (sinir hücresini koruyan ince bir kaplama tabakası) korumaya yardımcı olmak için B1 vitaminine ihtiyaç duyar.

  Miyelin kılıfı hasar görürse ve altındaki sinir hücresi yok edilirse, hafıza, hareket ve öğrenme yeteneklerinde kayıp meydana gelebilir.

  Sağlıklı bir metabolizma sağlar

  B1 vitamini, sağlıklı bir metabolizmanın sürdürülmesi için gereklidir.

  Vücudumuzda ATP oluşturur ve vücudun yağ ve proteinlerin parçalanmasına yardımcı olur.

  Vücudun, yiyeceklerden aldığı tiamini plazma ve kan dolaşımı yoluyla dağıtması gerekir.

  Bu sadece formda tutmakla kalmaz, aynı zamanda oksijeni vücudunuzun çeşitli dokularına eşit bir şekilde dağıtmaya yardımcı olur.

  Yaşlandıkça, metabolizma yavaşlamaya başlar, bu da kilo alımına, ayakların topuklarında çatlaklara, vücutta selülit oluşumuna ve en endişe verici şekilde büyük miktarlarda saç dökülmesine neden olabilir.

  Vücudunuzun her tarafındaki dokulara yeterli enerji ve oksijen dağıtılması, tüm bu sorunların ortaya çıkmasını önler ve gün boyunca daha fazla enerji verir.

  Bağışıklık sistemini geliştirir

  Otoimmün hastalığı olanlarda B vitamini eksiklikleri son derece yaygındır.

  Otoimmün hastalıkları ve tiroid sorunları olanlar genellikle kronik yorgunluk veya beyin sisi (zihinsel netlik eksikliği) yaşarlar.

  Bazı doktorlar ve araştırmacılar bunun ayrılmaz bir şekilde B1 eksikliğiyle bağlantılı olduğuna inanıyor.

  Ek olarak, bu hastalıkları olanlar eşzamanlı olarak bağırsak geçirgenliği yaşama eğiliminde olduklarından, bağışıklık sistemi genel olarak olumsuz etkilenir.

  Vücut besinleri çıkaramaz ve bunları enerji seviyelerini yükseltmek için kullanamaz.

  Kardiyovasküler sağlığı teşvik eder

  Tüm kardiyovasküler sistemin, verimli bir şekilde çalışması ve sağlıklı kalması tiamine bağlıdır.

  Vücudun asetilkolin adı verilen bir nörotransmiter üretebilmesi gerekir.

  Bu nörotransmiter, merkezi sinir sistemi boyunca bulunur, sinirler ve kaslar, özellikle de kalp kası arasındaki verileri aktaran habercidir.

  Bir çalışma, tiamin eksikliği olan laboratuvar farelerinin, iki ay boyunca asetilkolin sentezinde ve çeşitli nörolojik semptomlarda yüzde 60’lık bir azalma yaşadığını bulmuştur.

  Esasen, B1 vitamini eksikliği ile sinirler ve kaslar etkili ve verimli bir şekilde iletişim kuramaz.

  Bu, potansiyel olarak kalp ritminde düzensizliklere neden olabilir. 

  Nörolojik bozuklukları önler

  Beyin yeterli tiamin kaynağı olmadan ne kadar uzun süre kalırsa, beyincikte lezyon geliştirme olasılığı o kadar artar.

  Bu, özellikle alkolikler ve AIDS veya kanser teşhisi konan kişiler arasında yaygındır.

  Bu, otoimmün hastalıkları olanlar için de geçerli olabilir.

  Tiamin eksikliği olan herkes, zaman geçtikçe ve eksiklik tedavi edilmeden kaldığında muhtemelen bilişsel bozukluklar (özellikle hafıza kaybı) geliştirecektir.

  Alkolizm belirtilerini tedavi eder

  Alkolik kişilerin Wernicke-Korsakoff sendromu geliştirme olasılıkları daha yüksek olduğundan, rehabilitasyon süreçlerinin bir kısmının yeterli tiamin almayı içermesi zorunludur.

  Wernicke-Korsakoff sendromunun semptomları arasında aşırı derecede uyuşuk hissetme, yürümekte zorlanma, sinir hasarı yaşama ve kasların istemsiz hareket etmesi yer alır.

  Bu semptomlar yaşamı değiştiren, yoğun ve iyileşmesi (imkansız değilse) zordur.

  Wernicke-Korsakoff sendromu en yaygın olarak zayıf beslenen alkoliklerde bulunur.

  Vücut kendi başına tiamin üretemediğinden, B1 vitamini kaynakları yoluyla almaya bağlıdır.

  Ruh halini geliştirir

  Beyindeki monoamin nörotransmiterleri (yani serotonin, norepinefrin ve dopamin) düzgün çalışmadığında, sonuç duygudurum bozuklukları olabilir.

  Diğer besin eksikliklerine ek olarak B1 vitamini eksikliği duygudurumla ilgili sorunları daha da kötüleştirebilir. 

  Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, tiamin desteğinin, ruh halini iyileştirmenin bir yolu olabileceğini göstermiştir.

  Dikkat süresi, öğrenme ve hafızayı teşvik eder

  Tiamin eksikliğinin serebellumu olumsuz etkilediği bilinmektedir.

  Beyincik, motor kontrol ve denge dahil olmak üzere çok çeşitli işlevlerden sorumlu olan beynin ön (veya arka) bölgesidir.

  Ayrıca dikkat, korku düzenleme, dil ve prosedürel anılar gibi belirli bilişsel işlevlerde önemli bir rol oynar.

  Bu prosedürel anılar, uzun zaman önce öğrendiğimiz ve zamanla tekrar ettikten sonra bilinçsiz hale gelen becerilerin “nasıl olduğunu bildiğimiz” anılarımızdır.

  Bisiklet sürmek gibi; bu beceriyi yıllardır gerçekleştirmemiş olabilirsiniz ancak kaslar bu işlevi başarıyla yerine getirmek için ne yapmaları gerektiğini zaten hatırlıyor.

  B1 vitamini eksikliği, serebellumun prosedürel bellek deposundaki verilerin kaybolmasına neden olabilir.

  Bu en yaygın olarak motor hafızası zarar gören alkoliklerde görülür, beyincikte daha fazla hasar meydana gelir. 

  Göz sağlığını destekler

  Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, tiaminin glokom ve kataraktı önlediği düşünüldüğü için oküler sağlığa fayda sağladığını göstermektedir.

  Hem glokomda hem de kataraktta, gözler ve beyin arasında kas ve sinir sinyallerinde bir kayıp vardır.

  B1 vitamini, bu mesajların ileri geri aktarımını uyarabilir.

  30’lu yaşlarında olanlar bile uzun vadede tiamin almaktan fayda görebilir, çünkü göz sağlığı üzerinde çok derin bir etkisi vardır.

  Her iki tip diyabeti önler

  Daha az bilinen B1 vitamini faydalarından biri, hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olmasıdır.

  Araştırmacılar, diyabet hastalarının yüksek renal klirens ve düşük tiamin plazma konsantrasyonlarına sahip olduğunu bulmuşlardır, bu da bu insanlarda B1 eksikliği geliştirme riskinin daha yüksek olmasına yol açmaktadır.

  Bir çalışma, yüksek dozda tiamin takviyelerinin (günde 300 mg) glikoz ve insülin seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğunu buldu ve başka bir çalışma, tiaminin tip 2 diyabet hastalarında açlık glikozunu artırabileceğini öne sürdü.

  Anemiyi önler

  Anemi, hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyen ciddi bir durumdur. Anemi, hipoksi olarak bilinen bir durum olan vücutta oksijen eksikliğine yol açabilir.

  B1 eksikliğine doğası gereği bağlı olan başka bir durum, tiamine duyarlı megaloblastik anemi sendromudur. Bu tip anemi nadir olmakla birlikte, tiamin düzeyi düşük olanlarda ortaya çıkabilir.

  Hastalık, yetişkinlerin yanı sıra bebeklerde ve yeni yürümeye başlayan çocuklarda gelişebilen diyabet ve işitme kaybının varlığı ile işaretlenir.

  Bu durumun otozomal resesif bir modeli vardır, yani ebeveynler mutasyona uğramış genin bir kopyasını taşıyacak ancak muhtemelen herhangi bir semptom göstermeyecektir.

  Tiamin takviyelerinin çeşitli anemik durumları ne kadar iyi tedavi edebileceğine dair çalışmalar halen devam etmektedir.

  İşitme kaybını önleyemese de, B1 vitamini, anemiklerin eksik olma eğiliminde olduğu daha fazla kırmızı kan hücresi oluşturmaya yardımcı olur.

  Mukoza zarını korur

  B1 vitamininin vücudumuzda gerçekleştirdiği birçok görevden biri, gözler, burun delikleri ve dudaklar gibi çok sayıda vücut boşluğunu kaplayan mukoza zarlarının etrafında koruyucu bir kalkan oluşturmaktır.

  Bu epitel dokular aynı zamanda iç organlarımızı da kaplayarak, mukus salgılayarak onları işgalcilerin zarar görmesine karşı daha az savunmasız hale getirir.

  Mukoza zarı sadece dokularımızı ıslak tutmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda besin alımına da yardımcı olur ve vücudun kendine saldırmasını önler.

  Otoimmün hastalığı olanlarda, vücut kendisine saldırır.

  Mukoza zarları, kronik olarak iltihaplanır ve mukoza zarı pemfigoid gelişmesi mümkündür.

  Tiamin takviyesinin, vücudun bir kalkan görevi görerek kendi mukoza zarlarına verdiği zararın bir kısmını önleyebileceğini gösteren kanıtlar vardır.

  Cildi, saçı ve tırnakları sağlıklı tutar

  Son yıllarda, araştırmacılar tiamin ve antioksidanlar açısından zengin beslenmenin saça, cilde ve tırnaklara büyük ölçüde fayda sağlayabileceğini gösteren kanıtlar buluyorlar.

  Hatta bazı araştırmalar B1 vitamininin güçlü yaşlanma önleyici özelliklere sahip olduğunu öne sürüyor.

  Tiamin aslında vücutta bir antioksidan görevi görür ve dokuları ve organları yaşa bağlı çürümelerden korumak için çalışır.

  Kan damarlarının büzülmesini önler, bu da kafa derisinde kapanmaya başladıklarında saçta kuruluğa ve kırılganlığa ve yıkıcı saç dökülmesine neden olur.

  Hipertansiyonu azaltır ve önler

  B1 vitamini, hipertansiyonu azaltır ve önler.

  Hipertansiyonun altında yatan en büyük nedenlerden biri B1 eksikliğidir.

  Hipergliseminin ilk aşamalarında olanların, shoshin beriberi hastalarında olduğu gibi, yüksek tiamin dozlarından yararlandığı bulunmuştur.

  Bu daha fazla vasküler çürümeyi önler ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

  B1 Vitamini İçeren Besinler

  Tiamin içeren besinler ile sağlıklı ve dengeli beslenme, tiamin eksikliğini önlemeye yardımcı olabilir.

  Tavsiye edilen günlük alım miktarı (RDI) erkekler için 1.2 mg ve kadınlar için 1.1 mg’dır.

  Aşağıda, 100 gramında iyi miktarda tiamin bulunan kaynaklarının bir listesi bulunmaktadır:

  Sığır karaciğeri: RDI’nın % 13’ü

  Siyah fasulye, pişmiş: RDI’nın % 16’sı

  Pişmiş mercimek: RDI’nın % 15’i

  Macadamia fıstığı, ham: RDI’nın % 80’i

  Pişmiş edamame: RDI’nın  % 13’ü

  Kuşkonmaz: RDI’nın % 10’u

  Takviyeli kahvaltı gevreği: RDI’nın % 100’ü

  Birçok gıda, balık, et, fındık ve tohumlar dahil olmak üzere az miktarda tiamin içerir. Çoğu insan takviyesi olmadan tiamin gereksinimlerini karşılayabilir.

  Ek olarak, birçok ülkede ekmek gibi tahıl içeren gıdalar genellikle tiamin ile takviye edilir.

  B1 Vitamini Zararları Nelerdir?

  Genel olarak, tiamini çoğu yetişkinin alması güvenlidir.

  Alerjik reaksiyonların meydana gelmesi nadirdir ancak bunun olduğu durumlar da olmuştur.

  Cilt tahrişi ortaya çıkabilir. 

  Ciddi karaciğer problemleriniz varsa, uzun süredir alkolik iseniz veya besin emilim bozukluğuna neden olan tıbbi durumlar varsa, B1 takviyeleri almak iyi olmayabilir.

  Yüksek doz seviyelerinin gebeliklerle nasıl etkileşime girdiğini yeterince bilinmediği için önerilen günlük 1.4 mg doz aşılmamalıdır.

  B1 Vitamini Dozajı

  Tipik olarak, B1 dozajları, hafif eksiklik vakaları için nispeten düşük seviyelerde ağızdan alınır.

  5-30 mg ortalama günlük dozdur, ancak şiddetli eksikliği olanların günde 300 mg alması gerekebilir. Kataraktı önlemeye çalışanlar günde en az 10 mg almalıdır.

  Ortalama bir yetişkin için besin takviyesi olarak günde yaklaşık 1-2 mg yeterli olacaktır.

  Bebekler ve çocuklar için dozajlar çok daha küçük olmalı ve bir çocuk doktorunun tavsiyesine uymalıdır.

  Sonuç olarak;

  Gelişmiş ülkelerde tiamin eksikliği oldukça nadir olmakla birlikte, alkolizm veya ileri yaş gibi çeşitli faktörler veya durumlar eksiklik riskini artırabilir.

  Tiamin eksikliği çeşitli şekillerde kendini gösterebilir ve semptomlar genellikle belirsizdir, bu da tanımlanmasını zorlaştırır.

  Neyse ki, bir tiamin eksikliğini genellikle takviye ile tersine çevirmek kolaydır.

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ